slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Förintelsen del 5 Avslutning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Förintelsen del 5 Avslutning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Förintelsen del 5 Avslutning

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Förintelsen del 5 Avslutning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Förintelsendel 5Avslutning

 2. Förintelsen ur andra perspektiv Bilder från förr och nu Judisk klezmermusik: ”Ballade” med Jascha Liebermann Trio

 3. Förintelsen ur andra perspektiv Ett tomt hus i Krakow 2002 • En dag i mars 1943 tvingades de familjer som bodde här ut på gatan. • De gick gatan ner och tog sedan till vänster. • De gick vidare genom staden, över bron, in i ghettot… • …och kom aldrig tillbaka…

 4. Förintelsen ur andra perspektiv Museet i Auschwitz • Tusentals grytor, kastruller, bunkar och pottor… • …vem tog med sig dessa till Auschwitz? • …vilken gryta skulle du ta med dig hemifrån om du tvingades flytta?

 5. Förintelsen ur andra perspektiv Judiska begravningsplatsen i Warzsawa • Varför är det så många gravar? • Därför att judarna i Warszawa begravt sina döda här under flera hundra år. De var ca 380 000 före kriget.

 6. Förintelsen ur andra perspektiv Judiska begravningsplatsen i Warzsawa • Varför är gravarna så misskötta? • Därför att de barn och barnbarn som skulle skött gravarna, inte längre finns.

 7. Förintelsen ur andra perspektiv I Krakow • Före kriget fanns det sju aktiva synagogor i Krakow. • Idag finns det bara en kvar som är i bruk. • Varför är det så?

 8. Förintelsen ur andra perspektiv Vilken är den gemensamma nämnaren? Svar: Alla har någon form av judisk bakgrund! Vad hade hänt om nazisterna lyckats förinta alla Europas judar? • David Beckham • Mix Megapol • Filmen ”Hajen” • Bob Dylan • Mendelsohns brudmarsch • Jerry Seinfeld • En bagel

 9. Förintelsen ur andra perspektiv Minnesplatsen Treblinka • Wisnice är en av de Polska städer där den judiska kulturen förstördes. • Konstantynow är en annan av dessa, • liksom Zyrardow, • Checiny, • och 17 000 andra!

 10. Förintelsen ur andra perspektiv En familj bland många, många andra… Det här är Aron Koplowicz som föddes 1884 i ”Polen”. Tillsammans med sin fru Rywka fick de sju barn: Judl (ej på bild), Mirele, Gelcia, Szlomo, Roza, Cesia och Sara. Aron ägde en tygaffär vid Gamla Torget i Bedzin. När han var i Lodz och köpte in varor skötte något av de äldre barnen butiken.

 11. Sara och Roza Mirele Cesia, Roza, mamma Rywka, Sara och några brorsbarn Förintelsen ur andra perspektiv En familj bland många, många andra… Familjen hade det ganska gott ställt. De reste på semester och döttrarna hade moderna kläder.

 12. Förintelsen ur andra perspektiv En familj bland många, många andra… De flesta judar förlorade sina arbeten och alla tvingades flytta in i ghettot i Bedzin. Aron, hans barn och barnbarn bodde med 30 personer i 3 små rum. Men när tyskarna ockuperade Polen ”arianiserades” affären, d.v.s. den konfiskerades och övertogs av en tysk köpman. Sara, Roza och några av syskonbarnen

 13. Cesia Förintelsen ur andra perspektiv En familj bland många, många andra… Några gifte sig i ghettot, som Roza. Det var ett sätt att trots svårigheterna leva ett ”normalt” liv. Till sist deporterades alla i familjen, förmodligen till Auschwitz där spåren av dem upphör. Endast Cesia Koplowitz överlevde, flyttade till Israel och dog i Jerusalem på 1980-talet. Bilderna återfanns bland tusentals andra i Auschwitz.