Download
gospodarka powiatu sieradzkiego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gospodarka Powiatu Sieradzkiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gospodarka Powiatu Sieradzkiego

Gospodarka Powiatu Sieradzkiego

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gospodarka Powiatu Sieradzkiego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gospodarka Powiatu Sieradzkiego

 2. Firmy ogółem zarejestrowane w rejestrze Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 3. Liczba firm z obszaru przemysłu i budownictwa Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 4. Liczba firm z obszaru usług Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 5. Liczba firm w rolnictwie Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 6. Liczba firm zarejestrowanych w latach 2006 - 2011 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 7. Liczba firm wyrejestrowanych w latach 2006 - 2011 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 8. Liczba firm ze względu na wielkość Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 9. Bezrobocie w powiecie sieradzkim w wybranych okresach Stopabezrobocia Liczbabezrobotnych - ogółem Źródło: WUP w Łodzi

 10. Podjęcia pracy w wybranych okresach Podjęcia pracy - w miesiącu Podjęcia pracy - od początku roku Źródło: WUP w Łodzi

 11. Liczba ofert w wybranych okresach Oferty pracy - w miesiącu Źródło: WUP w Łodzi

 12. Branże kluczowe w gospodarce Sieradza i województwa łódzkiego • Logistyka, • Budownictwo, • Nowoczesne technologie (IT, AGD) • BPO, • Turystyka i hotelarstwo (noclegi „tranzytowe”), • Energetyka, • Przemysł mody Źródło: Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010 – 2014, Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

 13. Logistyka w regionie łódzkim • Istniejące centra obsługi rynku (m.in.: Raben, Lidl, IKEA, Rossmann, Kaufland) • Istniejące parki logistyczne (Łódź, Piotrków Trybunalski, Stryków) • Sieradz? Źródło: Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010 – 2014, Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

 14. Turystyka, gastronomia, hotelarstwo • W latach 2003-2008: • O około 25% wzrosła liczba miejsc noclegowych w hotelach (Polska, woj. łódzkie), • Liczba udzielonych noclegów wzrosła o 35% (Polska), o 50% (woj. łódzkie), • Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów wzrosła z poziomu 48 tysięcy do 90 tysięcy (woj. łódzkie), • Należy oczekiwać dalszego wzrostu ruchu turystycznego • Budowa trasy S8 powinna wzmocnić gałąź gastronomiczno-hotelarską w regionie sieradzkim Źródło: Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010 – 2014, Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

 15. Zawody przyszłości • Pracownicy usług społecznych i osobistych(opiekunki domowe, rehabilitanci, pielęgniarki, masażyści, psychologowie, psychoterapeuci), • Osoby zajmujące się organizacją czasu wolnego(animatorzy kultury, przewodnicy turystyczni), • Menedżerowie projektów i kadra zarządzająca, • Trenerzy umiejętności interpersonalnych, • Specjaliści w zakresie szkoleń(e-learning) Źródło: Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010 – 2014, Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

 16. Zawody przyszłości • Inżynierowie(informatyka, nowoczesne technologie, biotechnologia, elektronika, budownictwo), • Logistycy, • Pracownicy obsługi klienta(doradcy finansowi, podatkowi, ubezpieczeniowi), • Pracownicy hoteli i restauracji, • Informatycy, • Mechatronicy Źródło: Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010 – 2014, Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP