Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalastuslupajärjestelyt Pohjois-Päijänteellä ja Keski-Suomessa Timo Meronen Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalastuslupajärjestelyt Pohjois-Päijänteellä ja Keski-Suomessa Timo Meronen Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry

Kalastuslupajärjestelyt Pohjois-Päijänteellä ja Keski-Suomessa Timo Meronen Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kalastuslupajärjestelyt Pohjois-Päijänteellä ja Keski-Suomessa Timo Meronen Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kalastuslupajärjestelyt Pohjois-Päijänteellä ja Keski-SuomessaTimo MeronenKeski-SuomenKalatalouskeskus ry

 2. Kalastusaluekohtaiset vieheluvat Keski-Suomessa • Kalastusalueiden yhteislupa-alueet perustettu 1987 • Tällä hetkellä 13 kalastusaluetta, kaikilla myynnissä viehelupa tai -lupia • Luvat esillä Keski-Suomen Kalastuspaikkaoppaassa (1987-2008)

 3. Pihtipudas • Kivijärvi • Pohjois-Keitele • Ala- ja Keski-Keitele • Saarijärvi • Pääjärvi • Keuruu • Jämsänjokilaakso • Leppävesi • Konnevesi-Kuusvesi • Hankasalmi • Pohjois-Päijänne • Suontee

 4. Pohjois-Päijänteen kalastusalue • Lupa-aluetta Päijänteessä 26 660 ha • Luvassa mukana kaikki järjestäytyneet osakaskunnat joitain lahtivesiä lukuun ottamatta • Koko Päijänteen luvassa 95 000 hehtaaria lupa-aluetta

 5. Lupahinnat: • Viikko 7 € • Kuukausi 15 € • Kausi 30 € • Kilpailulupa 4 €/venekunta • Yrittäjälupa matkailukalastukseen 130 €/kausi • Yritysluvalla ei ole toistaiseksi ollut juuri kysyntää!!!

 6. Lupa on venekuntakohtainen • Ei vaparajoituksia • Alle 18-vuotiaat maksutta • Alkukesästä neljä kuhan kuturauhoitusaluetta ja yksi istutusrauhoitusalue, korotetut alamitat • Ei muita kalastusalueen asettamia rajoituksia

 7. Luvanmyynnin merkitys kalastusalueen toiminnalle erittäin suuri

 8. Palaute yhtenäisluvista lähes pelkästään positiivista • Leppäveden kalastusalueella paljon käytetty yrittäjälupa (170 €/10 vapaa/kausi), joka on myös saanut kiitosta • Keski-Suomen vedet uistelijoiden suosiossa, taimen-, lohi- ja nieriäistutuksia • Pohjois-Päijänne 2005 suosituin vapaa-ajankalastusalue (RKTL) • Kalastusalueiden toiminta asiakaslähtöistä

 9. Ongelmakohtia: • Järjestäytymättömät tai vanhan kalastuslain perusteella järjestäytymisestä vapautetut alueet kalastusaluetoiminnan ulkopuolella • Kalastusalueen asema lupajärjestelyissä, altis häiriköinnille osakaskunnan kokouksen kautta, kalastusalueen päätöksistä helppo valittaa ”huvin vuoksi” • Luvista sopiminen vapaaehtoista (etelän mökkiväki usein innokkaimpia rantojen rauhoittajia) • Kalastajilla lupien tarpeellisuus epäselvää, yleiskalastusoikeuksien väärinkäyttö tavallista

 10. Kalastusaluelupien etuja • Asiakaslähtöisyys, hyvin hoidetut vedet ja kalastusmahdollisuudet • Ei epäselviä varojen siirtoja, sovitaan paikallisesti • Lupatuloilla tehtävät toimenpiteet kohdentuvat 100 % oikealle alueelle • Käyttäjä maksaa -periaate toteutuu • Aktivoi paikallista toimintaa!!!

 11. Kalastusaluekohtainen ammattikalastuslupajärjestelmä • Keski-Suomen kalatalouskeskuksen EU-hanke 2005-2007, Ammattikalastuslupien siirtomallit • Hankkeen tulosten perusteella päädyttiin malliin, jossa kalastusalue vuokraa kalastusoikeutta osakaskunnilta • Vuokraus katsottiin selvemmäksi mm. osakaskuntien vastuukysymysten osalta • Sopimukset hyväksytty keskeisten osakaskuntien kokouksissa 2006-2007 • Kalastusalueen v. 2008 päätöksistä oikaisuvaatimus josta valitus maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan (päätös 4/2009) • Jatkuu KHO:ssa

 12. Kalastusalue vuokraa ammattikalastuspyydysten osalta kalastusoikeuden osakaskunnilta • Kalastusalue myy kalastajille lupia, ei vuokraa edelleen kalastusoikeutta • Lupamäärät harkitaan toimikunnassa, johon kuuluu osakaskuntien, ammattikalastajien, tutkimuksen ja viranomaisen edustajat • Kalastuksensäätelyn periaatteet määrätty käyttö- ja hoitosuunnitelmassa • Päätöksiä tukemaan erillinen kalaston seurantasuunnitelma • Lupahinnoittelu osakaskuntien pyydysyksiköinnin perusteella halvimman yksikköhinnan mukaan (osakashinta) • Lupaehtoihin saalisseuranta ja kalastusalueiden kaavoitus, troolialueista sovittu ammattikalastajien ja osakaskuntien kanssa lausuntokierroksella

 13. Vastaavia kalastusaluelupajärjestelyitä ammattikalastuksen suhteen ainakin Pohjois-Karjalassa • Kalastusalueiden vieheluvat sisävesillä pääsääntöisesti kunnossa, esimerkki Kainuusta • Lakimuutokselta apuja yhtenäislupien myönteiseen kehitykseen ja paikallistoiminnan aktivoimiseen?

 14. Osakaskuntien järjestäytymispakko/ kalastusalueen valtuudet nukkuvan toiminnan haltuunotosta • Vesialueiden yhdistäminen helpommaksi, kalastusalueet isommiksi (harkiten) • Kalastusalueluvan asema lakiin, velvollisuus järjestää luvat osakaskuntien kanssa • Lupahinnoittelua ei tulisi säädellä lailla, kohtuullisuusperiaate varmaan paikallaan • Lupajärjestelmä yksinkertaisemmaksi, kh-maksu ja läänikortti yhteen