Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Epheszosz PowerPoint Presentation

Epheszosz

88 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Epheszosz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Epheszosz LATINUL Ephesus HETTITAUL Apasa GÖRÖGÜL Efes TÖRÖKÜL

 2. Epheszosz

 3. Korabeli WC. Piactér Odeon Nagyszinház Víz palota Hadrian temploma Mazeusz & Mithriadates kapuja Könyvtár Hereklesz kapu

 4. Ma Törökországban helyezkedik el. Iónia legfontosabb metropolisza a Prion hegy lábánál, a Kaüsztrosz folyó torkolata közelében. Nyugatot Kelettel összekötő egyik fontos kereskedelmi út mellett feküdt. Fénykorában, az i.sz. 1. században lakóinak száma elérte a félmilliót. Róma után a birodalom második legfontosabb városa volt. Napjainkban a kiterjedt régészeti feltárásoknak köszönhetően kedvelt turistalátványossággá vált. A terület már az i.e. 7. évezredtől lakott volt. Epheszosz tipikus ión várossá vált, Athéné és Apolló tiszteletére emelt templomokkal díszítették. Felépült az első Artemisznek szentelt templom, amelyet az i.e. 7. században egy árvíz súlyosan megrongált. I.e. 560 körül a várost a Lüdiaiak királya Kroiszosz (Krőzus) foglalta el, aki megkímélte a lakosságot és újjáépíttette az Artemisz templomot. Az új templom, az ókori világ hét csodája közül az egyik. Márványból építették, a cellát kettős oszlopsor vette körül, a naoszban (a templom cellájában) Artemisz ébenfából faragott kultuszszobrát helyezték el. I.e. 356 július 21-én éjszaka egy Herostratus nevű zavarodott elméjű férfi felgyújtotta

 5. Artemisznek szentelt templom

 6. Római kor: Amikor i.e 27-ben Augustus császár lett, Epheszoszt Asia provincia fővárosává tette. A város Róma után a birodalom második legnagyobb városa lett, fénykorát az i.sz. 1 és 2. században élte. Lakosainak száma elérte a félmilliót, közülük sokan kézművességgel vagy kereskedelemmel foglalkoztak. Minden év áprilisában nagyszabású ünnepségeket tartottak Artemisz istennő tiszteletére, melyeken közel egymillió ember vett részt. Számos fürdőt, középületet építettek, vízvezetékrendszere a legmodernebb volt az ókori világban. A kereskedelemben betöltött szerepét tovább növelte olyan mértékben, hogy Kis-Ázsia bankjának tekintették. Fontos szerepet játszott a kereszténység korai időszakában is. I.sz. 50 körül Pál apostol éveket töltött a városban és itt írta meg i.sz. 53-ban első levelét a korinthosziakhoz.

 7. Epheszosz egyik főútja, a Kurétesz út

 8. Az Odeon: A város egyik főútja a Kurétesz út mellett álló, eredetileg fedett, jó állapotban fennmaradt félkör alakú 1400 főt befogadni képes épület. A színház 22 széksorból állt, a felső részét vörös gránitból készült korinthoszi stílusú oszlopok díszítették. A színpadot és a nézők ülőhelyét márvánnyal borították. Az épület formája kissé eltér a hagyományos színházakéitól, elsősorban összejöveteleket és koncerteket tartottak benne, és csak ritkábban hagyományos színházi előadásokat.

 9. Az Odeon:

 10. A piactér és a bazilika:

 11. Hadrianus temploma: Hadrianus temploma a Kurétesz úton épült, korinthoszi stílusban. A homlokzatán lévő felirat szerint P. Quintilius megrendelésére épült i.sz. 138-ban, aki Hadrianus császárnak ajánlotta. A 4. században jelentős mértékben felújították, gyakorlatilag még felhasználható elemeiből újjáépítették. Publius Aelius Traianus Hadrianus

 12. Hadrianus temploma

 13. A függő házak[ Hadrianus templomával szemben a régészek több patríciusházat tártak fel. A házakat az 1. században építették, majd a 6. századig többször felújították. A házakat egymás fölé építették a domboldalon, mindegyik ház teteje teraszként szolgált a fölötte levőnek. A házak háromszintesek voltak, mindegyiket egy perisztülion (zárt, oszlopos udvar) köré építették. Az udvarok közepére kutat fúrtak, így biztosították a vízellátást. A házak padlóját mozaikokkal díszítették, a falakra freskókat festettek. Ezek egy része jó állapotban maradt meg.

 14. Függő házak

 15. Korabeli nyilvános WC. Csak férfiak számára

 16. Celsus könyvtára: Caius Iulius Aquila emeltette i.sz. 135-ben apja, Tiberius Iulius Polemeanus, Ásia provincia konzuljának emléke előtt tisztelegve. Az épület egyszerre volt könyvtár és Celsus emlékműve. Közepét egy kelet felé tájolt nagyméretű 16,72x10,92 méteres famennyezetes, négyszögletes terem foglalta el. A belső teret három szinten húzódó fülkesor díszítette, melyeket eredetileg az irattekercsek tárolására szolgáló faliszekrények töltöttek ki. A belső, márvánnyal díszített és a külső, egyszerűbb falak között hézagokat hagytak, így védekeztek a nedvesség ellen. Becslések szerint a könyvtárban őrzött tekercsek száma elérhette a húszezret is.

 17. Celsus könyvtára

 18. Mazeusz és Mitriadész kapuja: Celsus könyvtára mellett áll a két felszabadított rabszolga, Mazeusz és Mitriadész által emeltetett monumentális kapu. A kapu építtetői szabadságukat Augustus császárnak köszönhették, így a pártafalakra a császárt és családját dicsőítő feliratokat véstek.

 19. Mazeusz és Mitriadész kapuja

 20. A színház és az Arkadiana út: Epheszosz legjobb állapotban megmaradt épülete. Nemcsak színielőadásoknak, hanem népgyűléseknek, közösségi összejöveteleknek is otthont adott. Nézőterét egy domboldalba vájva alakították ki egy korábbi görög színház romjain az 1. században. Nézőtere 50 méter átmérőjű, befogadóképessége 24 000 fő. Színpada háromszintes, az eredetileg egyszintes színpadhoz a 2. szintet Nero uralkodása alatt építették hozzá az 1. század közepén, a 3. szint Septimus Severus idejében készült el a 2. század végén. A félköríves nézőtér tetejét gazdagon díszítették, három oszlopsort alakítottak ki, fülkékkel és szobrokkal. A kereszténység korai éveiben i.sz. 50 körül az egyik komoly összecsapás itt zajlott a keresztények és a pogányok között.

 21. A színház és az Arkadiana út

 22. A színház és az Arkadiana út A színháztól a kikötőbe vezető Arkadiana néven ismert út a város legfontosabb útja volt. Többször is átépítették, legutoljára Arcadius idejében, és róla is nevezték el. Teljes hossza 530 méter volt, két oldalát oszlopsor szegélyezte. Éjszakára fáklyákkal világították meg, az esővíz elvezetését bonyolult csatornarendszer biztosította. Az út mellett kétoldalt thermák és sportpályák sorakoztak.

 23. Heracles kapu: A kapu a Curates utca elején található. Eredetileg egy kétszintes épület földszintjén volt.

 24. Herakles ablak . Az alsó emeleten van egy nagy boltíves folyosón.

 25. Arkadiana út

 26. RÉGEN ÉS MA A piactér bejárata

 27. RÉGEN ÉS MA Arcadian út

 28. RÉGEN ÉS MA Artemis temploma

 29. RÉGEN ÉS MA Celsus könyvtára

 30. RÉGEN ÉS MA Memmius emlék műve

 31. RÉGEN ÉS MA Gimnázium

 32. RÉGEN ÉS MA Trajan szökőkútja

 33. RÉGEN ÉS MA Víz palota

 34. RÉGEN ÉS MA Nagyszínház

 35. Képek: Internet + saját Zene: Potpori-Ank-Misket Készült: 2010 R. Ivus