Download
fou ved hsf kva gjer vi og kor undervisningsrelevant er det oddbj rn bukve fagdagen 18 januar 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FOU ved HSF – kva gjer vi, og kor undervisningsrelevant er det? Oddbjørn Bukve PowerPoint Presentation
Download Presentation
FOU ved HSF – kva gjer vi, og kor undervisningsrelevant er det? Oddbjørn Bukve

FOU ved HSF – kva gjer vi, og kor undervisningsrelevant er det? Oddbjørn Bukve

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FOU ved HSF – kva gjer vi, og kor undervisningsrelevant er det? Oddbjørn Bukve

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FOU ved HSF – kva gjer vi, og kor undervisningsrelevant er det? Oddbjørn Bukve Fagdagen 18. januar 2008

  2. FOU for fleire formål! • AKADEMIA: kvalitet • meritering, publisering • deltaking i fagfellesskap FOU ved HSF STUDENTANE: aktiv læring - interaktive læringsformer - bruk av vitskapleg metode - oppdatert kunnskap • SAMFUNNET: relevans • formidling • samhandling • strategiske partnerskap

  3. Utvikling av fou-satsinga ved HSF LEIINGA Finansiering Strategiar FOU ved HSF ENKELTTILSETTE Kompetanseheving FAGMILJØ Forskingsleiing

  4. Organisering av fou-grupper

  5. Fou i undervisninga BRUKSMÅTE Formidling Student-fou Fagleg oppdatering Metodekunnskap => kritisk sans Øve i kritisk vurdering: oppgåver, case Metodelæring Andres TYPE FOU Bruke som døme Førelesingar og seminar Case Bachelor- og masteroppgåver Eigen