Download
od vize ke standardu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Od vize ke standardu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Od vize ke standardu

Od vize ke standardu

95 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Od vize ke standardu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Od vize ke standardu Bc. Helena Selucká, Bc. Zdena Rousková SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami http://bezbarierova.knihovna.cz/

  2. Východiska • Zkušenosti s knihovnami • Zkušenosti z knihoven • Vlastní zkušenosti knihovnic a knihovníků • Osobní nasazení • Limity • Legislativa SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

  3. Legislativa • Knihovní zákon 257/2001 Sb. http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/01_index.htm • Koncepce rozvoje knihoven ČR 2011-2015 http://knihovnam.nkp.cz/docs/koncepce2011-14/Koncepce_PIK_Rozp.doc • Normy o přístupnosti a službách SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

  4. Koncepce rozvoje knihoven ČR 2011-2015 • Priorita13 Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb, prosadit kritérium bezbariérovosti služeb knihoven jako kritérium hodnocení kvality služeb Stav, kterého má být dosaženo: Každý obyvatel ČR má přístup k VKIS nezávisle na svém sociálním a ekonomickém postavení, náboženském vyznání, na svém zdravotním stavu nebo věku či na tom, zda sídlí ve městě nebo v malé obci. Knihovny nabízejí bezbariérový přístup do budov, informační systémy pro zdravotně handicapované osoby, poskytují specializované asistenční služby, uplatňují systém slev (netýká se služeb, které jsou podle knihovního zákona povinně poskytovány bezplatně) apod. Nabízejí služby různým minoritám. SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

  5. Na pozadí • Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – magisterský studijní program 2010 - 2011 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky – Sekce služeb osobám se specifickými potřebami 2011 - SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

  6. Aktivity • Naplnění koncepce – práce v metodické skupině • Tvorba metodického a informačního portálu http://bezbarierova.knihovna.cz/ • Příprava a realizace standardu Handicap Friendly • Tvorba metodiky ke standardu • Vzdělávací semináře pro knihovníky • Setkání s uživateli se specifickými potřebami • Vytvoření prostoru pro spolupráci • Propagace knihoven a jejich služeb • Optimální přístup uživatelů ke knihovnickým službám SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

  7. Standard Handicap friendly • Zrakově znevýhodnění • Mentálně znevýhodnění • Tělesně znevýhodnění • Sluchově znevýhodnění • … SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

  8. Portál bezbarierova.knihovna.cz SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami • Pro všechny se zájmem o problematiku • Kategorie: • Informace o Sekci • Informace o znevýhodněních • Organizace • Legislativa, Literatura • Články • Poradna

  9. Možnosti spolupráce • Zkušenosti s knihovnami prostřednictvím článků na portálu (dobré i špatné) • Příspěvky na seminářích • 29. 3. Praha • 14. 5. Svitavy • 13. 11. Brno • Propagace aktivit na portálu SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

  10. Děkujeme za pozornost. Bc. Helena Selucká, Bc. Zdena Rousková SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami http://bezbarierova.knihovna.cz/