391 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
391 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 3
391
150 Views
Download Presentation
wallis
Download Presentation

391

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Ej, nuž vy, Páně sluhové, | dobrořečte mu z duše své, | kdo v domě Páně stáváte, | Pánu se v službu dáváte.

  2. 2. Své ruce k němu zdvíhejte | a čest mu všude vzdávejte, | pokorně klekejte před ním | a proste s dobrořečením.

  3. 3. Pán Siona ti požehnej | a všecko dobré tobě dej! | On nebe, zemi stvořil sám | a v dobrotě své všem je znám.