1 / 15

Oprogramowanie dla IP CCTV HIKVISION Dawid Adamczyk

Oprogramowanie dla IP CCTV HIKVISION Dawid Adamczyk. iVMS-4200. iVMS-4200. Elementy pakietu iVMS-4200. iVMS-4200 Client. Interfejs klienta Wyświetlanie kamer Sterowanie kamer Segregacja kamer Gromadzenie informacji alarmowych Zdalne konfiguracja kamer i rejestratorów

Télécharger la présentation

Oprogramowanie dla IP CCTV HIKVISION Dawid Adamczyk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Oprogramowanie dla IP CCTV HIKVISION Dawid Adamczyk

 2. iVMS-4200

 3. iVMS-4200

 4. Elementy pakietu iVMS-4200

 5. iVMS-4200 Client Interfejs klienta Wyświetlanie kamer Sterowanie kamer Segregacja kamer Gromadzenie informacji alarmowych Zdalne konfiguracja kamer i rejestratorów Obsługa ściany monitorowej Obsługa map graficznych

 6. iVMS-4200 PC NVR Umożliwia rejestrację 32 kamer IP (100Mbps) Zapis detekcją ruchu lub ciągły Konfiguracja z konta Administratora iVMS Działa w trybie aplikacji Zawiera Watchdog Nagrania dostępne są tylko w LAN IP CCTV

 7. iVMS-4200 Stream Media Server Umożliwia powielanie strumieni unicast IP z kamer HIKVISION Klienci iVMS-4200 uzyskują dostęp do kamer za pośrednictwem serwera strumieni

 8. Encoding Server, Decoding Server Decoding Server umożliwia wykorzystanie PC w celu krosownicy wyświetlającej strumienie IP Bazuje na kartach dekodujących DS-4000/4100 Encoding Server umożliwia wykorzystanie PC jako video enkodera Bazuje na kartach kompresujących DS-4200/4300

 9. Uprawnienia w iVMS-4200

 10. TV Wall - ściana monitorów Umożliwia budowę ściany monitorów Każdy monitor może wyświetlać kamery pełnokranowo lub w podziale Działa w oparciu o dekodery sprzętowe DS-63xxDI lub DS-64xxDI Operatorzy sterują wyświetlaniem na monitorach dekoderów Monitory są współdzielone przez użytkowników stacji klienckich iVMS-4200

 11. Dekodery sprzętowe DS-640xHDI-T • do 8 wyjść monitorowych HDMI/VGA • dekodowanie obrazu do 5MP • dekodowanie audio • kanał transparentny RS485/232

 12. Dekodery sprzętowe DS-640xHDI-T • do 8 wyjść monitorowych CVBS (BNC) • dekodowanie obrazu do 1MP • dekodowanie audio • kanał transparentny RS485/232 • możliwość tworzenia trwałych połączeń z DS-6101HFI-IP

 13. Oprogramowanie mobilne • podgląd na żywo • odtwarzanie nagrań • odbiór alarmów • przełączanie strumieni • zrzut obrazu z kamer • odbiór i wysyłanie audio • iOS, Blackberry, Android

 14. Oprogramowanie wspomagające Bandwith Calculator IPC Calculator HIK GUI

 15. Dziekuję

More Related