Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAROVĚKÉ MYKÉNY PowerPoint Presentation
Download Presentation
STAROVĚKÉ MYKÉNY

STAROVĚKÉ MYKÉNY

289 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

STAROVĚKÉ MYKÉNY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STAROVĚKÉ MYKÉNY

 2. Zpracovala Mgr. Jana Říhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt: rihovajana@centrum.cz

 3. KRÉTSKO - MYKÉNSKÁ KULTURA • je silně ovlivněna minojskou kulturou z Kréty • začíná se rozvíjet v době, kdy je minojská kultura na svém vrcholu • je kulturou řeckého kmene Achájů, který se zde usadil po roce 2000 př.n.l. • rozšířila se z Peloponésu do Malé Asie, Fénicie i do jižní Itálie STAROVĚKÉMYKÉNY http://www.historum.com http://portal.bentonvillek12.org/kimwilliams

 4. KRÉTSKO - MYKÉNSKÁ KULTURA Achájové budovali na Peloponéském poloostrově opevněná města s mohutnými hradbami. Největším z nich byly Mykény. Hradby z kamenných kvádrů byly označovány za kyklopské, protože se lidé domnívali, že je mohli vystavět pouze obři Kyklopové. Součástí hradeb je i Lví brána ozdobená reliéfem dvou zvířat. Hlavy se však nedochovaly. Historikové se domnívají, že se jednalo buď o lvice, nebo o bájné gryfy. KYKLOPSKÉ ZDI OBR KYKLOP ??? http://lykomidis.wordpress.com http://aegeopelagos.blogspot.com http://www.reckamitologie.estranky.cz http://culture.ana-mpa.gr http://theancientworld.tumblr.com

 5. MYKÉNSKÝ PALÁC Jedna z rekonstrukcí, jak mohl vypadat mykénský palác v době svého rozkvětu. Nacházely se zde královské komnaty, dílny, sklady a kanceláře. http://ancientathens3d.com/myk.htm

 6. MYKÉNSKÝ PALÁC Svatyní i místem pro významná setkání v paláci byl sál zvaný megaron. V jeho středu se nacházelo velké kruhové ohniště. Strop i podlaha byly zdobeny barevnými ornamenty. Na stěnách se nacházely fresky. Místnost byla podepřena sloupy. Jeden z megaronů se částečně dochoval v paláci v Pylu. http://leccos.com http://marxist-theory-of-art.blogspot.com

 7. MYKÉNSKÝ PALÁC Z vyobrazení figur na stěnách je zřejmé, že vzorem pro fresky paláce byly motivy minojské kultury z Kréty. Ženy mají podobné účesy i svůdné oděvy. http://en.wikipedia.org http://www.sourcememory.net

 8. MYKÉNY - MÝTY O historii Mykén se dovídáme z Homérových eposů – z Iliady a Odyssey. Iliada líčí boje Řeků proti maloasijskému městu Tróji (Ilios,Ilion), které se vlekly deset let a skončily zničením města. Trója ovládala obchod s Asií a bránila další expanzi Řeků na východ. Jako záminka k válce posloužil únos spartské královny Heleny trojským princem Paridem. Spartský král Meneláos se svým bratem Agamemnnonem, králem Mykén, zorganizovali „trestnou výpravu“, na níž se podílely další řecké městské státy. K nejslavnějším hrdinům války patřil řecký Achilles a trojský princ Hektor. Zhlédni ukázky na www.youtube.com: Troy Trailer #2 http://www.youtube.com/watch?v=xMq76FN9zwY&feature=related Helen of Troy (Part 1) http://www.youtube.com/watch?v=ADNWwTmgKbw http://www.nadasisland.com/odyssey/ http://sondmor.tripod.com http://www.fanpop.com http://rulideas.blogspot.com

 9. MYKÉNY - MÝTY Odyssea vypráví příběh ithackého krále Odyssea, který se během války proslavil řadou rafinovaných lstí. Ta poslední, kdy přiměl Trójany vtáhnout do města obřího dřevěného koně, umožnila Řekům zvítězit a dobýt město. Epos líčí Odysseovu desetiletou strastiplnou cestu, při níž zažívá četná dobrodružství, zpátky domů – na svůj ostrov Ithaku. Zhlédni ukázku na www.youtube.com:The Odyssey.1997.part 1/12 http://www.youtube.com/watch?v=Rf531MQf1s0 http://www.moviepostershop.com http://www.lordalford.com

 10. OBJEV MYKÉN Amatérský archeolog Heinrich Schliemannnikdy nezapomněl na svůj chlapecký sen najít starověká města Tróju a Mykény, o kterých v dětství čítával. A že byl pozorným čtenářem, prokázal, když podle popisu krajiny v Homérovi obě města objevil. Tím také potvrdil i pravdivý základ obou eposů. http://englishare.net http://www.google.cz http://www.rigorousintuition.ca http://kathleenandhans.wordpress.com http://t771unit1.pbworks.com http://art-history-and-fundamentals.blogspot.com

 11. MYKÉNSKÁ ŘEMESLA Na základě archeologických vykopávek máme představu o technické i estetické úrovni achajských řemeslníků – platnéřů, mečířů nebo kovotepců. http://www.netschoolbook.gr http://illyria.proboards.com http://www.humanjourney.us http://s8.invisionfree.com

 12. MYKÉNSKÁ ŘEMESLA Můžeme obdivovat i výrobky mistrů šperkařů, sklářů, sochařů a hrnčířů. http://sondmor.tripod.com http://traumwerk.stanford.edu http://ancientandold.blogspot.com http://myweb.unomaha.edu http://emmajanefalconer.blogspot.com http://nautarch.tamu.edu http://www.noteaccess.com

 13. MYKÉNSKÉ PÍSMO V Mykénách písaři užívali tzv. lineární písmo B. Znaky byly vyrývány rydly do hliněných tabulek. Písmo sloužilo pouze k hospodářským záznamům. Bylo rozluštěno Michaelem Ventrisem. http://lingvistika.mysteria.cz http://www.iwu.edu 13