Download
tietgenskolen hovedopgaven til datamatiker n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ITempSys Vikar og lønsystem for ITemp PowerPoint Presentation
Download Presentation
ITempSys Vikar og lønsystem for ITemp

ITempSys Vikar og lønsystem for ITemp

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ITempSys Vikar og lønsystem for ITemp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gruppe 7: Daniel Damkjær Kasper Sørensen Peter Skov-Madsen TietgenSkolen – hovedopgaven til datamatiker ITempSysVikar og lønsystem for ITemp

 2. Disposition • Intro • Introduktion af ITemp • Gennemgang af ITempSys • Bruge af XP samt fordele/ulemper • Tortoise, Teamviewer og flere værktøjer der er benyttet under projektet • Opbygningen af ITempSys • Konklussion

 3. Introduktion af ITemp • Vikarbureau med afdelinger i Odense og Fredericia • Ønsker en form for administrationssystem, hvor deres vikarer kan oprettes, timer registreres • Ønsker derudover en SMS gateway til brug når folk f.eks. tilføjes et vikariat • Udskrivning af lønsedler • Flere systemer slås sammen til ét • Hovedformål med systemet: Administrationssystem, samt udskrivning af lønsedler online

 4. XP (Extreme Programming) • Agil udviklingsmetode • Lægger vægt på resultater frem for dokumentation

 5. Fordele: • Hurtige resultater • Bedre tid til at arbejde med de forskellige løsninger • Større frihedsgrad i forhold til vores løsninger • Samlet udviklingshold • Sikrer at kundens ønsker bliver opfyldt

 6. Ulemper: • Løs planlægning, manglende struktur(fører til tidsspild?) • Manglen på dokumentation, hvorfor var det lige vi gjorde det der? • Uholdbart ved større projekter • Ved kunden overhovedet hvad det er de ønsker?

 7. XP: TortoiseSVN • Continuous integration • Collective code ownership

 8. XP: TeamViewer • Pair programming • Coding standards og refactoring

 9. View Controller Model MVC (Model View Controller) • .aspx, aspx.cs og .cs-filer i App_Code • Brugergrænsefladen kan udskiftes • To udviklere på samme tid • Model: præsentation afhænger af model • Model kan testes uafhængigt af præsentationen • UI er testet manuelt • Kan opdatere og forny • Mange update requests til View fra modellen

 10. Validering

 11. Core software • Management: hæv velocity • Kendetegn for Core software: • Fragile – ændringer ødelægger andre ting • Ikke test-foranstaltninger -> fejl findes ikke • Få udviklere kender til Core software • Schwaber: 120/5500 og 65%

 12. Arkitektur og sikkerhed • Opbygning af ITempSys • Download af lønseddel og sikkerhed