Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ko je ko ? PowerPoint Presentation

Ko je ko ?

253 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ko je ko ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ko je ko ?

  2. Da se podsetimo na naša saznanja od ranije- Ko je ko? Šta čini prirodu? Živa priroda Neživa priroda

  3. Ko čini neživu prirodu?

  4. Ko čini živu prirodu?

  5. Svi smo deo prirode ,ali se ipak postoje razlike!Te razlike nas često zbunjuju i ponekad nam se čini da su to potpuno ista bića i pojave !

  6. Koja je ovo životinja? To su srna i lane!

  7. Koja je ovo životinja? To je jelen!

  8. Srna Srna je šumska životinja koja je geografski rasprostranjena na području srednje Evrope. Izgled srne ukazuje na skladno, vitko, lagano i vrlo pokretno telo. Noge su vitke i duge, papci crni. Rep je kratak i jedva vidljiv. Dužina od njuške do repa znosi 130-140 cm, a visina u grebenu 75 cm. Težina zavisi od staništa,hrane, godišnjeg doba i pola,može dostići i do 40 kg. Ima 32 stalna zuba. Lane ima 20 mlečnih zuba. Kreće se hodom, kasom i skokom. Odličan je plivač . Letnja dlaka je riđastocrvena, a zimska keste-njastosiva. Lane je smeđe sa belim pegama do prvog linjanja, Srna ima veoma razvijen sluh. Uzima hranu 8-11 puta u toku dana.Živi u krdu od jeseni do proleća. Pijukanje i piskanje pre-dstavlja komunikaciju između srne i lanadi.

  9. Jauk, plač i deranje su zvukovi, koje pretežno proizvode odrasle životinje u zavisnosti od situacije u kojoj se nalaze. Baukanje srndaća označava opasnost .Hrani se sočnom travom i lišćem niskog žbunja. Srndać ima uspravne rogove,sa tri paroška, a srna nema rogove. Srna u maju okoti jedno ili dva laneta.Lane pri rodjenju ima težinu do 2 kg. Vid im je slabiji ,opažaju veće predmete . Zakonom je zabranjen lov na srne.Na našim prostorima nalaze u području Vojvodine (Carska bara,Obedska bara...)