1 / 83

Grossist

Bas. Grossist. Kommersiell. Lantmännen Unibake hälsar dig välkommen till. Offentlig. Produktbank. – Inspiration, Kunskap & Brödglädje. Bas. Grossist. Kommersiell. Offentlig. Produktbank. Bas. Lantmännen Unibake. Affärsidé. Våra varumärken. Brödets historia. Vår historia.

vlad
Télécharger la présentation

Grossist

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bas Grossist Kommersiell Lantmännen Unibake hälsar dig välkommen till Offentlig Produktbank – Inspiration, Kunskap & Brödglädje

 2. Bas Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 3. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning Lantmännen Unibake AB tillhör Lantmännen-koncernen som är en av norra Europasstörsta livsmedelskoncerner. • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta Svenska Lantmännen ek för Lantmännen Lantbruk • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Lantmännen Mills Lantmännen Axa Svalöf/ Weibull Lantmännen Maskin Lantmännen Granngården Lantmännen Energi Lantmännen Unibake Lantmännen Invest Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 4. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia Lantmännen Unibake • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 5. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet AFFÄRSIDÉ • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta Lantmännen Unibake skall med långsiktighet och god lönsamhet erbjuda marknaden djupfryst bröd av hög kvalitet.Vi möter våra kunders behov av service och lönsamhet, och konsumenternas behov av positiva och bekväma måltidsupplevelser. • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 6. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning VÅRA VARUMÄRKEN Två av tre svenska korvbröd tillverkas av Korvbrödsbagarn. 275 anställda jobbar dygnet runt och tillverkar 2 miljoner bröd - per dygn! Hur många blir det per år? • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 7. Bas 1871 1897 1901 1904 10000-5000 f.Kr Mesopotamien Korvstånd, New York Ris, vete, majs och durra Hamburgaren gjorde entré i USA Varmkorven till Sverige ”Hot Dog” fick sitt namn • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken BRÖDETS HISTORIA • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 8. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken VÅR HISTORIA - FRÅN KORVBRÖDSBAGAREN TILL LANTMÄNNEN UNIBAKE 1957 – 2005 • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • 1957 Två bagare i Karlskoga fick en idé • 1961 Maskiner började användas • 1976 Tillverkning av hamburgerbröd startas • 1978 Sålde ägaren Henry Jansson företaget till AB Skogaholms Bröd. • 1981 Orvar och Börje föddes • 1997 ingick vi i Cerealia, en av Nordens största livsmedelskoncerner • 2000 Cerealia Unibake AB • 2005 Ny affärsområdesstruktur inom Lantmännen • 2006 Nytt bolag bildas, som innefattar Unibake och Schulstad Bake-off • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst I dag ser vi oss inte längre som endast en producent av bröd utan som en leverantör av kunskap och måltidslösningar. Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 9. Bas Tidigare från ax till limpa. Idag är bröd inte längre bara bröd! Det är en viktig del av hela vårt sätt att leva. Inte bara i Sverige utan i hela välden. Idag jobbar vi med – från ax till måltidslösning. • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning FRÅN AX TILL MÅLTIDSLÖSNING • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 10. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet BRÖDET I VÄRLDEN • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta Bröd används i hela världen och har så alltid gjorts. Dold potential! Hur ska vi bli mer sydeuropeiska? • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 11. Bas HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point BRC – British Retail Consortium Miljöarbete - Organisation, Råvaror, Produktion, Förpackningar och Distribution Vår ambition - KVALITET FRÅN BONDENS GÅRD FRAM TILL POSSITIV MÅLTIDSUPPLEVELSE • Lantmännen Unibake TRYGGHET OCH KVALITET • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning Vi vill ge trygghet för er, era kunder och era gäster. • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 HACCP har sitt ursprung från NASA. En kontrollmetod för att säkerställa rymdfararnas kost. • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 12. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken KALLA FAKTA – BRÖDHANTERING Vi behöver er hjälp! • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank 1:1

 13. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank 1:2

 14. Bas • KUNDEN/GÄSTEN BLIR MISSNÖJD • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia KALLA FAKTA • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • FÖRVARING / FRYSKEDJA • Minst -18 grader! • Snabb hantering - bröd tinar snabbare än glass! • Först in – först ut! • Obruten fryskedja • Varsam hantering • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • VID FELAKTIG FÖRVARING OCH BRUTEN FRYSKEDJA BLIR BRÖDET: • Torrt • Segt • Blött • Smuligt • Krossat • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 15. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank 2:1

 16. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank 2:2

 17. Bas • GÄSTEN / KUNDEN BLIR MISSNÖJD • Lantmännen Unibake • Affärsidé KALLA FAKTA • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • UPPTINING • Tina i: • god tid • sluten förpackning • Rumstemperatur • liggande lådor • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • VID FELAKTIG FÖRVARING OCH BRUTEN FRYSKEDJA BLIR BRÖDET: • Torrt • Blött • Kladdigt • Brödpåsarna får iskristaller • Deformerat • Krossat • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Tinat bröd bör inte frysas igen. En nödlösning vid halvtinat bröd: låt brödet tina helt tills den oöppnade plastförpackningen är torr inuti. Frys därefter snabbt in förpackningen igen. Offentlig Produktbank

 18. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank 3:1

 19. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank 3:2

 20. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia KALLA FAKTA • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet UPPTININGSTIDER Plastpåse ca 4 timmar Kartong ca 6-8 timmar Hel pall ca 12-16 timmar • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 HÅLLBARHET Förvara brödet i sluten plastförpackning Förvara de förpackade bröden i rumstemperatur Rätt hanterade håller bröden i två dagar med god kvalitet • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 21. Bas GRUNDKURS I BAKE- OFF • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken ENKELT ATT BAKA Det finns många fördelar med Bake-off bröd. - doften av nybakat bröd är en stark konkurrensfördel - det skapar merförsäljning - doften skapar en härlig atmosfär - möjlighet till nybakat bröd hela dagen • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 ENKELT ATT BAKA • Film 1:2 • Kalla fakta Temperatur och baktider • Film 2:1 • Film 2:2 Bröd Upptining Temperatur Tid • Kalla fakta • Film 3:1 Grova portionsbröd Nej 200º C 5 minFrukostbröd Nej 190º C 11 minBaguetter Nej 190º C 11 minCiabatta Nej 190º C 11 minMatbröd 190º C 11 min Förjäst kaffebröd, vete Tina på plåt 30-45 min 190º C 11 min Wienerbröd Nej 190º C 18 min • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Matbröd ska tinas i rumstemperatur övertäckta med plast eller i plastpåse i 3-6 timmar eller över natten i kylskåp innan de bakas av Offentlig Produktbank OBS! Tänk på att temperaturen kan variera något, beroende på ugnens märke, ålder och storlek.

 22. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia GODA RÅD • Vår historia • Från ax till måltidslösning • Kom ihåg att alltid baka i förvärmd ugn. • Se upp för ånga när ugnsluckan öppnas. • Alla produkter ska gräddas enligt anvisningar på ytterförpackningen. • Produkterna ska tas ut ur ugnen så fort de är klara. • Frukostbröd, baguetter och ciabatta ska bakas på perforerade plåtar, eftersom produkterna då blir sprödare. • Wienerbröd ska bakas på bakplåtspapper, eftersom produkterna annars fastnar under avbakningen. • För wienerbröd gäller: undvik att spilla glasyr i vaniljkrämen. Om vaniljkräm och glasyr blandas, blir krämen vattnig. • Plåtarna ska alltid vara jämnt fördelade i ugnen för att undvika ojämn värmefördelning. • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 23. Bas • Lantmännen Unibake • Affärsidé • Våra varumärken • Brödets historia • Vår historia • Från ax till måltidslösning EN NÖJD GÄST • Brödet i världen • Trygghet och kvalitet • Film 1:1 Gör vi allt rätt tillsammans får vi en NÖJD kund/gäst! • Film 1:2 • Kalla fakta • Film 2:1 • Film 2:2 • Kalla fakta • Film 3:1 • Film 3:2 • Kalla fakta • Bake-off • Goda råd • En nöjd gäst Grossist Kommersiell Offentlig Produktbank

 24. Bas Grossist • Behov gästen • Behov (era kunder) FÖR DIG SOM GROSSIST • Behov – du som grossist • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Sammanfattning • Slut… Kommersiell Offentlig Produktbank

 25. Bas Grossist • Behov gästen BEHOV – GÄSTEN • Behov (era kunder) • Behov – du som grossist • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Sammanfattning • Slut… Fika Frukost Lunch Kommersiell Offentlig Produktbank Room service Middag GÄSTEN I språnget Vickning I bilen

 26. Bas Grossist • Behov gästen • Behov (era kunder) BEHOV – VÅRA KUNDER • Behov – du som grossist • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Möta gästens behov – leverera måltidslösningar • Har tidsbrist • Vill ha trygghet • Behöver enkelhet • Kräver kostnadseffektivitet • Lönsamhetsmål • Sammanfattning • Slut… Kommersiell Offentlig Produktbank

 27. Bas Grossist • Behov gästen • Behov (era kunder) BEHOV – DU SOM GROSSIST • Behov – du som grossist • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! Framgångsrecept – att tillfredsställa era kunders behov! Vi måste tillgodose våra kunders behov. Ha ett sortiment som passar flera olika kunder • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Sammanfattning • Slut… Kommersiell • Hotell • Restauranger • Caféer • Catering • Skolor • Sjukhus • Flyg • SVH (Servicehandel) • Fast-Food Offentlig Produktbank

 28. Bas Grossist LANTMÄNNEN UNIBAKE UPPFYLLER ALLAS BEHOV – VI GER ER: • Behov gästen • Behov (era kunder) • Behov – du som grossist • Komplett brödsortiment - enkelt och bekvämt! • Produktutveckling • Måltidslösningar och måltidsinspiration • Kvalitet och säkerhet via forskning och utveckling • Svenskt Sigill, Nyckelhåls-märkning • Leveranstrygghet • Sortimentmix • Produktmix • Professionell säljkår • Stöd via WEB – www.unibake.se • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Sammanfattning • Slut… Kommersiell Offentlig Produktbank Lantmännen Unibake har högst leveranssäkerhet av alla leverantörer. Källa: Hans Hägglund Handelsattityder

 29. Bas Grossist • Behov gästen • Behov (era kunder) • Behov – du som grossist VÄLKOMMEN TILL BRÖDINSPIRATION • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Sammanfattning • Slut… Kommersiell Offentlig Produktbank

 30. Bas Grossist • Behov gästen • Behov (era kunder) LANTMÄNNEN UNIBAKES PRODUKTER • Behov – du som grossist • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! • Förmiddagsfika • Matiga mackor • Fast food • Eftermiddagsfika • Efterrätter • Cafeteria • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Sammanfattning • Slut… Kommersiell Offentlig Produktbank Färdigbakat fryst - enkelt & bekvämt för alla tillfällen!

 31. Bas • Svenskt Sigill • Säkra livsmedel • God djuromsorg • Öppna landskap • Miljöansvar • Oberoende kontroller • Nyckelhålet • fetthalt högst 7 g/100 • mono- och disackarider totalt högst 10g/100g • natriumhalt högst 600mg/100g • kostfiber minst 4,5 g /1000 kJ (1,9g/100kcal) Grossist • Behov gästen • Behov (era kunder) BRÖDET I KROPPEN • Behov – du som grossist • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Sammanfattning • Slut… Kommersiell Offentlig Produktbank

 32. Bas …… men det viktigaste är. • Det är alltid gästen/kunden vi ska ha i fokus. Grossist • Behov gästen • Behov (era kunder) SAMMANFATTNING • Behov – du som grossist • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! • Lantmännens produkter • Brödet är en viktig del av vårt liv • Det finns enormt många försäljningsmöjligheter med bröd • Det finns mycket som kan gå fel på vägen, om vi inte alla gör rätt • Brödet i kroppen • Sammanfattning • Slut… Kommersiell Offentlig Produktbank

 33. Bas Grossist • Behov gästen • Behov (era kunder) • Behov – du som grossist • Vi hjälper er att hjälpa era kunder! SLUT – INTE SLUTET – BÖRJAN • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Sammanfattning • Slut… Kommersiell Offentlig Produktbank OCKSÅ BÖRJAN PÅ BARA GLADA GÄSTER!

 34. Bas Grossist Kommersiell FÖR DIG INOM HOTEL, RESTAURANG, FAST-FOOD, CAFÉ M.M • Behov gästen • Behov (ni) • Vi ger er! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Sammanfattning • Slut… Offentlig Produktbank

 35. Bas Grossist Kommersiell BEHOV – GÄSTEN • Behov gästen • Behov (ni) • Vi ger er! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Sammanfattning • Slut… Fika Frukost Lunch Offentlig Produktbank Room service Middag GÄSTEN I språnget Vickning I bilen

 36. Bas Grossist Kommersiell ERA BEHOV - RESTAURANG/HOTELL/FAST-FOOD/CAFÉ • Behov gästen • Behov (ni) • Vi ger er! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Möta gästens behov – leverera måltidslösningar • Har tidsbrist • Vill ha trygghet • Behöver enkelhet • Kräver kostnadseffektivitet • Lönsamhetsmål • Sammanfattning • Slut… Offentlig Produktbank

 37. Bas Grossist LANTMÄNNEN UNIBAKE UPPFYLLER ALLAS BEHOV – VI GER ER: Kommersiell • Behov gästen • Behov (ni) • Vi ger er! • Lantmännens produkter • Komplett brödsortiment - enkelt och bekvämt! • Produktutveckling • Måltidslösningar och måltidsinspiration • Kvalitet och säkerhet via forskning och utveckling • Svenskt Sigill, Nyckelhåls-märkning • Leveranstrygghet • Sortimentmix • Produktmix • Professionell säljkår • Stöd via WEB – www.unibake.se • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Sammanfattning • Slut… Offentlig Produktbank Lantmännen Unibake har högst leveranssäkerhet av alla leverantörer. Källa: Hans Hägglund Handelsattityder

 38. Bas Grossist Kommersiell • Behov gästen • Behov (ni) VÄLKOMMEN TILL BRÖDINSPIRATION • Vi ger er! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Sammanfattning • Slut… Offentlig Produktbank

 39. Bas Grossist Kommersiell LANTMÄNNEN UNIBAKES PRODUKTER • Behov gästen • Behov (ni) • Vi ger er! • Lantmännens produkter • Förmiddagsfika • Matiga mackor • Fast food • Eftermiddagsfika • Efterrätter • Cafeteria • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Sammanfattning • Slut… Offentlig Produktbank Färdigbakat fryst - enkelt & bekvämt för alla tillfällen!

 40. Bas • Svenskt Sigill • Säkra livsmedel • God djuromsorg • Öppna landskap • Miljöansvar • Oberoende kontroller • Nyckelhålet • fetthalt högst 7 g/100 • mono- och disackarider totalt högst 10g/100g • natriumhalt högst 600mg/100g • kostfiber minst 4,5 g /1000 kJ (1,9g/100kcal) Grossist Kommersiell BRÖDET I KROPPEN • Behov gästen • Behov (ni) • Vi ger er! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Sammanfattning • Slut… Offentlig Produktbank

 41. Bas Grossist HAR DU TÄNKT PÅ ATT: Kommersiell • Behov gästen • Behov (ni) • Misskött bröd i buffén, ökar intaget av övriga dyrare råvaror  • Felaktigt hanterat bröd i restaurangen, gör att gästen väljer annan restaurang. • Bjud på bröd efter ni tar beställningen, då beställer gästen mer än när han/hon ätit sig ”mätt” på bröd. • Brödet ger mervärde till hela måltiden • Kan man jobba med bröd som med vin – rätt bröd till rätt rätt? • På samma sätt som kaffet är gästens sista upplevelse är brödet oftast den första. • Vi ger er! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Sammanfattning • Slut… Offentlig Produktbank

 42. Bas Grossist FÖRSÄLJNINGSMÖJLIGHETER - DYGNET RUNT Kommersiell • Behov gästen • Behov (ni) • Vi ger er! • Lantmännens produkter Hur gör ni – när har ni bröd, när har ni inte bröd ? • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter Nattmacka Checka ut macka Picknick • Sammanfattning Checka in macka • Slut… Offentlig På rummet macka Korv i parkeringskön Produktbank Barhamburgare Take away frukost Konferenslunch TV-macka Middag Tröstfika Lunchmacka I språnget Korv i nattklubben

 43. Bas …… men det viktigaste är • Det är alltid gästen/kunden vi ska ha i fokus. Grossist Kommersiell SAMMANFATTNING • Behov gästen • Behov (ni) • Vi ger er! • Lantmännens produkter • Brödet i kroppen • Brödet är en viktig del av vårt liv • Det finns enormt många försäljningsmöjligheter med bröd • Det finns mycket som kan gå fel på vägen, om vi inte alla gör rätt • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Sammanfattning • Slut… Offentlig Produktbank

 44. Bas Grossist Kommersiell • Behov gästen • Behov (ni) • Vi ger er! • Lantmännens produkter SLUT – INTE SLUTET – BÖRJAN • Brödet i kroppen • Tips för krogen • Försäljnings- möjligheter • Sammanfattning • Slut… Offentlig Produktbank OCKSÅ BÖRJAN PÅ BARA GLADA GÄSTER!

 45. Bas Grossist Kommersiell FÖR DIG INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Offentlig • Era behov • Energi • Vi ger er! • Brödet i kroppen • Brödets roll i måltiden • Lantmännens produkter • Tips • Sammanfattning • Slut… Produktbank

 46. Bas Grossist Kommersiell ERA BEHOV Offentlig • Era behov • Energi • Vi ger er! • SORTIMENT • EKONOMI • NÄRINGSRIKTIGT • ENKELHET • Brödet i kroppen • Brödets roll i måltiden • Lantmännens produkter • Tips • Sammanfattning • Slut… Produktbank

 47. Bas Grossist Kommersiell ENERGI Offentlig • Era behov • Kroppen behöver energi – jobba, tänka, leka, träna, lära, växa och MÅ BRA • Energi får kroppen när kolhydrater, protein och fett bryts ner i sina minsta beståndsdelar • Huvudsakligen kolhydrater och fett behövs som bränsle för kroppen • BRÖD = bra källa till kolhydrater   • Energi • Vi ger er! • Brödet i kroppen • Brödets roll i måltiden • Lantmännens produkter • Tips • Sammanfattning • Slut… Produktbank

 48. Bas Grossist VI GER ER Kommersiell Offentlig • Komplett brödsortiment - enkelt och bekvämt! • Produktutveckling • Måltidslösningar och måltidsinspiration • Kvalitet och säkerhet via forskning och utveckling • Svenskt Sigill, Nyckelhåls-märkning • Leveranstrygghet • Sortimentmix • Produktmix • Professionell säljkår • Stöd via WEB – www.unibake.se • Era behov • Energi • Vi ger er! • Brödet i kroppen • Brödets roll i måltiden • Lantmännens produkter • Tips • Sammanfattning • Slut… Produktbank Lantmännen Unibake har högst leveranssäkerhet av alla leverantörer. Källa: Hans Hägglund Handelsattityder

 49. Bas • Svenskt Sigill • Säkra livsmedel • God djuromsorg • Öppna landskap • Miljöansvar • Oberoende kontroller • Nyckelhålet • fetthalt högst 7 g/100 • mono- och disackarider totalt högst 10g/100g • natriumhalt högst 600mg/100g • kostfiber minst 4,5 g /1000 kJ (1,9g/100kcal) Grossist Kommersiell BRÖDET I KROPPEN Offentlig • Era behov • Energi • Vi ger er! • Brödet i kroppen • Brödets roll i måltiden • Lantmännens produkter • Tips • Sammanfattning • Slut… Produktbank

 50. Bas Grossist Kommersiell BRÖDETS ROLL I MÅLTIDEN Offentlig • Era behov • Energi NU-TÄNKANDE Mat och Potatis – fisk och ris, kyckling och pasta, kött och potatis och bröd vid sidan om. NY-TÄNKANDE Fiskpinnar i dubbelmacka – Kyckling- och grönsaksröra i pitabröd – Tunnbröd med viltgryta Brödet kan vara en naturlig del av måltiden. • Vi ger er! • Brödet i kroppen • Brödets roll i måltiden • Lantmännens produkter • Tips • Sammanfattning • Slut… Produktbank I Sverige hämtar vi c:a 50% av vår energi från kolhydrater, men siffran borde ökas till 55-60 %. Bra bröd är en god hjälp på vägen. Källa: Livsmedelsverkets rekommendationer

More Related