1 / 29

Online prodeje jako součást multikanálového přístupu v praxi

Online prodeje jako součást multikanálového přístupu v praxi. Jak to děláme v Air Bank. Lenka Palasová / Praha / 25. 09. 2013 / Konference IIR. Jak vhodně zařadit online prodeje do mulitkanálového přístupu Zvolte vhodný mix s ohledem na preference a segmentaci klientů

Télécharger la présentation

Online prodeje jako součást multikanálového přístupu v praxi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Online prodeje jako součást multikanálového přístupu v praxi Jak to děláme v Air Bank Lenka Palasová/ Praha/ 25. 09. 2013/Konference IIR

 2. Jak vhodně zařadit online prodeje do mulitkanálového přístupu • Zvolte vhodný mix s ohledem na preference a segmentaci klientů • Jak nastavit finanční produkty pro prodej v multikanálovém prostředí • Sladění multikanálového prostředí, aby podtrhovalo možnost online prodeje, coby jeho součásti • Nastavení procesů aby vše fungovalo – jak na to? Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 3. ...ční banky • Desítky produktů • Tisíce poboček, velká callcentra • Prodejní partneři • Internet jako informační zdroj • Internet pro nejběžnější servisní činnosti • Internet jako „slibný“ prodejní kanál • První mobilní aplikace Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 4. Otevřeli jsme 22. 11. 2011 Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 5. 12 poboček, 7 měst

 6. Otevřeli jsme 22. 11. 2011 • 2 produkty • Internetové bankovnictví • Otevření účtu online Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 7. Dnes 21 poboček, 12 měst Ustí nad Labem 7 Karlovy Vary 2 Hradec Králové 2 Pardubice Olomouc 3

 8. Dnes 3 produkty Internetové bankovnictví Založení účtu online Mobilní aplikace Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 9. Jméno Příjmení / Místo / 00. 00. 0000 / Typ prezentace

 10. Jméno Příjmení / Místo / 00. 00. 0000 / Typ prezentace

 11. Srovnání počtu slov ceníků pro fyzické osoby Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 12. Jméno Příjmení / Místo / 00. 00. 0000 / Typ prezentace

 13. Nic nezamlčujeme Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 14. I špatné zprávy říkáme rovnou Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 15. Jméno Příjmení / Místo / 00. 00. 0000 / Typ prezentace

 16. Rovnost kanálů

 17. Jedna nabídka • Naše služby stojí všude stejně • Vše je dostupné na všech kanálech Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 18. Jedna nabídka • Online podpis smlouvy • Podpis smlouvy přes SMS, elektronická dokumentace S čím už jsme si poradili • Požadavek ČBA na papírovou podobu formuláře mobility • Komunikace s jinými bankami (například převod půjček) S čím ještě ne Zatím neumíme vyřešit • IT rizika, fraud, zejména limity autentizace • Vklad hotovosti • Osobní kontakt Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 19. Jeden systém • Na pobočce se používá totéž internetové bankovnictví, které má každý doma • Web je prodejní nástroj i na pobočkách Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 20. Jeden systém • Přirozená edukace • Úspory • Volný přechod mezi kanály • Prioritou je vždy zákazník, který je sám doma Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 21. Jedny cíle • Nedáváme si cíle pro jednotlivé kanály odděleně Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 22. Výsledky • Přes 150 000 zákazníků • 99% transakcí online • 50% prodejů je zahájeno na internetu • Internet je dominantní kanál prodeje stávajícím zákazníkům pro všechny produkty Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 23. Online i offline Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 24. Mnoho kanálů Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 25. Jedna zákaznická zkušenost Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 26. Co ještě zkoušíme • Voláme zákazníkům, kteří nedokončili objednávku přes internet • Voláme zákazníkům poboček přímo z poboček • Kolegové z poboček a call centra se podílejí na správě sociálních sítí Lenka Palasová / Air Bank / 25. 9. 2013

 27. Děkuji za pozornost

More Related