Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Особливості навчання математики в профільних групах в умовах мультипрофільного навчання PowerPoint Presentation
Download Presentation
Особливості навчання математики в профільних групах в умовах мультипрофільного навчання

Особливості навчання математики в профільних групах в умовах мультипрофільного навчання

225 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Особливості навчання математики в профільних групах в умовах мультипрофільного навчання

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Особливості навчання математики в профільних групах в умовах мультипрофільного навчання А.В.Суворова, учитель математики НВК “Соціум” http://nvk240.kiev.ua/ Оболонського району м.Києва

  2. Актуальність мультипрофільного навчання намагання підвищити ефективність управлінської діяльності на основі запровадження інноваційних технологій навчання

  3. Переваги даного типу навчання • кожен учень класу самостійно обирає предмети та їх кількість для поглибленого вивчення • з учнів формуються динамічні групи, де обраний предмет вивчається на профільному, академічному чи стандартному рівні • протягом року учні мають право здійснювати перехід в різні динамічні групи • на підставі індивідуальних освітніх запитів складається індивідуальний розклад учня

  4. Мета мультипрофільного навчання • забезпечення рівного доступу до якісної освіти різних категорій учнів відповідно до їхніх індивідуальних нахилів, потреб та інтересів • виконання державного замовлення на підготовку молоді, здатної самореалізуватися у суспільстві • створення умов для забезпечення особистісної орієнтації освіти • диференціації змісту навчання старшокласників за допомогою поглибленого вивчення окремих дисциплін програми загальної середньої освіти • забезпечення наступності між загальною і професійною освітою • підвищення якості загальної середньої освіти на основі більш ґрунтовної   і спеціалізованої підготовки учнів за декількома освітніми напрямами • створення оптимальних умов для навчання  обдарованої молоді, її повноцінного розвитку

  5. Завдання • створити та апробувати модель «мультипрофілю»  навчально-виховного процесу в профільній старшій школі; • розробити оригінальну структуру навчально-виховного процесу в ліцеї • вивчити запити учнів, їхніх батьків щодо потреб у професійному, профільному навчанні • зреалізувати в навчальному процесі нові підходи та елементи технологій особистісно орієнтованого навчання і виховання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів • організувати постійну творчу співпрацю та взаємозв’язок між педагогами та ліцеїстами • підвищити ефективність профільного навчання • залучити ліцеїстів до нових видів діяльності за допомогою впровадження "мультипрофільного" навчання • постійно здійснювати моніторинг ефективності профільного навчання в межах "мультипрофілю".

  6. Методологічне підґрунтя • спрямованість навчання на особистісний розвиток дитини • урізноманітнення типів навчальних закладів • варіативність умов для здобуття освіти з урахуванням можливостей, інтересів і здібностей учнів • наступність рівнів загальної середньої освіти, стимулювання її неперервності з урахуванням обистісних і соціальних потреб.        

  7. Допрофільна підготовка

  8. Індивідуальний навчальний план

  9. Розклад учнів 10 класів

  10. Дякуємо за увагу