Søgning - PowerPoint PPT Presentation

s gning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Søgning PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12
Søgning
120 Views
Download Presentation
wallis
Download Presentation

Søgning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Søgning - Integreret modul

 2. Integreret i- udlånsklienten- katalogiseringsklienten- accessionsklienten- men ikke i fjernlånsklienten (= ver.14.2) • Aktiveres med F9 • Genbrug af søge- og skankriterier i aktuel session • Husker sidste søgning, sidste base(r), sidste skan-register

 3. Eet skærmbillede til søgning, indeholdende: • Søgning (3 søgemetoder) • Videresøgning • Kombinere tidligere søgninger • Søgehistorie

 4. Søgning Videre Kombinere Søgehistorie

 5. CCL og flerbasesøgning Formularsøgning

 6. Skan Genbrug af tidligere kriterier

 7. Skan kan foretages i logiske baser • Ret indførsel • Søgning med Unicode-værdier (tryk F11) • Gem på server og Hent fra server

 8. Vis Bladre i søgesæt Oversigt Gem markerede poster som Mine poster Fuldt format og andre formater

 9. Mine poster Hent gemte poster

 10. Mine poster • Mine poster i oversigten • Note til beskrivelse af det aktuelle sæt af Mine poster

 11. Den viste post i oversigt