1 / 6

Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: S ouborné práce celků gastronomie

Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: S ouborné práce celků gastronomie Vypracovali: Ing . Romana Niklová Materiál: VY_32_INOVACE_354 Datum: 10.10.2012 Anotace: Banket – Časový harmonogram. Formát SOP.

virgo
Télécharger la présentation

Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: S ouborné práce celků gastronomie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: Souborné práce celků gastronomie Vypracovali: Ing. Romana Niklová Materiál: VY_32_INOVACE_354 Datum: 10.10.2012 Anotace: Banket – Časový harmonogram

  2. Formát SOP • Písmo Ariel, běžný text - velikost písma 12 • Rovnání textu do bloků • Jednoduché řádkování • Používat tabulátory, ne opakovaně mezerník • Až ZA každým interpunkčním znamínkem je mezera (u pomlčky z obou stran) • Číslovat stránky práce Banket - SOP

  3. Banket – časový harmonogram • Dodržet objednané časy z objednávky a zohlednit • počet obsluhovaných hostů. • Formát časových údajů je vždy: hh:mm-hh:mm • Uvést i časy plánované hrubé a čisté přípravy prostoru. • Uvést čas servisu, konzumace i debarasu jedné položky menu dohromady. • Před každým pokrmem kromě předkrmu a moučníku doplnit pečivo a nalít nebo dolít nápoj. Banket - SOP

  4. Banket – časový harmonogram • Příklad zápisu: • 18:15-18:20 doplnění pečiva a servis piva • 18:20-18:35 servis polévky Banket - SOP

  5. Příklad na internetových stránkách školy: http://www.souhorky.cz/vyukdok.php Banket - SOP

  6. WE ARE THE CHAMPIONS! •  • END Vypracovala: Ing. Romana Niklová Zdroje: http://www.souhorky.cz/ucebnice/st/sthlavni.htm Salač G., Stolničení, Fortuna Praha Kliparty – free Office Fotografie – archiv školy SOŠ a SOU Horky n/J

More Related