Download
avanceret genoplivning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avanceret genoplivning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avanceret genoplivning

Avanceret genoplivning

544 Views Download Presentation
Download Presentation

Avanceret genoplivning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avanceret genoplivning Aftenkursus Center for Klinisk Uddannelse

 2. Program • Introduktion • Demonstration • Erkende hjertestop • Hjerte-lunge-redning • Avanceret genoplivning • Sikker defibrillering • Scenarier • Teamlederfunktion og reversible årsager Center for Klinisk Uddannelse

 3. Demonstration Center for Klinisk Uddannelse

 4. Målsætning Efter undervisningen skal I kunne: • Stille diagnosen hjertestop • Udføre Hjerte-Lunge- Redning (HLR) • Tilslutte defibrillator • Skelne mellem stødbar og ikke stødbar rytme samt kende behandlingsprincipperne • Udføre sikker defibrillering • Kende principper for og prøve teamlederfunktion • Kende de reversible årsager til hjertestop Center for Klinisk Uddannelse

 5. Diagnosen hjertestop • Bevidstløs • Respirationsløs (eller abnorm respiration) • Pulsløs HJERTE STOP Center for Klinisk Uddannelse

 6. Øve Diagnosen Center for Klinisk Uddannelse

 7. Hjertestop • Alarmér • Start ur • Tag hjertebræt • Start HLR med 30 tryk efterfulgt af 2 indblæsninger (30:2) Center for Klinisk Uddannelse

 8. Hjerte-Lunge-Redning • 30:2 • Hjertemassage: Midt på sternum Ca. 100 pr. min. 4-5 cm ned (og op igen!) • Indblæsninger: 1 sek. Kun til thorax hæver sig Pas på hyperventilation Center for Klinisk Uddannelse

 9. Øve HLR 30:2 Center for Klinisk Uddannelse

 10. Ikke stødbare Asystoli Pulsløs Elektrisk Aktivitet(PEA) Avanceret genoplivning Der skelnes mellem slags 2 rytmer: Stødbare • Ventrikelflimmer (VF) • Ventrikulær takykardi (VT) Center for Klinisk Uddannelse

 11. Ventrikelflimren (VF) Stødbare rytmer Pulsløs Ventrikulær Takykardi (VT) Center for Klinisk Uddannelse

 12. Behandling af stødbare rytmer Center for Klinisk Uddannelse

 13. Medicin til stødbar rytme • Inden3. stød gives adrenalin 1 mgog derefter hver 3.-5. min. hver2. Cyklus(virkning: øger centralt blodvolumen) • Inden4. stød gives Amiodaron 300 mgsuppleret med 150 mg inden 6. Stød(virkning: antiarrytmisk) Center for Klinisk Uddannelse

 14. Algoritme stødbar rytme Center for Klinisk Uddannelse

 15. Ikke stødbare rytmer Asystoli Pulsløs Elektrisk Aktivitet (PEA) Center for Klinisk Uddannelse

 16. Behandling af ikke stødbar rytme Center for Klinisk Uddannelse

 17. Medicin til ikke stødbare rytmer Hurtigst muligt gives: • 1 mg Adrenalin hver 3 - 5 min. • 3 mg Atropin bolus ved Asystoli eller PEA med frekvens under 60. (Virkning: anti-parasympatisk) Center for Klinisk Uddannelse

 18. Universel behandlingsalgoritme Center for Klinisk Uddannelse

 19. Pause Center for Klinisk Uddannelse

 20. EKG-Quiz Stødbar? Center for Klinisk Uddannelse

 21. Stødbar? Center for Klinisk Uddannelse

 22. Stødbar? Center for Klinisk Uddannelse

 23. Stødbar? Center for Klinisk Uddannelse

 24. Stødbar? Center for Klinisk Uddannelse

 25. Stødbar? Center for Klinisk Uddannelse

 26. Demonstration af defibrillering Center for Klinisk Uddannelse

 27. Sikker defibrillering • ”Alle væk!”, paddler på patient • Quick look • Indstil energiniveau og oplad • ”Alle væk! Der stødes” • Kontrollér rytme og at alle er væk inkl. ilt • Afgiv stød og fortsæt straks med HLR 30:2 • Påsæt 3 aflednings EKG Center for Klinisk Uddannelse

 28. Øve defibrillering Center for Klinisk Uddannelse

 29. Hjertestopscenarium 1 • 69-årig mand indbringes med Falck efter pludselige brystsmerter under dans til julefrokost. Er lige blevet ukontaktbar ved ankomst til skadestuen. Center for Klinisk Uddannelse

 30. Hjertestopscenarium 2 • 28-årig mand faldet om under squash kamp. Der er opstartet basal genoplivning i ambulancen Center for Klinisk Uddannelse

 31. Teamleder • Teamlederen er en flue på væggen • Fortæl at du erteamleder • Fordel og koordinér opgaver • Sikr kvaliteten af behandling (ex. 30:2) • Hold teamet underrettet om status (tid, næste skridt, rytme osv.) • (Dokumentér forløbet efterfølgende) Center for Klinisk Uddannelse

 32. Kommunikation • Gælder alle i teamet • Direkte henvendelser med øjenkontakt • Tal højt og tydeligt • Vær præcis og utvetydig (ex. Medicindoser) • Meld tilbage (ekko-kommunikation) Center for Klinisk Uddannelse

 33. Hjertestopscenarium 3 • 79- årig kvinde indlagt med kraftig exacerbation af sin Kronisk Obstruktive Lungesygdom (KOL) bliver ukontaktbar på vej til røntgen. Du er medicinsk forvagt og tilkaldes. Center for Klinisk Uddannelse

 34. Pause Center for Klinisk Uddannelse

 35. Hjertestopscenarium 4 • 40-årig kvinde indlagt efter påkørsel af knallert i høj fart og pådrager sig blandt andet lårbensbrud. Stabiliseres. Ligger nu i skadestuen og afventer overflytning til Traumecenter da hun bliver dårlig.. Center for Klinisk Uddannelse

 36. Reversible årsager Center for Klinisk Uddannelse

 37. Hjertestopscenarium 5 • Du kaldes til dialyse afsnittet hvor en patient er ukontaktbar. Center for Klinisk Uddannelse

 38. Hjertestopscenarium 6 • 80-årig kvinde på hæmatologisk afdeling findes livløs i sengen Center for Klinisk Uddannelse

 39. Hypothermi behandling • Nedkøling af genoplivede pt.’er • Stadig bevidstløse efter hjertestop • Bedøves og nedkøles til 33 gr. i ca. 24 t • Mindsker hjerneskade og bedre livskvalitet og overlevelse Center for Klinisk Uddannelse

 40. Spørgsmål ? Center for Klinisk Uddannelse

 41. Opsummering • Klinisk diagnose • 30:2 (lige efter stød) • Stødbar vs. Ikke stødbar • Tidlig defibrillering • Overvej reversible årsager Center for Klinisk Uddannelse

 42. Tak for i dag Figurer er med tilladelse taget fra H:S genoplivnings folder ForfattereRasmus HesselfeldtMaria Birkvad RasmussenSimon Skibsted Mogensen Center for Klinisk Uddannelse