Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_15_11 Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_15_11 Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin

VY_32_INOVACE_15_11 Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin

419 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VY_32_INOVACE_15_11 Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_15_11 Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin Název materiálu – STONEK ROSTLINY Anotace – cílem prezentace je objasnit význam,stavbu a základní typy stonku rostliny Autor – Mgr. Radek Hnilica Jazyk – čeština Očekávaný výstup – vysvětlí význam a stavbu stonku rostlin, rozdělí rostliny podle typu stonku, nakreslí základní typy dužnatých stonků Speciální vzdělávací potřeby – žádné Klíčová slova– fotosyntéza, cévní svazky, dřevo, lýko, kambium Druh učebního materiálu – prezentace Druh interaktivity – aktivita Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání, druhý stupeň Typická věková skupina – 12-15 let Celková velikost – 232kb

  2. STONEK ROSTLINY

  3. FUNKCE A STAVBA STONKU • stonek je nadzemní rostlinný orgán význam stonku: • nese listy, květy a plody • rozvádí vodu a živiny • mohou se ukládat zásobní látky • některé stonky se mohou podílet na fotosyntéze stavba stonku: • na povrchu se nachází pokožka • ve středním válci vedou cévní svazky • mezi středním válcem a pokožkou se nachází primární kůra - stonek je rozdělen uzlinami na články

  4. ROZVOD ŽIVIN VE STONKU • rozvod živin po rostlinném těle zajišťují ve stonku cévní svazky • cévní svazky jsou tvořeny vodivými pletivy – dřevo a lýko význam dřeva: - dřevní cévní svazky vedou minerální látky a vodu z kořenů do celé rosltiny význam lýka: - lýkové cévní svazky vedou produkty fotosyntézy (cukr) z listů a stonku do kořene

  5. TYPY STONKŮ - podle dřevnatění: a) dužnaté – neobsahují dřevo, stonky bylin b) dřevnaté – obsahují dřevo, stonky stromů a keřů, vytváří letokruhy - rostlinné pletivo kambium – umožňuje růst kmene do šířky Poznámka: - podle letokruhů, lze poznat jak dřevina stará. - jeden letokruh = roční přírůstek dřeva - letokruhy přibývají z venkovní strany

  6. TYPY DUŽNATÝCH STONKŮ • lodyha • stonek nese listy po celé délce • kopřiva, kopretina, sasanka 2) stvol • listy jsou na spodním konci stonku • vytváří přízemní listovou růžici • sedmikráska, smetanka, prvosenka 3) stéblo • dutý typ stonku • listy vyrůstají v kolénkách • pšenice, kukuřice, ječmen

  7. PŘEMĚNY STONKU • kromě hlavních funkcí může stonek plnit také jiné funkce: • Oddenek – podzemní stonek - obsahuje zásobní látky, nepohlavní rozmnožování - přeslička 2) Šlahoun – nadzemní výběžky - nepohlavní rozmnožování - jahodník 3) Oddenková hlíza – podzemní část stonku - zásobní funkce (škroby) - lilek brambor

  8. 4) Stonková hlíza – nadzemní část stonku - zásobní funkce - kedluben, ředkvička 5) Úponky – šlahouny k upínaní rostliny - vinná réva 6) Trny – ochrana před býložravci - trnka, růže

  9. VÝZNAM STONKU • stavební materiál (dřevo) • výroba nábytku a papíru • potrava pro člověka ( brambory, kedluben,…) • krmivo pro dobytek • léčiva • výroba textilu (len, konopí) • koření (vanilka)