1 / 12

Árnyékdiskurzusok kutatói szemmel

Árnyékdiskurzusok kutatói szemmel. Rab Árpád BME-UNESCO ITTK. Országos Közművelődési Telematikai Konferencia 2004 szeptember 30 – október 1. Fejes. a kulturális örökség digitalizálásának fogalomvilága kultúrafogalmak – csillagok háborúja mit, miért, kinek – értékek és vágyak

virgo
Télécharger la présentation

Árnyékdiskurzusok kutatói szemmel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Árnyékdiskurzusok kutatói szemmel Rab Árpád BME-UNESCO ITTK Országos Közművelődési Telematikai Konferencia 2004 szeptember 30 – október 1.

 2. Fejes • a kulturális örökség digitalizálásának fogalomvilága • kultúrafogalmak – csillagok háborúja • mit, miért, kinek – értékek és vágyak • kutatók szerepe • Wilson gyémántja, és annak haszna • Stratégia, stratégia, stratégia

 3. A kulturális örökség digitalizálása Kultúra? Örökség? Digitalizálás?

 4. Kultúrafogalmak Mint csillag az égen Kroeber és Kluckhohn kultúra fogalomgyűjteménye - 1871 és 1919 között 7, 1920 és 1950 között már 157 definíció. A törvényi szabályozás Magyarországon

 5. Parttalanság Mi az, amit digitalizálni akarunk? • múltat a jelennek (és a jövőnek) • jelent a jövőnek • már meglévő (akár digitalizált) anyag újrafeldolgozása • Digitális archiválás • stb.

 6. Miért digitalizálunk? • megőrzés - a kőbe vésés óta ugyanaz a cél • védelem - meglévő értékes anyag védelme virtuális objektumként való használattal • megosztás - ami van, mutassuk meg • felhasználás - eltérő érdekek • köz: információ, publicitás, látvány, reprezentatív • kutató: intelligens műveletek végrehajtása, forrásteljesség és forrásérték

 7. Ha már a kutatónál vagyunk… • Értékvizsgálatok; kutatói kihívás szinte minden társadalomtudománynak. • Szűk keresztmetszetek megtalálása, leírása, megoldás keresése, nemzetközi best practice-ok megtalálása stb. • Speciálisan EU szakértelem

 8. Wilson gyémántja

 9. A digitalizálás operatív kultúrafogalma

 10. Ki az elefántcsonttoronyból • Stratégia –top-down, nem az első, és nem az utolsó? • A digitális anyag a stratégiai célok elérésében – az információs társadalom fejlesztése • A digitális anyag mint stratégiai eszköz – oktatásban, érvényesülésben, információs írástudás fejlesztésében stb.

 11. Zárszavak • Szoros kapcsolat forró témákkal • EU – információs társadalom versenyképességi tényező • Saját értékrendszerünk • Saját versenyképességünk Fontos kulcselem

 12. Köszönöm figyelmüket! Rab Árpád rab.arpad@ittk.hu BME-UNESCO ITTK 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9

More Related