1 / 70

Sztuki plastyczne 1918-1939

Sztuki plastyczne 1918-1939. Wassily Kandinsky (1866-1944). Rosyjski malarz, grafik i teoretyk sztuki. Współtwórca i jeden z przedstawicieli abstrakcjonizmu. Założyciel grupy Der Blaue Reiter.

xenon
Télécharger la présentation

Sztuki plastyczne 1918-1939

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sztuki plastyczne 1918-1939

 2. Wassily Kandinsky (1866-1944) Rosyjski malarz, grafik i teoretyk sztuki. Współtwórca i jeden z przedstawicieli abstrakcjonizmu. Założyciel grupy Der Blaue Reiter Abstrakcjonizm jest to kierunek we współczesnych sztukach plastycznych, który charakteryzuje się wyeliminowaniem wszelkich przedstawień mających bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w rzeczywistości. Jest to sztuka abstrakcyjna, bezprzedmiotowa. Malarze abstrakcyjni szukali nowych form tj.: linia – plama, pion – poziom, odrzucając figuratywność na rzecz wewnętrznej konstrukcji obrazu układu linii barwnych plam, prostych form geometrycznych.

 3. Wassily Kandinsky Farbstudie Quadrate, 1913

 4. Żółty, czerwony, niebieski

 5. Trente

 6. Kompozycja barwna, 1935, tusz, w depozycie Muzeum Narodowego w Gdańsku

 7. Piet Mondrian (1872-1944) Malarz holenderski, współzałożyciel grupy De Stijl, twórca neoplastycyzmu, abstrakcjonista.

 8. Composition 10, 1942

 9. Kompozycja z czerwonym, niebieskim i żółtym, 1930

 10. Marc Chagall (1887-1985) Rosyjski malarz i grafik żydowskiego pochodzenia posiadający obywatelstwo rosyjskie i francuskie; czołowy przedstawiciel kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie.

 11. Upadek Ikara, 1975

 12. Skrzypek, 1912-1913

 13. Ponad miastem, 1914-1918

 14. Pablo Picasso (1881-1973) Hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Twórca nurtu malarstwa zwanego kubizmem. Kubizm - kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji

 15. Dziewczyna w koszuli, 1905, okres błękitny

 16. Panny z Awinionu 1907

 17. Autoportret 1909

 18. Akt siedzący, 1909

 19. Guernica, olej na płótnie, 1937

 20. Sen

 21. Marcel Duchamp (1867-1968) Pochodził z rodziny artystów, francuski malarz i szachista, współtwórca dadaizmu. Dadaizm – międzynarodowy ruch artystyczno-literacki w sztuce XX wieku, którego głównymi hasłami były dowolność wyrazu artystycznego, zerwanie z wszelką tradycją i swoboda twórcza odrzucająca istniejące kanony. Jego członkowie, będący świadkami I wojny światowej, w poczuciu rozpadu cywilizacji negowali powszechnie przyjęte ideały estetyczne i wartości. Nie wytworzyli jednolitego stylu czy programu, które spójnie łączyłyby ich dzieła – jednoczyła ich raczej wspólna postawa niż styl.

 22. Fontanna, 1917

 23. Salvador Dali (1904-1989) Hiszpański malarz, jeden z najbardziej znanych surrealistów. Jest jednym z bardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Postrzegany bywał jako skrajny ekscentryk, wymyślił własną metodę "paranoiczno-krytyczną". Jego postępowanie budziło wiele kontrowersji, nawet po śmierci. Surrealizm - kierunek w sztuce powstały w 1924 we Francji, początkowo występujący wyłącznie w literaturze, później w sztukach plastycznych, filmie i teatrze. Termin ten stworzył w 1917 roku Guillme Apollinare. W malarstwie założeniem surrealizmu było "wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej". Artyści starali się wykreować obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości. Często były to wizje groteskowe, z pogranicza jawy, snu, fantazji, halucynacji.

 24. Trwanie pamięci, 1931

 25. Płonąca żyrafa

 26. Sen

 27. Metamorfoza Narcyza

 28. Joan Miro (1893-1983) • Hiszpański malarz, rzeźbiarz i ceramik narodowości katalońskiej. Jego dzieła interpretuje się jako przynależące do surrealizmu, jako wyraz powrotu do dzieciństwa i jako „piaskownice dla podświadomości”. Na styl Miró składają się żywe kolory połączone z uproszczonymi formami, kojarzącymi się z rysunkami małego dziecka.

 29. Ważka z czerwonymi skrzydełkami na tropie pełzającego węża

 30. Karnawał Harlekina, 1924

 31. Wnętrze holenderskie, 1928

 32. Architektura • Frank Lloyd Wright (1867-1959) • amerykański architekt modernistyczny, jeden z najważniejszych projektantów XX w.

 33. Architektura organiczna, dom nad wodospadem Fallingwater Pensylwania

 34. Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku

 35. Ośrodek architektury w Weimarze – Walter Gropius, funkcjonalizm i estetyka

 36. Art déco styl w : arcitekturze, malarstwie, grafice oraz w architekturze wnętrz, rozpowszechniony w latach1919-1939. Nazwa wywodzi się od fr. art – sztuka i décoratif – dekoracyjny, w rozumieniu jakie język polski łączy z urządzaniem wnętrz (czyli "dekorowaniem"); termin décoratif nie oznacza w tym wypadku "zdobienia".

 37. Tytus Czyżewski (1880-1945) Polski malarz, poeta, krytyk sztuki, jeden z teoretyków formizmu. Tworzył kompozycje wielopłaszczyznowe o dynamicznych i zgeometryzowanych formach, nawiązujące do sztuki podhalańskiej, także portrety, martwe natury i pejzaże. W dorobku ma również wiersze początkowo pisane w stylu futuryzmu, potem stylizowane na ludowy prymitywizm .

 38. Waldorf Astoria Hotel

 39. Madonna z dzieciątkiem, 1909, Muzeum Sztuki, Łódź

 40. Akt z kotem, Muzeum Narodowe, Warszawa, 1920

 41. Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885 – 1939) Malarz, eseista, dramaturg i teoretyk sztuki, zwolennik czystej formy Autoportret, karton, 1938, Muzeum Śląskie, Katowice

 42. Dwie głowy, olej na płótnie, 1920, Muzeum Sztuki, Łódź

 43. Pejzaż nocny, olej na płótnie, 1901-1902, Muzeum Literatury, Warszawa

More Related