1 / 15

SATUL MEU NATAL - GAGENI

SATUL MEU NATAL - GAGENI. by Beatrice Stoica. Panorama localitatii. Localitatea face parte din comuna Paulesti si se afla la 12 km nord de Ploiesti. Altarul fostei biserici. Biserica satului Gageni era amplasata pe deal, unde s-a aflat si prima vatra a satului .

yosefu
Télécharger la présentation

SATUL MEU NATAL - GAGENI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SATUL MEU NATAL -GAGENI by Beatrice Stoica

 2. Panorama localitatii Localitatea face parte din comunaPaulestisi se afla la 12 km nord de Ploiesti.

 3. Altarulfosteibiserici BisericasatuluiGageni era amplasatape deal, unde s-a aflatsi prima vatra a satului. Ea s-a daramat la cutremurul din 1977, ca marturie a existentei sale ramanand o parte din altar.

 4. Clopotnitafosteibiserici Se aflasi ea peculmeadealului, fiindvizibila din aproapeorice parte a satului.

 5. Sonda de pecoastabisericii LocalitateaGageniaflandu-se intr-o zonabogata in petrol, esteinconjurata de sonde de extractie, elefacand parte din peisaj.

 6. Bazinul de apa De aici se distribuieapapotabila in localitateanoastra.

 7. BisericaSfintiiArhangheliMihailsi Gavril A fostconstruita de catrepreotulIoan Pita sicomunitateasatului cu eforturideosebite.

 8. Monumente din curteabisericii

 9. Gradinita De care cu totiineamintim cu drag.

 10. ScoalaVladMusatescu ScoalanoastrapoartanumelescriitoruluiVladMusatescu, autor de cartipentrucopiisiromaneumoristice, care s-a stabilit in Gageni.

 11. Caminul cultural Loculunde ne desfasuramserbarile de sfarsit de an scolar.

 12. Parcul Amenajat de curand, frumos, dar nu suficient de bineingrijit.

 13. Dispensarul Util, darunde nu mergemniciodata cu placere.

 14. Gara Garadatateaza din anul 1907.

 15. Aceasta a fostprezentarea mea, sper ca v-a placut!Pa!

More Related