Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Další strana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Další strana

Další strana

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Další strana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Další strana

 2. Třída: Savci • Savci osídlili všechny světové ekosystémy. • Během zárodečného vývoje v těle matky jsou mláďata vyživována placentou, po narození se živí sáním mateřského mléka. • Tělo je kryto srstí, která pomáhá k udržení stálé tělesné teploty. • Tělní dutina je rozdělena bránicí na hrudní a břišní část. • Vejcorodí savci kladou vejce s kožovitým obalem. • Živorodí savci rodí živá mláďata. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 3. Podtřída: Vejcorodí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 4. Řád: Ptakořitní • Ptakořitní jsou jediným žijícím řádem podtřídy vejcorodých savců. • Nerodí živá mláďata, ale kladou vejce. • Vylíhlá mláďata se živí mateřským mlékem. • Mají kloaku, do které ústí vývody trávicí, vylučovací i pohlavní soustavy. • Zástupci: ptakopysk podivný, ježura australská. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 5. ptakopysk podivný ježura australská [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platypus_by_Lewin.jpg>. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinda_burningwell.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 6. Podtřída: Živorodí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 7. Řád: Vačnatci • Rodí nedokonale vyvinutá mláďata, která se dále vyvíjejí v kožním vaku matky. • Žijí zejména v Austrálii a na přilehlých ostrovech. • Zástupci: klokan rudý, vačice, koala, mravencojed. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 8. klokan rudý vačice opossum [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_kangaroo_-_melbourne_zoo.jpg>. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabipelao2.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 9. koala medvídkovitá mravencojed žíhaný [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koala_climbing_tree.jpg >. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numbat.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 10. Řád: Hmyzožravci • Většinou jsou drobní, rejskové a bělozubky patří mezi nejmenší savce vůbec. • Živí se převážně živočišnou potravou, jíž vzhledem k rychlému metabolizmu spotřebují velké množství. • Zástupci: ježek západní, krtek obecný, rejsek obecný, bělozubka šedá. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 11. ježek západní krtek obecný [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erinaceus_europaeus_LC0119.jpg>. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talpa_europaea_hg.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 12. rejsek obecný bělozubka šedá [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Shrew.jpg>. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gartenspitzmaus.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 13. Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 14. ptakopysk podivný vombat obecný kunovec velký [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platypus_by_Lewin.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 15.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 16. ježek východní dikobraz jihoafrický ježura australská [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinda_burningwell.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 17.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 18. klokan rudý possum Herbertův kusu liščí [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_kangaroo_-_melbourne_zoo.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 19.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 20. vakoveverka páskovaná vačice opossum possum medosavý [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabipelao2.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 21.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 22. vakoplch drobný vombat Krefftův koala medvídkovitá [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koala_climbing_tree.jpg >. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 23.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 24. mravencojed žíhaný ďábel medvědovitý vakotarbík vlnkatý [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numbat.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 25.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 26. ježura australská bodlín bezocasý ježek západní [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erinaceus_europaeus_LC0119.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 27.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 28. hryzec vodní krtek obecný vakokrt písečný [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talpa_europaea_hg.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 29.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 30. myš domácí rejsek obecný rejsec vodní [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Shrew.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 31.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 32. bělozubka šedá krysa obecná myšice lesní [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gartenspitzmaus.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 33.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 34. Konec prezentace! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 35. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 36. Toto není správná odpověď. Zkus to znovu! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.