Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spostrzeganie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spostrzeganie

Spostrzeganie

474 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Spostrzeganie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spostrzeganie

 2. Odbiór wrażeń, percepcja identyfikacja i rozpoznawanie • Interpretowanie obrazów na siatkówce • Rzeczywistość, wieloznaczność izniekształcenia • Nauki płynące ze złudzeń • To co nabyte i wrodzone w spostrzeganiu

 3. Percepcja • W szerokim rozumieniu: • Rejestracja (uchwycenie) przedmiotów i zdarzeń środowiska zewnętrznego: ich odbiór sensoryczny, zrozumienie, identyfikację i określenie werbalne oraz przygotowanie reakcji na nie.

 4. Percepcja jako proces • Odbiór wrażeń – energia fizyczna podlega transdukcji na aktywność nerwową komórek kory mózgowej • Percepcja (w wąskim rozumieniu) – kształtowanie wewnętrznej interpretacji obiektu i powstanie spostrzeżeń bodźców • Identyfikacja i rozpoznanie – przypisywanie znaczenia spostrzeżeniom

 5. Rodzaje zmysłów • Wzrok • Słuch • Smak • Węch • Dotyk (czucie skórne) • Zmysł równowagi

 6. Interpretacja obrazu na siatkówce

 7. Interpretacja obrazu na siatkówce – bodziec dystalny

 8. Interpretacja obrazu na siatkówce – bodziec proksymalny

 9. Bodziec dystalny i proksymalny

 10. Procesy organizujące percepcję 1 • Podział na regiony • Figura i tło • Zamykanie • Zasady grupowania percepcyjnego • Ramy odniesienia

 11. Zasady organizacjipercepcyjnej

 12. Procesy organizujące percepcję 2 • Integracja przestrzenna i czasowa • Spostrzeganie ruchu • Spostrzeganie głębi • Stałość spostrzegania

 13. Złudzenia percepcji

 14. Inne procesy umysłowe Przykład Procesy odgórne (sterowane pojęciowo) oczekiwania, przekonania wiedza, pamięć, język motywacja Identyfikacja i rozpoznanie „obrazek” analiza części Spostrzeżenia organizacja głębia stałość Procesy oddolne (sterowane danymi) Wrażenia procesy sensoryczne Bodźce środowiskowe Schemat procesu percepcji

 15. Złudzenia rozpoznawania

 16. Złudzenie góry cylindra – co jest większe: rondo, czy szczyt cylindra?

 17. Złudzenie Poggendorfa – czy linia ukośna jest łamana?

 18. Złudzenie Ebbinghausa – które z centralnych kół jest większe?

 19. Złudzenie Müllera-Lyera – która z linii poziomych jest dłuższa

 20. Złudzenie Zoellnera – czy linie pionowe są równoległe?

 21. Zasady organizacjipercepcyjnej

 22. Znajdź jelenia obok łani.

 23. Spostrzeganie głębi • Wskaźniki dwuoczne • Wskaźniki ruchu • Wskaźniki obrazowe

 24. Stałość spostrzegania • Stałość wielkości i kształtu • Stałość położenia • Wskaźniki obrazowe

 25. Percepcja jest procesem twórczym, polegającym na aktywnym odbiorze, analizie i interpretacji zjawisk zmysłowych. W procesie tym aktualnie nadchodzące informacje zmysłowe przetwarzane są w taki sposób, aby zgadzały się z zarejestrowaną w pamięci jednostki wiedzą o otaczającym świecie.

 26. Procesy uwagi • Przetwarzanie mimowolne • Funkcje uwagi • Mechanizmy uwagi

 27. Funkcje uwagi • Uwaga jako filtr bodźców: wstępna selekcja cech • Uwaga i selekcja reakcji: późna selekcja cech • Uwaga jako wrota świadomości

 28. Funkcje uwagi • Selektywność – zdolność wyboru jednego bodźca, źródła stymulacji czy ciągu myśli, kosztem innych • Czujność – zdolność do długotrwałego oczekiwania na pojawienie się ściśle określonego bodźca, zwanego sygnałem, a ignorowanie pozostałych bodźców, zwanych szumem • Przeszukiwanie – proces aktywny (w przeciwieństwie do czujności), polegający na systematycznym badaniu pola percepcyjnego w celu wykrycia obiektów spełniających założone kryterium • Kontrola myśli jednoczesnych np. teoria zasobów uwagi (D. Kahneman)

 29. Mechanizmy uwagi • Rozdział zasobów • Automatyzmy

 30. Zadanie Stroopa 1 • Zmierz swój czas czytania na głos wszystkich słów, nie zwracając uwagi na kolor, jakim są wydrukowane • Następnie zmierz swój czas wymieniania kolorów wszystkich słów bez zwracania uwagi na ich treść

 31. Zadanie Stroopa 2

 32. Zadanie Stroopa 3 • Prawdopodobnie wykonałeś zadanie pierwsze szybko i bez wysiłku, wcale lub tylko minimalnie zastanawiając się nad nim • Zadanie drugie wymagało twej pełnej, świadomej uwagi, ponieważ musiałeś poradzić sobie z interferencją poznawczą

 33. Ramy odniesienia

 34. Spostrzeganie głębi • Wskaźniki dwuoczne • Wskaźniki ruchu • Wskaźniki obrazowe

 35. Stałość spostrzegania • Stałość wielkości i kształtu • Stałość położenia • Wskaźniki obrazowe

 36. Procesy identyfikacji i rozpoznawania • Procesy oddolne i odgórne • Rozpoznawanie przez składniki • Wpływ kontekstu i oczekiwań • Rola czynników osobowościowych i społecznych • Twórcze gry percepcyjne

 37. Wpływ kontekstu i oczekiwań • Schematy • Nastawienie percepcyjne