Download
kulturn v voj v ech ch v 10 stolet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturní vývoj v Čechách v 10. století PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturní vývoj v Čechách v 10. století

Kulturní vývoj v Čechách v 10. století

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kulturní vývoj v Čechách v 10. století

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 3. listopadu 2012VY_32_INOVACE_090107_Kulturni_vyvoj_v_Cechach_v_10._stoleti_DUM Kulturní vývoj v Čechách v 10. století Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavel Poštulka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

 2. Hlavní kulturní události 10. století byly spojeny s postupující christianizací země. První Čechové se stávají svatými, v roce 973 je založeno pražské biskupství a během druhé poloviny 10. století jsou zakládány první benediktinské kláštery. Hlavní kulturní události 10. století

 3. Syn Vratislava I. a Drahomíry měl být zbožně vychováván babičkou Ludmilou. Vládl asi v letech 925 – 935. 28.9. zřejmě roku 935 ho nechal jeho bratr Boleslav zavraždit ve Staré Boleslavi, přičemž důvody jsou dodnes předmětem odborných sporů. Jedná se o prvního českého svatého a hlavního patrona české země. Svatý václav

 4. Poslechněte si pořad od 8:10 do 10:40 minut věnovaný svatému Václavovi a jeho zavraždění. Hostem pořadu je jeden z našich nejvýznamnějších znalců raného středověku u nás. Pokuste se zapamatovat si jeho jméno. Svatý václav

 5. Kaple sv. václava ve svatovítské katedrále Obr.1

 6. Byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce Bořivoje, se kterým měla budoucí česká knížata Spytihněva a Vratislava. Měla na starosti výchovu Vratislavových synů Václava a Boleslava a po jeho smrti vzrostl její vliv. Spory o vládu a zahraniční politiku mezi Ludmilou a Drahomírou byly ukončeny zavražděním Ludmily na Tetíně roku 921. Svatá ludmila

 7. Relikviářová busta svaté ludmily Obr.2

 8. Byl to druhý pražský biskup v letech 982 – 997 a pocházel z rodu Slavníkovců. Pojilo ho přátelství k německému císaři Otovi III. Před svými povinnostmi z Čech opakovaně utíkal kvůli nedodržování křesťanských zásad Čechy (mnohoženství, manželství kněží atd.). V roce 997 odešel šířit křesťanství do Prus, kde byl při misii zavražděn. Svatý vojtěch

 9. Zhlédněte část pořadu od 10:10 do 12:30 minut věnovaný životě svatého Vojtěcha a zapamatujte si,který český kníže odvezl zpět do Prahy jeho ostatky. Svatý vojtěch

 10. Barokní relikviář sv. vojtěcha z hnězdněnské katedrály Obr.3

 11. První biskupství na území Čech vzniklo roku 973 a Čechy tím přestaly patřit k řezenské diecézi. Kromě kulturního přínosu znamenalo i další krok k větší nezávislosti země. Prvním pražským biskupem byl vysvěcen Sas Dětmar. Najděte v 42. schůzce Toulek českou minulostí část nazvanou Sestra schopná diplomatka a zapamatujte si jméno dcery Boleslava I., která šla do Říma vyprosit si biskupství. Pražské biskupství

 12. V druhé polovině 10. století vznikají na našem území první benediktinské kláštery, které se řídí zásadou modli se a pracuj. Prvním je ženský klášter vzniklý u Baziliky svatého Jiří na Pražském hradě. Jeptišky dovedla z Říma první abatyše Mlada, dcera Boleslava I. První kláštery

 13. Druhým klášterem vzniklým u nás je mužský klášter v Břevnově založený roku 993 Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem. Třetím v pořadí je pak klášter zvaný Ostrov u Davle založený Boleslavem II. roku 999. První kláštery

 14. Břevnovský klášter s bazilikou sv. markéty Obr. 4

 15. Přihlaste se kliknutím na odkaz Národní knihovna do databáze Národní knihovny České republiky a zadejte vyhledávání slov nebo slovního spojení příjmení a jméno historika, který byl hostem rozhlasového pořadu, s názvy a jmény autorů vyhledaných titulů na první stránce budete pracovat v křížovce. Odborná literatura

 16. Klikněte na níže uvedený odkaz křížovky a křížovku vyplňte. Po vyplnění nahlaste vyučujícímu počet dosažených procent (scóre), prohlížeč zavřete. Křížovka - Kulturní vývoj v Čechách v 10. století Křížovka – Kulturní vývoj v Čechách v 10. století

 17. Obr.1: Soubor:SaintVenceslasgrave.JPG - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-03]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Venceslas_grave.JPG Obr.2: Soubor:Agneskloster - ReliquiarLudmilla.jpg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-03]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Agneskloster_-_Reliquiar_Ludmilla.jpg Obr.3: Soubor:RelikwiarzSwietegoWojciecha.JPG - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-03]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Relikwiarz_Swietego_Wojciecha.JPG Použité zdroje

 18. Obr.4: Soubor:Praha Břevnov monasteryfrom SE DSCN0284.JPG - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-03]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_B%C5%99evnov_monastery_from_SE_DSCN0284.JPG Prezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010. Křížovka byla vytvořena v programu Hot Potatoes 6 http://hotpot.uvic.ca/