Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E L = U /d PowerPoint Presentation

E L = U /d

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

E L = U /d

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sõltumatu lahenduse tingimus mittehomogeenses väljas A K EL = U/d x d 0 Kui E < ES siis E kasvades tõus suureneb  väljatugevuse kasv annab ionisatsioonikoefitsiendile rohkem juurde, kui nõrgenemine ära võtab ES Pinge elektroodidel  sõltumatuks lahenduseks vajaminev pinge väheneb

 2. Townsendhuumlahendus i G T U Barjäärlahendus (DBD) 10-35 kHz e= 3,9, 1mm; dgap = 5 mm He; atmosfäärirõhk t, ns -460 -260 -140 0 Säriaeg Dt= 20 ns -60 0 80 NB! 4 karakteristlikku piirkonda!

 3. i G T V C  D i t HuumlahendusGlow Discharge

 4. Katoodkiht E n+ >> ne K A d 0 T: dk Eksperimendist: Arvutustes: K Katoodvoolu tihedus Analoogiliselt Pascheni seadusega eksisteerib UK(pdK) miinimum  Normaalse huumlahenduse piirkonnas kasvab vool konstantsel pingel, kuna katoodlaigu pindala suureneb

 5. Katoodpiirkond I(x) V(x) E(x) n(x) - j(x) + Al katood: UK = 100 V (Ar); = 180 V (N2) Ni katood: UK = 150 V (He); = 170 V (Kr)

 6. E Kiired (mittetasakaalulised) elektronid (beam electrons) V Energiarelaksatsiooniaeg (n > 1) x I F NG CF Kui V >>v, siistE= 10-7 s kui V = v, siistE = 10-9 s Keskmineenergia s exc ion e Nt: p = 5 Torr, Te = 1 eV dK

 7. Õõneskatood (hollow cathode) K K E D e 1 D 2 3 Elektronid on sulustatud ja saavad energiat juurde

 8. Positiivnesammas E R = 1 cm; p = 10 torr; T’e= 1 eV; Difusioon r n = nen+ j je x E(x) = const Ncr, j, i?

 9. Voltamperkarakteristika lni r jK= const Katoodkihis: j Difusioon + rekombinatsioon K i S U Positiivne sammas, difusioonirežiim: Voolutihedusejaotus

 10. Väljatugevusjakaod c = He: 4 10-3 Ne: 6 10-3 Ar: 4 10-2 H2: 1 10-2 N2: 4 10-2 Molekulaarsetes gaasides on vaja difusioonikadude kompenseerimiseks hulga suuremat väljatugevust

 11. Temperatuur ja voltamperkarakteristika T Kui cp – ühe aatomisoojusmahtuvus ja nT – soojakao “sagedus”, siis kadu sekundis pinnaühiku kohta: T0 T0 r R R Statsionaarses olukorras: Vool   temperatuur   tihedus   E/N  Voltamperkarakteristika on langev U lni