Download
www santarves lt santarvesvm@gmail com n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOKYKLA TARNAUJA MOKINIUI,MOKYTOJAS—MOKYKLAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOKYKLA TARNAUJA MOKINIUI,MOKYTOJAS—MOKYKLAI

MOKYKLA TARNAUJA MOKINIUI,MOKYTOJAS—MOKYKLAI

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MOKYKLA TARNAUJA MOKINIUI,MOKYTOJAS—MOKYKLAI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. www.santarves.lt santarvesvm@gmail.com MOKYKLA TARNAUJA MOKINIUI,MOKYTOJAS—MOKYKLAI

  2. Šiaulių “santarvės” vidurinė mokykla Vytauto g. 113 LT-77161 Šiauliai www.santarves.lt santarvesvm@gmail.com Tel.: (8 41) 43 57 16 Tel./fax.: (8 41) 43 83 80

  3. Mokyklos nuostatos: orientuota į mokinį mokykla, kūrybiškumo ir gebėjimų išlaisvinimas, aktyvumo ir tobulėjimo skatinimas, atvirumas naujovėms ir kaitai, ugdymas pagal individualius gebėjimus. Mokyklos vizija Moderni, šiuolaikiška, sėkmingai, kokybiškai, veiksmingai bei rezultatyviai dirbanti vidurinė mokykla, vykdanti neformaliojo švietimo programas, atveriančias mokinių gebėjimus. Mokyklos misija Mokykla, teikianti kokybišką ugdymą, ugdanti kūrybiškumą, sudaranti modernias ir saugias sąlygas ugdymo(si) procesui organizuoti, atvira kaitai, nuolat besimokanti organizacija. 2014-2015 m. m. bus atidaryta pirmoji klasė, kurioje mokoma lietuvių kalba su pagilintu rusų kalbos, Rusijos istorijos ir kultūros ugdymu. Šios klasės atsiradimo tikslas — padėti mokiniams puikiai išmokti rusų, lietuvių, anglų bei vokiečių kalbas, neprarasti savo tautinio identiteto ir sėkmingai konkuruoti šiandieninėje darbo rinkoje. Mokykloje dirba daug kūrybingų ir atvirų naujovėms mokytojų, kurie padės Jūsų vaikams visapusiškai tobulėti, plėsti savo žinių akiratį. Mūsų ugdymo įstaigoje veikianti prailginto darbo grupė išsprendžia tėvelių užimtumo darbe problemą — padeda vaikams parengti namų darbus, suteikia jiems profesionalią pagalbą.Vyresniųjų klasių mokiniai po pamokų gauna mokytojų dalykininkų konsultacijas.  Mokykla - tai kelio į gyvenimąstartas

  4. Mokykloje veikia: ·  Vaiko gerovės komisija. Ji kartu su mokyklos bendruomene kuria saugią, jaukią, darnią aplinką. ·  VšĮ “Gelbėkit vaikus” vykdo projektus, kuriais siekiama, kad vaikai būtų apsaugoti nuo smurto. ·  Karjeros ugdymas sudaro sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. ·  Comenius projektas “LELA” Tai ne tik anglų kalbos žinių gilinimo bei pažinties su portugalų šnekamąja kalba galimybė, bet ir projekto dalyvių supažindinimas su lietuvių kalba bei kultūra. Projekto tikslas įgyvendinamas per menus ir saviraišką: šokius, dainas, dailę. Mokykla - tai kelio į gyvenimąstartas

  5. Comenius projektas “LELA” 2013-2014

  6. Neformalus švietimas Šokių būrelis 1– 8 kl. Muzikinis ansamblis 5-12 kl. Plaukimas* 1-8 kl.; Žaidžiame ir mokomės kalbų 1-2 kl. Dailės būrelis 7-8 kl. Keramikos būrelis 9-10 kl. Erdvinis dizainas 11-12 kl. Gitaristų ansamblis 5-12 kl. Sunkioji atletika 9-10 kl. Roko grupė 9-12 kl. * užsiėmimas vyksta Šiaulių Sanatorinėje mokykloje (kaina už 1 užsiėmimą—1.20 Lt) Nuoširdžiai dėkojame parėmusiems mokyklą. Jūsų paramos dėka šiais metais įrengėme naują rūbinę, įsigijome galerinę paveikslų pakabinimo sistemą. PRAŠYMAS PERVESTI 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO Jei nuspręsite paremti Šiaulių „Santarvės“ vidurinę mokyklą (kodas 290531180), prašome nuo 2014 m. vasario 3 d. iki gegužės 1 d. užpildyti FR0512 formą, kurią rasite tinklapyje: www.vmi.lt arba mokyklos raštinėje

  7. Sėkmingai dirbanti mokykla yra tokia, kurios mokiniai daro didesnę pažangą negu galima iš jų tikėtis, siekia visų mokinių pažangos pagal kiekvieno individualius gebėjimus, užtikrina tinkamą aplinką, kad kiekvienas mokinys pasiektų aukščiausią jam įmanomą išsimokslinimo lygį.