Download
n eonatal o nline t raining in e urope note 2010 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N eonatal O nline T raining in E urope – NOTE 2010-2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
N eonatal O nline T raining in E urope – NOTE 2010-2011

N eonatal O nline T raining in E urope – NOTE 2010-2011

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

N eonatal O nline T raining in E urope – NOTE 2010-2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Neonatal Online Training in Europe – NOTE2010-2011 Anne Ormisson, Eha Kallas, Heili Varendi TÜ lastekliinik EPS 2011, Nelijärve

 2. EL: Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme Partnerid: UK – Michael Hall, Southampton Denmark - Gorm Greisen, Copenhagen Germany – Riegel-Fackeldey, Münster Estonia - Heili Varendi, Tartu Slovenia - David Neubauer, Ljublijana Poland - Janusz Gadzinowski, Poznan ESPR – Neil Marlow (UK)

 3. NOTE- projekti eesmärk Luua virtuaalne õppekeskkond Euroopas, mille läbi on võimalik ühtlustada väljaõpet, viies sisse Euroopa neonatoloogia õppekava komponendid Kaugem eesmärk - õppekava tunnustamine European Society of Neonatology (ESN) ja European Society of Pediatric Research (ESPR) poolt, ühtsed sertifikaadid

 4. NOTE Paindlik õppekava, kvaliteetne materjal, võimalus koostööks, kogemuste vahetamiseks Positiivne nauditav interaktiivne kõrge kvaliteediga õppeprotsess

 5. Moodul Vastsündinu neuroloogia Perinatoloogia (väga väikese enneaegse käsitlus) Vastsündinu toitmine Hingamishäired ning hingamispuudulikkuse ravi Osavõtjad Planeeriti 60, osales >200 Neuroloogia – 182 Perinatoloogia – 142 Toitmine – 121 Hingamine - 110 NOTE 4 moodulit

 6. Õppuritest Kokku 246, 28 riigist üle maailma Kõige rohkem UK –58 Eesti ja Saksamaa – 29 Poola, India, Sloveenia, Taani <20 Meilt osales nii noori kui küpseid arste (2 grupi eesmärk oli CPD (continuous professional development)

 7. 40 tuutorit Kõige rohkem – UK (15) II koht: Eesti (5): H. Varendi, M.-L. Ilmoja, T. Metsvaht, A. Ormisson, E. Kallas Tuutori ülesanne oli jälgida ja õhutada aktiivset osavõttu, juhtida diskussioone, vastata küsimustele, hinnata osavõtjate tegevust ja taset

 8. Õppimine Igas moodulis olid õppijad jagatud 12-16 kaupa gruppidesse, grupil üks kogenud ja üks algaja tuutor Õppetöö inglise keeles, internetipõhises keskkonnas (Moodle), sissepääs isikupõhiselt, kogu tegevus dokumenteeriti süsteemi poolt; materjalid sai välja trükkida ja õppida off-line. Kõik grupi postitused tulid e-posti –sai jälgida ilma keskkonda sisenemata Eeldati õppekoormust 4t nädalas

 9. Õppimine Õppetsükkel kestis 8-12 nädalat, igale loenguteemale lisaks esitleti haigusjuhtu Õppijatelt oodati osalemist diskussioonides – iga mooduli puhul tuli postitada 5-10 arutlust – kuidas seda seisundit lahendatakse koduriigis/haiglas; kas tegevus on adekvaatne, missugune on tõendipõhisus tuli töötada artiklitega, otsida lisamaterjale

 10. Kuidas kujunes hinne? Diskussioonidest osavõtt - 20% Ravijuhise koostamine (grupitööna, rahvusvaheline grupp 2-4 in) - 20% Eksam (kirjalik test, valikvastustega)- 60%

 11. Tulemused 50 inimest läbis edukalt kõik 4 moodulit 30 – 3 moodulit 31 –2 moodulit 49 – 1 mooduli

 12. Tulemused 2 1. Kõige edukam oli perinatoloogia - 88% alustanutest lõpetas edukalt 2-3. Toitmine ja hingamine 72-73% 4. Neuroloogia 58% Eksamiga kukkusid läbi vähesed, enamik mitteläbinuid olidki pigem vaatlejad

 13. Mis oli huvitav? Suhelda otse kolleegidega teistest riikidest, vahetada kogemusi Inglise keele aktiivne kasutamine Keskkonnas olemas lingid raamatukogusse, vajalikesse saitidesse Paljudes gruppides oli jututuba (chat) populaarne, kuid eeldas ühel ajal online-olemist

 14. Probleemid Tulemusi tuli kaua oodata, sest koostööprojekti hindas mitu inimest; kogu programm läbis välisekspertiisi Plaanitust oluliselt suurema osavõtjate arvu tõttu oli raske leida tuutoreid ja hoida diskussioonide taset kõrgel Erinevate riikide tase ebaühtlane, raskused inglise keeles väljendumisega

 15. Kokkuvõte Eesti panust hinnati suurepäraseks Varsti saabuvad sertifikaadid ja CD programmi materjalidega Projekt muutub European Society of Neonatology (ESN) ametlikuks õppevormiks, kuid edaspidi on õpe tasuline (üks moodul 300-700 GBP e 480-1000 EUR)