Läpäisy ja työelämään siirtymisen nivelvaihe-tiimi Loimaa 18.3.2010 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Läpäisy ja työelämään siirtymisen nivelvaihe-tiimi Loimaa 18.3.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Läpäisy ja työelämään siirtymisen nivelvaihe-tiimi Loimaa 18.3.2010

play fullscreen
1 / 9
Läpäisy ja työelämään siirtymisen nivelvaihe-tiimi Loimaa 18.3.2010
136 Views
Download Presentation
yachi
Download Presentation

Läpäisy ja työelämään siirtymisen nivelvaihe-tiimi Loimaa 18.3.2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MAST – Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-SuomessaNuorten kuuleminen Läpäisy ja työelämään siirtymisen nivelvaihe-tiimi Loimaa 18.3.2010 Mervi Leino & Pirita Pirkola

  2. Läpäisy ja toinen nivelvaihe -tiimi Jäsenet: Novida/ Uusikaupunki, Taloudellinen tiedotustoimisto, Turun ammatti-instituutti, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Bovallius-ammattiopisto Turku, Turun ammattiopistosäätiö, Turun T&E-toimisto, Naantalin kaupunki, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Raision koulutuskuntayhtymä, Raision lukio, Rainasäätiö, Turun nuorisotoimi/ etsivätyö

  3. Tavoiteanalyysi: Läpäisy ja toinen nivelvaihe Sosiaalikulujen pienentyminen Verotuksen keventyminen Osaavan työvoiman lisääntyminen Nuorten siirtyminen työelämään helpottuu Tutkinnon suorittaminen/ Työllistyminen TULOKSET Toimivat alueelliset yhteistyöverkostot, seuranta- järjestelmät Työssäoppimis- jaksoihin liittyvät tukitoimet erityistuen tarpeessa oleville Uudet yhteistyö-, ohjaus- ja muut mallit koulusta työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen Koulutukset ja hyvien käytäntöjen levittäminen Keskeyttäminen vähenee ja läpäisy tehostuu toisella asteella Erityisopetuksen toimintamallit käytössä

  4. Mitä pitäisi tehdä, että opiskelijat saavat opinnot suoritettua loppuun? • Poissaolot; säädökset kireämmälle, poissaolojen korvaus tunti tunnista, 70h/v, 15h/kk • Sairauspoissaolot; pitäisi suhtautua toisin • Oikeudenmukaiset poissaolokäytännöt; tasavertainen kohtelu • Opettajien antama tukiopetus ja ohjaus auttaa • Opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet kunnossa • Wilma- itse voi seurata opintojen etenemistä • Jaksojen/ kurssien sisällöt välillä liian tiiviitä, päivät pitkiä; tehtävien jaottelu, välipalat (kioski), ”oma loma”, tauot, ulkoilu, • Todellista tekemistä, sopivasti • Alaan liittyvät mielekkäät tehtävät

  5. Mitä tai minkälaista ohjausta te olette saaneet ammattiopistossa opintojen loppuun saattamiseksi? Onko se ollut riittävää? • Luokanvalvoja ja opettaja ohjaa; nuorten ymmärtäminen • Opinto-ohjaajan kanssa keskustelut • Teknisen pajan toiminta; töitä ei teoriaa, hyvä opettaja • Nuorisotyöntekijän apu pajalla 1xvk • Kodin vaikeat ongelmat vaikuttaa • Kuraattoripalveluja tarjolle riittävästi • Koulukiusaamiseen puuttuminen tärkeää • Ystävien tuki tärkeä • Ammattiauttajiin luottaminen välillä vaikeaa, liian nopeasti odotetaan asioiden korjaantuvan • Luottamuksen säilyttäminen; opettaja kertoo toisille opiskelijoille luottamuksellisia asioita

  6. Mitä tai minkälaista ohjausta te olette saaneet ammattiopistossa opintojen loppuun saattamiseksi? Onko se ollut riittävää? • Yhteydet kotiin esim. poissaolotilanteissa; alaikäisten kohdalla ok? • Terveydenhoitajan palvelujen riittävyys • Oppilaitospappi; tulee myös koululle • Koulupoliisi

  7. Mitä tai minkälaista ohjausta ja tukea olet saanut työssäoppimiseen? Onko se ollut riittävää? • Opettaja hakenut to-paikan osalla koulutusaloja • Opiskelija hakee ensisijaisesti, opettaja auttaa tarvittaessa • Tärkeää saada harjoitusta työpaikan hakemisessa • Opettajan antamat työpaikkalistat • Opettaja on ”työvoimatoimisto” • Koulun rakennustyömaa

  8. Millaista ohjausta ja tukea toisella asteella pitäisi antaa että työelämään siirtyminen onnistuu? • Äidinkielen harjoitukset yläaste, 2. aste; CV, hakemus • Todistukset tallessa :) • Työelämään valmennuskurssit • Oman alan näkökulmasta työelämän pelisäännöt myös • Työturvallisuusasiat tärkeitä • Työelämän tietoiskut • T&E-toimiston palvelut • Ohjeet miten pitää toimia, jos jää työttömäksi? Ilmoittautuminen ajoissa työttömäksi työnhakijaksi

  9. Miten nuoria jatkossa pitäisi kuulla? • Opettajan/ luokanvalvojan kautta • Oppilaskunta • Opiskelijajärjestöt • Opiskelijaedustajien mukaan ottaminen oppilaitoksen kehittämiseen