1 / 17

Kako povečati kvaliteto storitev in zadovoljstvo kupcev z internetom

Kako povečati kvaliteto storitev in zadovoljstvo kupcev z internetom. B2B spletna komunikacija in e-poslovanje. Aleš Kegelj. 14. Oktober, 2004. VIZIJA.

vine
Télécharger la présentation

Kako povečati kvaliteto storitev in zadovoljstvo kupcev z internetom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kako povečati kvaliteto storitev in zadovoljstvo kupcev z internetom B2B spletna komunikacija in e-poslovanje Aleš Kegelj 14. Oktober, 2004

 2. VIZIJA Vzpostavitev strukturirane celote medsebojno odvisnih in povezanih informacij za interno ter eksterno komuniciranje v spletnem (WEB) okolju Iskratela, z namenom pospeševanja tradicionalnega trženja in razvoja spletnega trženja. Zunanje stranke, kjer INTERNET predstavlja komunikacijski in informacijski kanal, ki stranke informira o podjetju ter o njegovih posameznih produktih in rešitvah. EXTRANET - Poslovni partnerji, kjer skrb dobrega gospodarja narekuje, da katerikoli partner kjerkoli na svetu uživa enako kakovost komuniciranja in informiranja, kot če bi bil na lokaciji podjetja. INTRANET s hitrimi, ažurnimi in uporabnimi informacijami in dokumenti izboljšuje delovno učinkovitost in splošno zadovoljstvo zaposlenih.

 3. INFORMACIJSKA ARHITEKTURA Internet Portal Partner Portal Customer Portal Central Portal JV Sites Personal Sites Rep. Offices S. Division Portal Division Portal Division Portal Team Sites Team Sites Team Sites Internet Portal and Sites Extranet Portal Farm Enterprise portal Division Portal Farm Team Sites

 4. ZEMLJEVID ISKRATEL INFORMACIJSKEGA PROSTORA

 5. SKRB ZA VSEBINE CENTRALNI DOKUMENTNI SISTEM Microsoft Share Point Portal Server VSEBINSKO UREDNIŠTVO

 6. STRUKTURA SPLETNIH PREDSTAVITEV CORPO SITE: CORPO SITES OF REPRESENTATIVE OFFICES: www.iskratel.ru – Russia www.iskratel.by – Belarus www.iskratel.md – Moldova www.iskratel.kz – Kazakhstan www.iskratel.com.ua – Ukraine www.iskratel.com – Slovenia www.iskratel.si – Slovenia ON-LINE SUPPORT SITE PRODUCTS & SOLUTIONS SITE EDUCATION SITE http://support.iskratel.com http://products.iskratel.com http://education.iskratel.com

 7. PRODUCTS & SOLUTIONS SITE (MS Commerce Sever) http://products.iskratel.com 1. Step:Selected product or solution- content YOUR PROFILE MAIN MASAGE OF THIS SITE 2. Step:

 8. PRODUKTNA DOKUMENTACIJA 1. korak:Izbran produkt ali rešitev- vsebina YOUR PROFILE

 9. PRODUCTS & SOLUTIONS SITE (inquiry) Ne oklevajte s povpraševanji! Na vsa povpraševanja vam bomo z veseljem odgovorili, da vam pomagamo pri ustrezni izbiri naših produktov oz. rešitev. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času! Procesed your inquiry!

 10. SiOL Gambit eTrgovina ntwwwext TRANSACT FIREWALL FIREWALL ntwwwext1 SAP TCM SPPS SQL BizTalk INFORMACIJSKO OKOLJE ISP BANK IT ELECTRONICS CORPO SITE “local host” ILTEK Commerce Server ISKRAURALTEL ISKRATEL GROUP ISKRABEL PRODUCTS & SOLUTIONS SITE “Iskratel host” DMZ IT MOLDAVIA ITS IT BELARUS HOST SERVER PRODUCTION SERVER ISKRATEL IT RUSSIA INTRANET IT KAZAKHSTAN IT TTC UKRAINE MONIS

 11. ON-LINE SUPPORT SITE (1) http://support.iskratel.com General on Iskratel's on-line support and access to support web-pages customized for each of Iskratel's customers.

 12. ON-LINE SUPPORT SITE (2) Documents Here you can find all technical manuals for Iskratel's products and solutions. USER MANUAL SERVICE INFORMATION

 13. ON-LINE SUPPORT SITE (3) Forum You can share answers to your questions and experience that you have gained at your work in telecommunications with other visitors to this forum. Iskratel Help desk Iskratel Help desk has been designed for: helping you with the operation of Iskratel's products and solutions, reporting errors in the operation of communication networks. Please fill in the form below. We shall deal with your request in the shortest possible time.

 14. DOSTOP DO VSEBIN ZNOTRAJ PERSONALIZIRANEGA SPLETNEGA MESTA Navigacijski prostor za dostop do posameznih vsebinskuh sklopov (aplikacije, dokumentacija, ...) NEW WINDOW

 15. ON-LINE SUPPORT SITE – WORKFLOW (4) CMS WEBTOOL (internet okolje) www.iskratel.com www.iskratel.si www.iskratel.ru SUPPORT SITE “za posameznega kupca in njegove poslovne enote” KUPCI avtentikacija uredniki “vodenje in koordinacija” firewall web administracija uporabnikov skupina za spletno komuniciranje “skrb za sistem spletnega delovanja” standardna objava dokumentov na portal SPPS (intranet – extranet okolje) “centralni dokumentni sitem v okviru Iskratel domenskih uporabnikov” SKRBNIK “servisni center”

 16. PREPROST DOSTOP DO PERSONALIZIRANIH STRANI ZA KUPCE IN PARTNERJE login or register verifikacija login re-direct

 17. ZAKLJUČKI

More Related