Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forretning og Ledelse lektion 7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forretning og Ledelse lektion 7

Forretning og Ledelse lektion 7

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Forretning og Ledelse lektion 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forretning og Ledelse lektion 7 Kultur og Strategi

 2. Forretning og Ledelse Dagens program Teori om kultur og strategi – men først …..

 3. Forretning og Ledelse – Lektion 6 Et framework Internationalisation drivers Geographic advantages International strategy Market selection Mode of entry

 4. Forretning og Ledelse – Lektion 6 Porters Diamant – pådansk

 5. The Value System Supplier Value Chain Channel Value Chain Customer Value Chain Organisation’s Value Chain • Også grundlag for analyse af hvad der kan/skal outsources/købes eksternt og hvad • der er strategisk vigtigt at beholde selv

 6. Forretning og Ledelse – Lektion 6 Entry modes – market entry

 7. Forretning og Ledelse Hvad er organisations kultur? Hvorfor er det vigtigt?

 8. Forretning og Ledelse Hvad er organisationskultur? Organisationalculture is the basicassumptions and beliefs thatareshared by members of an organisation, thatoperateunconsciously and define in a basictaken-for-grantedfashion an organisation’sview of itself and itsenvironment

 9. Forretning og Ledelse Organizational Culture Values Beliefs Behaviours Paradigm Taken-for-granted assumptions Culture in four layers

 10. Forretning og Ledelse Hvorfor er det vigtigt? I relation til udvikling og implementering af en strategi Kulturen kan være en barriere eller en løftestang Afhængig af ændringens størrelse vil den eksisterende kultur være en løftestang eller en barriere

 11. Forretning og Ledelse Kultur Strategi udvikling Implemen-tering Perfor-mance Diagnose: Tættere opfølgning Nytænkning af strategien Ændring af kulturen/ selvforståelsen

 12. Forretning og Ledelse Eksempel Ny fælles It-strategi for Københavns Kommune Krævede også kulturforståelse! Januar …………………………………………….. Maj

 13. Forretning og Ledelse KULTUR The Cultural WEB Stories Symbols Routines and Rituals PARADIGM Power Structures Organizational Structures Control Systems

 14. Forretning og Ledelse KULTUR The Cultural WEB Eksempler Stories Symbols Routines and Rituals PARADIGM Power Structures Organizational Structures Control Systems

 15. Forretning og Ledelse Schein's Teorier Kultur-niveauer Artifacts Espoused Values Basic Assumptions

 16. Forretning og Ledelse Schein's Teorier Kultur-niveauer Artifacts Synlige strukturer og processer; hvad der kan observeres Espoused Values Strategier, mål og forklaringer ,som der er tilslutning til Basic Assumptions Ubevidste ”taget-for-givet” opfattelser, tanker og følelser – den ultimative kilde til værdier og handlinger

 17. Forretning og Ledelse Schein's Teorier "Sharedassumptions and beliefs - Basicassumptions" • Reality(Vi er de bedste!, den anden afdeling er inkompetent!) • Truth(Pragmatisme/moralisme, hvem er kloge?, sådan har vi altid gjort, hvordan fremkommer sandheden?) • Time (Tidselementer (45min), mono/polychronic, faste tidspunkter (ugentlig), pacing • Space (Størrelse/indretning, hvem sætter man sig ved siden af?, komfortzone) • Human nature (hvad er humant?, maslow, ændringsparathed, evne til at lære) • Activity(Doing/being, worklife balance, hierarki, klare regler, målstyret) • Relationships(gruppe/individ resultat, deltagelse, følelsesmæssig binding)

 18. Forretning og Ledelse Schein's Teorier Kultur-niveauer Artifacts Schein: ” If one does not decipher the pattern of basic assumptions that may be operating, one will not know how to interpret the artifacts correctly or how much credence to give to the articulated values Espoused Values Basic Assumptions

 19. Forretning og Ledelse – Lektion 7 Opgave Forberedelse - > fremlæggelse Kapitel 5: Illustration 5.5: Side 179 The cultural web of a law firm Besvar spørgsmålene: Howwouldyoucharacterise the dominant culturehere? Whatare the strategicimplications?