1 / 13

Indskolingen 0.-3. klasse Mellemtrinnet 4.-6. klasse Udskolingen 7.-9. klasse.

Dyssegårdsskolens kommende organisering. Indskolingen 0.-3. klasse Mellemtrinnet 4.-6. klasse Udskolingen 7.-9. klasse. Dyssegårdsskolens kommende organisering. Indskoling Spor A (0.a., 1.a., 2.a. og 3.a.) Indskoling Spor B (0.b., 1.b., 2.b. og 3.b.)

viveka
Télécharger la présentation

Indskolingen 0.-3. klasse Mellemtrinnet 4.-6. klasse Udskolingen 7.-9. klasse.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dyssegårdsskolens kommende organisering Indskolingen 0.-3. klasse Mellemtrinnet 4.-6. klasse Udskolingen 7.-9. klasse.

 2. Dyssegårdsskolens kommende organisering Indskoling Spor A (0.a., 1.a., 2.a. og 3.a.) Indskoling Spor B (0.b., 1.b., 2.b. og 3.b.) Indskoling Spor C (0.c., 1.c., 2.c., 3.c. og 3.d.) Mellemtrin Spor A (4.a., 5.a. og 6.a.) Mellemtrin Spor B (4.b., 5.b. og 6.b.) Mellemtrin Spor C (4.c., 5.c. og 6.c.) Udskoling Spor 7. klasse (7.a., 7.b. og 7.c.) Udskoling Spor 8. klasse (8.a. og 8.b.) Udskoling Spor 9. klasse (9.a., 9.b. og 9.c.)

 3. Dyssegårdsskolens kommende organisering • Hver klasse har et klasselokale – en base • Hvert spor har et hjemområde med fælles arbejdsområder i nærheden af klasselokalerne/baserne • Hvert spor har tilknyttet en gruppe lærere 5-7 skt. – et lærerteam – der varetager al undervisningen på sporet • Hver klasse har én eller to klasselærer der er hovedansvarlige for klassens trivsel og kontakt til hjemmene • I indskolingen er der tilknyttet en fritidsdel til hvert spor. Med en gruppe pædagoger og pædagogmedhjælpere der varetager børnenes fritid.

 4. Teamets opgaver: • Teamet udarbejder en årsplan, hvor alle uger er beskrevet • Teamet opstiller mål for teamets arbejde • Teamet opstiller mål og læringsbetingelser for det enkelte barn – de enkelte børn • Teamet har sammen med ledelsen ansvaret for at målene nås • Teamet samarbejder indbyrdes og med ledelsen om den pædagogiske, sociale og faglige planlægning, samt sporets og den enkelte elevs – de enkelte elevers - mål

 5. Eks. på lærerteam Mellemtrin Spor B Teamet består af følgende lærere: Lærer A – Klasselærer i 4.b. Lærer B – Delt klasselærer i 5.b. Lærer C - Delt klasselærer i 5.b. og 6.b. Lærer D - Delt klasselærer i 6.b. Lærer E – Er teamkoordinator og læser et engelskhold i udskolingen

 6. Ledelsen har besluttet, at hvert spor min. skal afholde 8 ”alternative uger” i løbet af skoleåret. Eksempler på forskellige undervisningsperioder • Grundskema – bl.a. godt til færdighedstræning • Periode skema for den enkelte klasse • Lodret organisering – eleverne fra sporet inddeles i grupper (blandet alderstrin) • Vandret organisering - inddeler eleverne på tværs af klasserne eks. alle 3. klasser laver projekt sammen

 7. Eks. på grundskema for 4.b

 8. Eksempel på periodeskema for 4.b.

 9. Eks. på periode med lodret struktur mel.Tr. spor B Følgende valg tilbydes: Lærer A: Læseværksted/træning Lærer B: Skriveværksted/træning Lærer C: Tekstbehandling på computer Lærer D: Tegne og maleværksted/træning Lærer E: Fortælleværksted/træning Eleverne skal vælge alle værkstederne mindst én gang og læser i den periode timer fra kl. 8.00-13.45.

 10. Eksempel på ”Vælg selv” skema for elever i Mellemtrin Spor B

 11. Eventyrprojekt i 3. klasse - Eks. på vandret organisering

 12. Hvad bliver anderledes: • Forskellige arbejdsformer • Forskellige undervisningsperioder • Elev medansvar for egen læring • Forøget kommunikation mellem elever, lærere og forældre i form af uge/månedsbreve • Fleksibel mødetid - primært sluttid – i nogle perioder læser eleverne flere eller færre timer end deres normale ugenorm

More Related