Download
licence creative commons v era dnes a z tra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Licence Creative Commons včera dnes a zítra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Licence Creative Commons včera dnes a zítra

Licence Creative Commons včera dnes a zítra

202 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Licence Creative Commons včera dnes a zítra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poznámky k vystoupení na CC salonu Praha, 16. prosince 2011, HUB Petr Jansa Licence Creative Commonsvčera dnes a zítra Tuto prezentaci jste oprávněni užívat dle licence CreativeCommons Uveďte autora 3.0 Česko

  2. Povinné minimum • licence = souhlas autora (s užitím díla) • CC = licence poskytnutá: • NEODVOLATELNĚ • BEZPLATNĚ • KAŽDÉMU • omezení, která má autor k dispozici: = zákaz dílo měnit/upravovat = povinnost sdílet upravené dílo = zákaz komerčního využití

  3. Trocha kontextu • autorské právo • open source hnutí a licence • free culture hnutí (r/o x r/w) • přístup k vědeckým poznatkům • přístup k informacím ve veřejné sféře

  4. Jak dál? Verze 4.0 licencí CC: • globální x lokální • interoperabilita x speciálnost (požadavky PS, Sci, Edu) • definice nekomerčního využití Nová definice autorského práva • doba ochrany, volné užití, kolektivní správa, public domain

  5. … rád zodpovím dotazy … Děkuji za pozornost … … a těším se … … na vaše díla pod CC !!! Srdečně: Petr.Jansa@mujmail.cz Ke stažení: Právní aspekty implementace projektu „CreativeCommons“ v České republice. Diplomová práce, 2008, CC-BY-SA.