Download
sz mad s a talentumr l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Számadás a talentumról PowerPoint Presentation
Download Presentation
Számadás a talentumról

Számadás a talentumról

80 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Számadás a talentumról

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Számadás atalentumról Dr. HÓDI Sándor Stratégiakutató Intézet szechenyiintezet@adacity.net

 2. Hová lesznek a talentumok? Mindenki tehetség-ígéret

 3. Korábbi felismerések: Szokrátesz: - a társadalomnak sok tehetséges emberre lenne szüksége Pláton: - az irányítást tehetséges emberek kezébe kellene adni És ma hogyan állunk a tehetségek fontosságával? - a tehetséggondozás pár évtizede került az érdeklődés középpontjába

 4. Mitől lesz valaki tehetséges? - átlagon felüli általános és-vagy specifikus képesség - magas fokú elkötelezettség a vállalt feladatok iránt - nagyfokú kreativitás

 5. Mi kell a sikerhez? - a fenti három tényező mellett - a körülmények kedvező összejátszása - véletlen

 6. Miben vagyunk sikeresek? A társadalom nem egyformán fogékony közömbös vagy elutasító különböző képességekkel szemben. Könnyebben felfigyel a zene, sport, tánc, sakk, matematika, művészetek területén elért teljesítményre

 7. Miben nem vagyunk sikeresek? Vannak jó képességek, amelyek elismerés helyett megütközést, esetleg rosszallást váltanak ki: - jó ítélőképesség - gyors felfogás - vállalkozó szellem - térbeli tájékozódás - kitűnő szervezőkészség

 8. Milyen területen legkisebb a fogadókészség? - szociális készségek - karitatív készségek - empátiás készségek Folyománya: a modern társadalmakban ezek a szférák elhanyagoltak, nyomorúságos állapotban vannak.

 9. Az iskola szerepe a társadalmi elvárások közvetítésében • Hagyományos iskolák: rigorózus rendszerűek (a képességek csekély értékelése jellemző, a gyerekek 2,5%-a kap kiváló minősítést, de nem mind tehetséges • Alternatív iskolák: több oldalról igyekeznek az adottságokat felfedezni (a gyerekek 15-25%-ánál talál kivételes képességeket)

 10. És mit mutatnak a tesztek? A képességvizsgáló pszichológiai tesztek szerint a társadalom hatékonysága szempontjából potenciálisan rendelkezésünkre álló szellemi tőke 75%-a nem kerül felismerésre.

 11. A tehetség gyökerei A tehetség kialakulásában szerepe van: • a genetikai adottságoknak • a személyes tényezőknek • A környezeti faktoroknak

 12. Miről szól a vita? • A genetikusok szerint: minden örökletesen meghatározott és a gének alapján a sorsunk nagyjából eldől. • A társadalomtudósok szerint: tabula rasa-val születünk és a környezeti tényezők befolyásolják a tehetség kibontakozását. • A pszichológusok szerint: a genetikai adottságok és a környezeti hatások mellett elsősorban az egyéni erőfeszítésen múlik a nagy teljesítmény

 13. Mi kell a tehetség fejlődéséhez? • Megértő, támogató környezet • Tehetséggondozás FONTOS! • A tehetség az átlagot meghaladó kivételes adottság, de tudomásunkra csak akkor jut, ha a tehetség a képességeit valóra is váltja.

 14. A tehetségfejlesztő programok szerepe • A tehetségek azonosítása • A képességek fejlesztése • A potenciális tudástőke gyarapítás

 15. Mire kell odafigyelnünk? • A különböző képességek viszonylag függetlenek egymástól • A tehetségeket egy valamely adottságuk teszi alkalmassá kiemelkedő teljesítményre (más adottságaik átlagosak vagy akár átlag alattiak) • A korszerű tehetség értelmezés célja: mindenkit az erős oldaláról ismerjünk meg és fogadjunk el.

 16. ZÁRÓGONDOLATOK • Az átlagos intellektusú emberek többsége általában elutasító, ellenséges a kivételes teljesítményre képes emberekkel szemben. • Rendkívüli teljesítményre képes emberek mindig voltak és lesznek, ezek az uralkodó társadalmi szemlélet mellett és ellenére is felszínre kerülnek.