Download
almenbolig informationsm de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AlmenBolig + - Informationsmøde PowerPoint Presentation
Download Presentation
AlmenBolig + - Informationsmøde

AlmenBolig + - Informationsmøde

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AlmenBolig + - Informationsmøde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AlmenBolig+ - Informationsmøde Skibstedgård – torsdag den 18. september 2014

 2. Program for mødet i dag • Velkomst • Kort om AlmenBolig+ -konceptet • Afdeling Skibstedgård Placering, plan, lejlighedstyper, tilbehør • Hvordan får man sådan en bolig? Forløbet fra den 18. september 2014 5. Spørgsmål fra jer

 3. Kab-bolig.dk Nybyggeri Skibstedgård AlmenBolig + errummelige boliger til en rimelig leje. Forsøgskoncept.Vi kommer kun kort ind på alt det generelle i dag. Men husk KAB´shjemmeside,Der findes meget godinformation.

 4. Konceptets overskrifter • Industrielt fremstillet byggeri • Stordriftsfordele, men i små enheder • Lavenergiboliger • Ingen fællesarealer (næsten) • Ingen blå mænd tilknyttet - ejendomsfunktionærer • Egen aktiv indsats i og omkring boligerne • Digitalt administrationskoncept (billigere adm.) • Særlige godtgørelsesregler ved fraflytning • Billig husleje • Lave forbrugsudgifter • Godt miljø – det fjerne og det nære

 5. Skibstedgård

 6. Afdeling Skibstedgård • 15 familie boliger • 79 – 117 kvm. • 3 typer boliger • Fin beliggenhed i lille stationsby • Tæt på børnehave og skole • Kort afstand til S togs station

 7. Skibstedgård -Situationsplan

 8. Type A, snit

 9. Skibstedgård - Boligtyper • 15 boliger fordelt på 3forskellige boligtyper, alle i mindst to plan, fra 79 til 117 m2. • Alle med adgang fra gårdspladsog med egen have. Alle har 5 m2 skur • De enkelte typer findes fordelt rundt i bebyggelsen. • En kort gennemgang af de enkelte typer kommer her:

 10. De forskellige typers beliggenhed

 11. Skibstedgård Type A1 6 stk. fra 106 til 112 m2

 12. Skibstedgård type A2 6 stk. fra 111 til 117 m2

 13. Skibstedgård type B1 v. 2 stk. 79 m2

 14. Skibstedgård type B1 h. 1 stk. 79 m2

 15. Lidt billeder taget ved rejsegildet 4.september halleluja

 16. Se dig for! Det med småt! • I udlejningsbrochurens bagerste sider er der en beskrivelse af udstyr og materialer. Det gennemgås ikke i detaljer her men det bør man læse hvis man vil vide hvad der følger med • Ingen hårde hvidevarer – men installationer. • Opvarmning, el-baseret genindvindingsanlæg. Derfor ingen a’conto varmebidrag

 17. Udlejningsmodel - fælles • 5 kriterier: • Børnefamilier bosiddende i kommunen med beskæftigelse beliggende i kommunen – 25% af boligerne • Børnefamilier med beskæftigelse beliggende i kommunen - 25% af boligerne • Boligsøgende med beskæftigelse beliggende i kommunen – 20% af boligerne • Boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger – 20% af boligerne - seniorer • Boligsøgende med ønske om at bo i almene boliger præget af høj grad af egen indsats – 10% af boligerne - seniorer Alle skal selvfølgelig ønske at bo i en almen afdeling præget af høj grad af egen indsats

 18. Dokumentation og krav - fælles • Dokumentation skal afleveres inden godkendelse • Kan beskæftigelse ikke dokumenteres - ingen bolig efter disse kriterier • Beskæftigelseskravet: • Èt medlem af husstanden har fast arbejde på min. 30 timer om ugen • Beskæftigelsen skal dokumenteres ved kopi af ansættelseskontrakt og evt. lønsedler

 19. Dokumentation og krav - fælles • Seniorer: • Er boligsøgende over 55 år. • Erfaring med vedligeholdelse af bygninger: • Er håndværkere • Tidligere håndværkere • Gør det selv personer • Boligejere der har renoveret og vedligeholdt eget hus • Hver situation vurderes særskilt efter dialog/kontakt med den enkelte

 20. Skibstedgård

 21. Skibstedgaard • Ovenstående beløb er foreløbige. • Der tages forbehold for fejl og mangler

 22. Hvad skal jeg bruge for at komme i gang ? Alle udgifter er anslåede og uden ansvar. 22

 23. Ansøgning - fælles • En ansøgning pr. husstand • Prioriter hvilken bolig I ønsker som nr. 1 og derefter den I syntes er næstbedst som nr. 2 • Ved tildeling af bolig er det 1. prioritet der tages udgangspunkt i • Lodtrækning indenfor hvert kriterium og hver boligtype • Hvis der er for få ansøgere, går vi til 2. prioritet

 24. Ansøgning - fælles • En ansøgning pr. husstand • Prioriter hvilken bolig I ønsker som nr. 1 og derefter den I syntes er næstbedst som nr. 2 • Ved tildeling af bolig er det 1. prioritet der tages udgangspunkt i • Lodtrækning indenfor hvert kriterium og hver boligtype • Hvis der er for få ansøgere, går vi til 2. prioritet

 25. Tidsplan - fælles • Ansøgningsskema på KAB's hjemmeside fra torsdag den 25. september 2014 kl. 18.00 til søndag den 28. september 2014 kl. 23.59 – ingen bilag • Ansøgninger behandles i perioden 29. september til 4. oktober 2014 • Alle ansøgere får en mail lørdag 4. oktober 2014 • Dokumentation til os mandag den 6. oktober 2014 inden kl. 08.00 – scannes samlet

 26. Tidsplan - fælles • Onsdag den 8. oktober 2014 mail om udtrukne er godkendt

 27. Tidsplan - Skibstedgård • Torsdag den 9. oktober 2014 første beboermøde i Skibstedgård. Lodtrækning om adresser • Torsdag 23. oktober 2014 kontrakter og girokort sendes ud • Torsdag 31. oktober 2014 kontrakter retur underskrevet • Mandag 3. november 2014 indskud betalt • Lørdag 13. december 2014 kl. 10.00 til 13.00 åbent hus i Skibstedgård (alle er velkomne)

 28. Tidsplan - Skibstedgård • November 2014 til februar 2015 resterende beboermøder m.v. • Mandag 23. marts 2014 betale første måneds husleje • Fredag 27. marts 2014 kl. 1000-1300 nøgleudlevering indflytning