Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AAPD PowerPoint Presentation

AAPD

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AAPD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AAPD Genopfriskningskursus til hjemmeplejen omkring peritoneal dialyse (PD)

 2. Dagens program Jeres forventninger, spørgsmål og ideer Evt. kort gennemgang af det grundlæggende undervisningsprogram Nyt i dialysebehandlingen

 3. Grundlæggende undervisning • Peritonealdialyse (PD) • Dialysevæsker • Dialyseprogram • Væskebalance • Dialyseskema • Hygiejne • Exit site ved p-kateteret • Peritonitis - bughindebetændelse • Dialysemaskinen • Problemer • Kost og medicin • Varebestilling og opbevaring af remedier • Bortskaffelse af affald • Kommunikation mellem sygehuset og hjemmeplejen

 4. Peritonealdialyse (PD) Via et p-kateter lukkes steril dialysevæske ind i bughulen, hvor peritonæum fungerer som et filter. Rensningen af blodet foregår mens dialysevæsken er i bughulen og transporten af affaldsstoffer, vand og salte går fra blodet gennem peritonæum og ud i dialysevæsken Affaldsstoffer og salte fjernes ved difussionVand fjernes ved osmose = ultrafiltration (UF)

 5. P-kateter og patientslange Exit site Patientslange P-kateter Tunnel Cuff

 6. Difussion Dialysevæske Dialysevæsken Affaldsstoffer og salte i blodet Bughinden

 7. Difussion Dialysevæsken Affaldsstoffer og salte i blodet Bughinden

 8. Osmose Sukker i dialysevæsken Bughinden

 9. Osmose Vand Sukker i dialysevæsken Blodet Jo mere sukker jo mere UF Bughinden

 10. Dialysevæsker

 11. Dialyseprogram - Tidal Dialyse Indløb Dræn Sidste indløb Første dræn 1 cyklus

 12. Væskebalance Normohydreret - tørvægt Overhydreret Vægtøgning Ødemer BT stigning Dyspnø Dehydreret Vægttab BT fald Svimmelhed / utilpashed Nedsat hudturgor

 13. Observationer og handlinger ved væskebalance Vægt BT Aflæsning af 1. dræn og total UF ved dialysen Vurdering af hydrering Opsamling af døgn urin

 14. Ultrafiltration (UF) UF er forskellen på den mængde væske der bliver lukket ind og ud under dialysen UF kan være enten + eller - UF afhænger af patientens hydrering, anvendte dialysevæsker, tarmfunktion og p-kateterets funktion UF aflæses dialysemaskinen og noteres på dialyseskemaet

 15. Dialyseskema NAVN: NATMASKINE: Bemærkninger om ugens dialyse/spørgsmål til næste kontrol:

 16. Hygiejne ved dialysen Håndhygiejne Pleje af huden Sterile remedier Aseptisk håndtering Reager ved sterilitetsbrud

 17. Hygiejne i hjemmet Personlig hygiejne Rengøring Lukkede vinduer og døre Sengetøj Husdyr Håndtering af udløbsvæske / dialysat

 18. Normalt exit-site

 19. Exit-site handlinger Observation Rødme og varme Hævelse Sekretion Ømhed Synlig cuff Skift af forbinding i henhold til instruks Fixering af patientslangen Badning

 20. Problemer ved exit site Exit site infektion- kan brede sig til tunnelinfektion Hypergranulation - med eller uden infektionstegn Udstødelse af cuffen – med eller uden infektion

 21. Kontakt sygehuset hurtigst muligtved problemer ved exit site

 22. Peritonitis – bughindebetændelseSymptomer Alarmer ved ind - og udløb Mavesmerter Uklart udløbsvæske / dialysat Positiv Comburtest Feber

 23. Uklart udløbsvæske - dialysat

 24. Comburtest

 25. Kontakt sygehuset hurtigst muligtved mistanke om peritonitis / bughindebetændelse

 26. Dialysemaskinen Dialysemaskinen Home Choice

 27. Prokort • Prokort er et datakort som indeholder dialyseprogram, resultater fra behandlingen samt fejlmeddelelser • Prokort sættes i dialysemaskinen inden den tændes • Prokort medbringes ved hvert ambulant besøg

 28. Opsætning af dialysemaskinen

 29. Udløb og dræn – forskellige muligheder Udløbsslange Udløbsdunk

 30. Dialysen startes

 31. Afslutning af dialysen og oprydning

 32. Alarmer Opsætnings alarmer Udløb/indløbs alarmer Systemfejls alarmer Strømsvigt

 33. Sterilitetsbrud Sygehuset skal kontaktes hvis.. Patientslange og p-kateter skiller ad ved sammenkoblingen Der sker en forurening af patientslange, når jodproppen ikke er på Der er hul i patientslange eller p-kateter Der har været anvendt defekte remedier under dialysen Du kan du selv løse problemet hvis.. Der ikke er risiko for forurening ind til peritonæum Du opdager defekte eller forurenede remedier inden dialysen er startet og hvis du kasserer disse

 34. Obstipation For at dialysen skal fungere skal obstipation forebygges og brug af laksantia er ofte nødvendig for at opnå regelmæssig afføring.

 35. Kost og Medicin Kost - Kosttilskud - Kostrestriktioner Medicin - Nyrespecifikke præparater udleveres eller bestilles i ambulatoriet - Medicinliste medbringes til ambulante besøg og ved evt. indlæggelse.

 36. Varebestilling og opbevaring af remedier Hvordan og hvem bestiller? Hvad gør jeg, hvis der er bestilt for lidt eller forkert? Dialysevæsker og remedier skal opbevares tørt og frostfrit

 37. Bortskaffelse af affald Dialysekasser Affald fra dialysen

 38. Kontakt os ved Væsentlige vægtændringer Væsentlig BT ændring Symptomer på over- eller dehydrering Sterilitetsbrud Den mindste mistanke om peritonitis Tegn på exit-site infektion Maskinproblemer Tvivlsspørgsmål

 39. Kommunikation mellem sygehus og hjemmepleje Patienten medbringer ved ambulante kontroller og indlæggelser, dialyseskema, prokort, medicinliste og evt. bestilling af medicin og remedier. SAM:BO Telefon

 40. Huskeliste til underviseren Uddelingskopier Træningsguide Home Choice manual Instruks til forbindsskift Patientens dialyseprogram Dialyseskema Information om bestilling af varer Bestillingsseddel Home Choice - OPSAT Prokort Omformer Remedier til én dialysebehandling P-kateter Patientslange Forklæde Remedier til forbindsskift Comburtest Prøvepose Udløbsremedier