Download
sjangrar teksttypar og litter r sakprosa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sjangrar, teksttypar og litterær sakprosa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sjangrar, teksttypar og litterær sakprosa

Sjangrar, teksttypar og litterær sakprosa

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sjangrar, teksttypar og litterær sakprosa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sjangrar, teksttypar og litterær sakprosa MFS 16.01.09 norunn.askeland@hive.no

 2. ? Nå skal jeg fortelle en fortelling om fisking. Yrkesfiskere har fisking til yrke. Noen ganger har noen fiskere slått seg sammen og lagt til litt penger hver, så har de kjøpt en fiskebåt. Sportsfiskere har bare robåt. Yrkes-fiskerne pleier og fiske i Lofothavet, for der er det så mye fisk. Det er mest av makrel, torsk og laks.

 3. Det er viktig med skogen. Det er skogen som gir oss luft. Fluesopp er også viktig, og det aller viktigste med fluesoppen, det er at den ikke må spises. Den er rød med hvite prikker. Det er bare fluer som liker fluesopp. HUSK! IKKE SPIS DEN.

 4. Hårinnsamling I fjor ble det samlet inn hele seks tonn avklipt hår. Det er et stort kvantum når en tenker på alle de små hårene som må til for å oppnå denne vekten. Det er som kjent satt ut poser som rommer ca. 10 kg rundt omkring i frisørsalongene, og dette håravfallet blir så samlet inn og brukt til filt, som går til møbler og mye annet nyttig.

 5. Kyllingen i lua En kylling i lua er bedre enn ti i fryseren, tenkte nok en dame fra Halmstad, som under besøk i en forretning i byen lot seg friste til å naske en dypfryst kylling. Bak en reol la hun kyllingen på hodet og satte på seg lua. Men ved kassa var det kø. Etter hvert begynte hun å merke den iskalde kyllingen under lua. Så kaldt ble det at hun til slutt besvimte. Damen kom fort til seg selv igjen og hadde bare å innrømme forsøket på nasking.

 6. Snorking ødela eksamen To studenter strøk til eksamen ved universitetet, men fikk likevel karakteren ”bestått” etter å ha klaget over at eksamensvakten snorket så høyt at de ikke hørte spørsmålene som ble stilt, opplyste en talsmann for universitetet i går. Prøven bestod i å forstå engelsk tekst som ble lest over høyttaler, men de to studentene påstod

 7. at lyden druknet i en kaskade av snorking og andre neselyder, sa talsmannen for instituttet. Etter klager fra foreldrene kom universitetets ledelse til at de to kunne ha blitt skadelidende, og de slapp gjennom nåløyet. Eksamensvakten ble bedt om en kommentar og svarte: -Jeg sovnet ikke, men følte meg ikke bra, og nesen kan ha gitt fra seg noe støy.

 8. ? • ”Det var ein rik mann. Jorda hans hadde bore god grøde, og han tenkte med seg: ”Kva skal eg gjera? Eg har ikkje rom til grøda mi. Jau, slik vil eg gjera: Eg vil riva ned uthusa mine og byggja dei større, og der vil eg samla kornet og alt eg elles eig. Og så vil eg seia til meg sjølv: No har du mykje godt liggjande, nok for mange år. Unn deg ro, mi sjel, et, drikk og ver glad!”

 9. Men Gud sa til han: ”Uvituge menneske! I denne natt blir sjela di kravd tilbake. Kven skal då ha det du har samla?”

 10. Slik går det med den som samlar skattar til seg sjølv og ikkje er rik i Gud.”

 11. ? I denne valgkampen har jeg møtt mange mennesker som er usikre. De er usikre overfor framtida. De er usikre overfor miljøskadene og problemene for våre barn. De er usikre overfor arbeidsplassene.

 12. Den usikkerheten forstår jeg. Arbeiderpartiet tar ansvar. Vi vil bekjempe den store arbeidsløsheten.

 13. Vi tar ansvar for å forsøke å løse det samarbeidsforhold til det øvrige Europa som landet vårt er helt avhengig av for å trygge arbeidsplassene for at investeringene skal kunne gjøres i vårt land og for at vi skal gi fremtid og trygghet for våre unge i et Europa som er i en stor forandring og hvor selvfølgelig Norge innenfor en EØS-avtale må finne sin plass.

 14. ? • If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible; who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. • It’s the answer told by lines that stretched around schools and churches in numbers this nation has never seen; by people who waited three hours and four hours, many for the very first time in their lives, because they believed that this time must be different; that their voice could be that difference. • It’s the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Latino, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled – Americans who sent a message to the world that we have never been a collection of Red States and Blue States: we are, and always will be, the United States of America. • It’s the answer that led those who have been...

 15. Roman Jakobsons språkfunksjonar • Referensiell funksjon • Ekspressiv funksjon • Appellativ funksjon • Kontaktfunksjon • Poetisk funksjon • Metaspråklig funksjon

 16. Litterær sakprosa? • Kåseri • Essay • Reiseskildring • Kronikk? • Kommentar? • Talkshow

 17. Metaforar om sakprosa og om sjangrar • Treng ikkje lese mellom linjene? Eintydig? • Kanyle? • Einvegs-og tovegskommunikajson? • Friksjonsfri? • Sjangertre? • Teksten er ei grein? • Kva skjer med greiner?

 18. Korleis skilje tekstar frå kvarandre? • Tekstinterne kriterium • Teksteksterne kriterium

 19. Interne kriteriumFire teksttypar • Narrasjon (forteljande tekstar, fokus på agens, konkrete handlingar) • Instruksjon (instruerande tekstar, fokus på aktuelle objekt i samanhengen) • Deskripsjon (beskrivande tekstar, fokus på aktuelle objekt i samanhengen) • Argumentasjon (argumenterande tekstar, fokus på agens, fokus på mentale og abstrakte handlingar)

 20. Skrytekake med eple Her er ei eplekake eg har hatt suksess med. Eg hadde den med på ein hagefest, og eg skal seie at fatet vart skrapa, det var ikkje ein smule igjen. Kaka var så god at ein av gjestane presterte å ta æra av å ha laga den, i rein forfengelegheit i lett berusa tilstand. Ho ringde dagen etter og unnskyldte seg. • Fort gjort å lage kaka. Den kan nemleg settast i kald omn: • Skjer opp eple og legg i botnen på form.  Lag deig av: • 2 koppar mjøl • 2 koppar sukker • 1 egg • 2 ts bakepulver • og strø over epla. Kanel og kutta mandlar på toppen.  Smelt smør tilsvarande ein kopp og slå over deigen. Set den i kald omn på 175 grader i 45 minutt. Is eller vaniljekesam er godt til. • Len deg tilbake og nyt ros frå gjestane. Dette er ei skrytekake. Ver på vakt om nokon vil tilrane seg ufortent ros!

 21. Teksteksterne kriterium • Situasjon (Kva går føre seg? Kven deltar? Kva rolle spelar språket? Medium? Kanal? Teksttype? Sjanger?) • Språkregister (spennvidde for språklege val i ein situasjon, avgjort av tekstnormer for den aktuelle sjangeren) • Sjanger (eit sterkt og etter måten bestandig sett med tekstnormer, gjev kontekst for teksttolkinga) • Tekstnormer er kulturspesifikke og tidsavhengige, sjangrane er fleksible og i endring.

 22. Teksttypar er abstrakte typar som kan observerast når dei blir realiserte som tekstar gjennom ein sjangerkonvensjon

 23. Eg trur at grunnen til at eg er så avhengig av samanhengande tid, og av vante kjærlege omgivnader, mykje er knytt til måten eg skriv på; eg skriv meg alltid i retning av ein heilskap eg anar finst der ein stad, som noko heilt bestemt, og alt eg skriv, kvar setning, kvar litt lengre bolk, alt, søkjer seg mot den heilskapen. Ein heilskap eg altså ikkje veit kva er på førehand, det er ein heilskap eg skriv meg framover mot.