Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
minipay.co.il PowerPoint Presentation
Download Presentation
minipay.co.il

minipay.co.il

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

minipay.co.il

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.minipay.co.il

 2. הזן את מספר ה minipay של היישוב ובחר אישור

 3. ניתן להכנס גם מדף הבית של המועצה להעברה ישירה לדף התשלום:

 4. פרטי היישוב יופיעו למעלה. להמשך, בחר אישור. לתיקון מספר minipay בחר ביטול והזן מספר minipay נכון.

 5. ממלאים את פרטי החניך בחר מתוך רשימת הפעילויות – ניתן לבחור יותר מפעילות אחת מלא את פרטי החניך. שים לב: ת.ז. 9 ספרות בלבד

 6. בוחרים את הפעילויות לתשלום. ניתן לבחור יותר מפעילות אחת. לחץ לאישור. הסכום מופיע אוטומטית. לחץ על המשך

 7. להזנת פרטי ילד נוסף במשפחה לחץ על הוסף חניך ומלא את פרטיו לקופה בחר בהמשך לתשלום

 8. בדוק את הפרטים שהזנת. אם יש צורך בשינוי בחר בעדכון והוספת פרטים וחזור לעמוד הקודם. לקופה בחר בהמשך לתשלום

 9. מלא את פרטי בעל הכרטיס, כולל דוא"ל למשלוח אישור התשלום. שים לב למלא 9 ספרות בת.ז. נא להקפיד על קידומת טלפון בנפרד מהמספר לאחר מילוי כל הפרטים בחר בתשלום מאובטח. תועבר לדף מאובטח בתקן PCI כדי להקליד את פרטי הכרטיס.

 10. ניתן לבחור בפריסה לתשלומים ללא ריבית

 11. אישור תשלום בתחתית אישור התשלום תקבל שם משתמש וסיסמא לכניסה לאזור האישי בדף הבית. תוכל לראות את כל התשלומים שביצעת באתר. ניתן לשחזר סיסמא