Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Právo Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.211 Datum vytvoření: 13. 5. 2013 Vzdělávací oblast: Občanská výchova Ročník: druhý – Pečovatelské služby Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

 2. Anotace • Prezentace Člověk a právo obsahuje co je právo a právní řád, právo a spravedlnost a orgány právní ochrany občanů ČR

 3. Metodické pokyny • Materiál lze využít k výkladu nového učiva případně k jeho opakování. • Prezentace obsahuje několik úkolů pro žáky. Řešení jsou na posledním snímku prezentace. • Pro práci je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

 4. Zdroje • Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu. Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_rozli%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD_ve%C5%99ejn%C3%A9ho_a_sou krom%C3%A9ho_pr%C3%A1va Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spravedlnost Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8CR Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zastupitelstv%C3%AD Foto: Http://produkty.topkontakt.idnes.cz. Dostupné z: http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/sbirka-zakonu-cr/1897964/ Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Forum_Romanum_panorama_2.jpg. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Forum_Romanum_panorama_2.jpg Http://cs.wikipedia.org. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picswiss_BE-98-17_Biel-_Gerechtigkeitsbrunnen_(Burgplatz). jpg, Http://cs.wikipedia.org. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C4%8CR_seal.png

 5. Člověk a právo 1. Právo a právní řád 2. Právo a spravedlnost 3. Orgány právní ochrany občanů

 6. 1. Právo a právní řád • Právo je soubor platných právních norem. • Právo ovlivňuje jednání lidí i organizací ve státě – to, co dělat mohou a co nesmí. • Nedodržování práva stát postihuje. • Právní řád je souhrn všech právních předpisů daného státu. • Právní řád (právo) tvoří: – zákony – vyhlášky – nařízení

 7. Sbírka zákonů Všechny zákony platné v ČR vychází ve Sbírce zákonů. Obr. 1 – Sbírka zákonů ČR Zdroj: http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/sbirka-zakonu-cr/1897964/, dne 13. 5. 2013

 8. Právo soukromé a veřejné • Od dob antického Říma, tedy již více než 2 tisíce let, se rozlišuje právo soukromé a veřejné. • Soukromé právo se týká jednotlivců a jejich prospěchu. Patří sem občanské, rodinné, obchodní a pracovní právo. • Veřejné právo se týká státu, obce nebo obecního blaha. Patří sem ústavní, správní, finanční a trestní právo. Obr. 2 – Itálie, Řím, náměstí Forum Romanum – centrum antického Říma Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Forum_Romanum_panorama_2.jpg, autor Hans E C Johansson, dne 13. 5. 2013

 9. 2. Právo a spravedlnost Co je spravedlnost? – rovné zacházení se všemi –rovnost před zákonem – přiměřené tresty i odměny Každý občan má právo na spravedlivý proces. Obr. 3 – Socha spravedlnosti - zavázané oči, v ruce váhy a meč Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picswiss_BE-98-17_Biel-_Gerechtigkeitsbrunnen_(Burgplatz). jpg, autor Roland Zumbühl (Picswiss), Arlesheim (Commons:Picswiss project), dne 13. 5. 2013

 10. Orgány právní ochrany občanů • Práva všech občanů chrání stát. • Dodržování právních předpisů kontroluje stát. • Stát má k zajištění ochrany i kontroly občanů tyto orgány: • policii • státní zastupitelství • soudy • správní orgány (úřady)

 11. Policie ČR • Policie ČR je státní bezpečnostní sbor. • Plní tyto úkoly: • chrání bezpečnost osob a majetku • zajišťuje veřejný pořádek • vede boj s terorismem • odhaluje trestné činy • odhaluje pachatele Obr. 4 – Policie ČR Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C4%8CR_seal.png, dne 13. 5. 2013

 12. Policie ČR • Policisté jsou oprávněni k některým úkonům – mají určené pravomoci, např. legitimovat osoby nebo použít donucovací prostředky. • Příslušníci Policie ČR mají služební průkaz a odznak. Nosí většinou uniformu, někteří chodí v civilu. • Kdy se obracíme na policii? – když jsme svědky trestného činu nebo přestupku – když někdo ohrožuje své okolí nebo sebe – když sousedé dělají v noci v bytě velký hluk – když naše sousedka dlouho nevyšla z bytu

 13. Úlohy Zakroužkuj správnou odpověď! • 1. Právo jednání lidí ovlivňuje / neovlivňuje • 2. Zákony, vyhlášky a nařízení tvoří právní poradnu/ řád • 3. Dodržování práva stát kontroluje / nekontroluje • 4. Spravedlnost znamená rovnost /nerovnost před zákonem • 5. Orgány právní ochrany občanů jsou: • policie • soudy • školy • státní zastupitelství

 14. Řešení úloh Správné odpovědi: • 1. Právo jednání lidí ovlivňuje. • 2. Zákony, vyhlášky a nařízení tvoří právní řád. • 3. Dodržování práva stát kontroluje. • 4. Spravedlnost znamená rovnost před zákonem. • 5. Orgány právní ochrany občanů jsou: • policie ano • soudy ano • školy ne • státní zastupitelství ano