DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ - PowerPoint PPT Presentation

devel rehberl k ve ara tirma merkez n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

play fullscreen
1 / 27
DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
163 Views
Download Presentation
yuki
Download Presentation

DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEVELİ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012 YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SEMİNERİ EKİM-2011

 2. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 1- Ortaöğretime Geçiş Sistemi içindeki SBS 2012 yılında 8. sınıflar için son defa yapılacaktır. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren, sadece 8. sınıfların katılacağı tek sınavlı döneme geçilmiştir. 2- 2012 yılında gireceğiniz SBS, gelecek eğitim öğretim yaşantınız açısından çok büyük önem taşımaktadır. 3- Çünkü 8. sınıfın SBS puanı ve İÖ Başarı Puanından oluşacak “Sınıf Puanı”nın % 40’ının yerleştirme puanına dahil edilecek olması, eğitim göreceğiniz lise türüne doğrudan etki edecektir.

 3. 2010 YILI 8.SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVLARI TEST ORTALAMALARI Türkçe Matematik Fen B. Sosyal B. Y.Dil Test Ağırlık Katsayısı 4 4 3 3 1 Soru Sayısı 23 20 20 20 17 Test Ortalamaları 10,6 3,6 7,13 9,31 5,23 Test Ortalamaları Yüzdesi 46,09 15,95 35,65 46,55 30,76 Toplam Soru: 100 Adet Süre: 120 Dakika

 4. PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR? SINIF PUANI Sınıf Puanı, o yılın SBS puanının % 70’i, Yıl Sonu Başarı Puanının % 25’i ve Okulun En Yüksek Yıl Sonu Başarı Puanı Esas Alınarak Hesaplanan Puandır. Sınıf Puanı:(SBS Puanı x %70) +YBP/ Okulun En Yüksek Yıl Sonu Başarı Puanı)500x%25)x500 475

 5. PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?YIL SONU BAŞARI PUANI Ders: Yıl Sonu Puanı: Ders Saati: Ağırlıklı Yıl Sonu Notu: Türkçe 68 5 340 Matematik 55 4 220 Fen Bilgisi 58 4 232 İnkılap Tarihi 73 2 146 İngilizce 68 4 272 Din Kültürü 90 2 180 Görsel San 85 1 85 Müzik 98 1 98 Beden Eğt 94 2 188 Tekn. Tas. 82 2 164 TOPLAM: 27 1925 YBP= 1925/27=71,29

 6. OYP 6,7 ve 8. Sınıflarda Hesaplanan Sınıf Puanları belli oranlarda toplanarak ortaöğretime yerleştirme puanını oluşturur. 6. Sınıf Puanının % 25’i 7. Sınıf Puanının % 35’i 8. Sınıf Puanının % 40’ı alınarak OYP hesaplanır. Öğrenci, bu puanla tercihte bulunur.

 7. OYP HESAPLAMASINA ÖRNEK

 8. ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME İŞLEMİ Sınavla öğrenci alan Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemi, önceden belirlenmiş kontenjanlara göre puan üstünlüğü esasına göre yapılır. Bu nedenle öğrenciler, istedikleri okullara yerleşebilmeleri için OYP (SBS puanı ve ders notlarının) yüksek olmasına dikkat etmelidirler.

 9. TERCİH EDEBİLECEĞİMİZ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI FEN LİSELERİ • Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak, • Matematik ve fen bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır. • Tıp ve Mühendislik bölümlerine rahatlıkla yerleşebilirler

 10. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ • Amacı • Özellikle öğretmen yetiştiren yükseköğretim programları olmak üzere yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, • Öğrencilerine; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları kazandırmak, ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, • Öğretim programında yer alan dersler, öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelecekleri Türkçe-Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil alanlarına göre gruplandırılır. • Üniversite Sınavını kazanan öğrenciler tüm yükseköğretim programlarına devam edebilirler. • Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tercih edildiğinde ise ayrıca ek puan verilir. • Burs kontenjanı tanınan öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını ilk beş sırada tercih edenlere doğrudan burs verilir.

 11. ANADOLU LİSELERİ • Amacı • Anadolu Liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren karma okullardır. Yoğunlaştırılmış dil eğitiminin verildiği Anadolu liselerinin amacı, öğrencileri; • Öğretim programında, öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarıları doğrultusunda yönelecekleri mesleklere göre dersler verilerek üst öğrenim kurumlarına hazırlamak, • Mezun olan öğrenciler Üniversite sınavını kazandıkları takdirde çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

 12. SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ - Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. - Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar. - Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar. - Birinci yabancı dili İngilizce olan Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim süresi hazırlık + 4” yıldır. - Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköretim programların devam edebilmektedir.

 13. Bu okulların amacı, öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile birlikte iş ve meslek alanlarına yetişmiş insan gücü olarak hazırlamaktır. Bu kurumlar: MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI • Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (Muhasebe ve Finansman) (Aynı bölümün hem puanla hem de diploma ile müracat edilen sınıfı mevcut.) • Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Sistemleri (Sınav puanı ve diploma ile), Motor, Elektrik-Elektronik, Makine (Diploma ile) • Kız Meslek Lisesi (Çocuk Gelişimi, Giyim, Bilişim Teknolojileri-Hepsine diploma ile müracaat ediliyor.) • İHL ve Anadolu İHL (Anadolu kısmına sınav puanı ile, diğer sınıfa diploma ile müracaat ediliyor.) • Sağlık Meslek Lisesi (Acil Tıp Teknisyenliği, Hemşirelik) (İki bölüme de sınav puanı ile müracaat ediliyor.)

 14. DİĞER MESLEK LİSELERİ • Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri (Aşçılık,Gıda Teknolojisi, Otel İşletmeciliği, Turizm, Seyahat İşletmeciliği, Yiyecek İçecek Hizmetleri vb. Bölümleri mevcut) • Harita-Tapu Kadastro Meslek Lisesi • Adalet Meslek Lisesi (Adalet, Zabıt Katipliği) • Anadolu Tarım Meslek Lisesi (Hayvan Sağlığı, Laborant, Tarım Teknolojileri, Veteriner Sağlık vb.) • Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (Resim, Müzik, Tiyatro, Spor Yöneticiliği vb.)

 15. 2011 YILINDA ÖĞRENCİLER KAÇ PUANLA HANGİ OKULA YERLEŞTİ? FEN LİSELERİ 1- Kayseri Fen Lisesi 487-494 2- Nevşehir Fen Lisesi 476-491 3- Niğde Fen Lisesi 475-493 4- Sivas Fen Lisesi 473-493 5- Yozgat Fen Lisesi 469-489

 16. 2011 YILINDA ÖĞRENCİLER KAÇ PUANLA HANGİ OKULA YERLEŞTİ? ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ 1- Develi AÖL 443-474 2- Yahyalı AÖL 438-463 3- Pınarbaşı AÖL 412-439 4- Talas AÖL 446-475 5- Nevşehir AÖL 459-476 5- Nevşehir (Ürgüp) AÖL 448-459 6-Nevşehir (Avanos) AÖL 433-450 7- Niğde AÖL 457-475 6- Niğde (Bor) AÖL 443-457

 17. 2011 YILINDA ÖĞRENCİLER KAÇ PUANLA HANGİ OKULA YERLEŞTİ? ANADOLU LİSELERİ 1- Develi AL 374-438 2- Develi Milli Piyango AL 353-431

 18. 2011 YILINDA ÖĞRENCİLER KAÇ PUANLA HANGİ OKULA YERLEŞTİ? SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi 451-470 Adana Sosyal Bilimler Lisesi 419-465 Eskişehir Sosyal Bilimler Lisesi 435-459 Mersin Sosyal Bilimler Lisesi 409-454 Konya Sosyal Bilimler Lisesi 444-482

 19. 2011 YILINDA ÖĞRENCİLER KAÇ PUANLA HANGİ OKULA YERLEŞTİ? MESLEK LİSELERİ 1- Develi Sağlık Meslek Lisesi(ATT) 397-421 2- Develi Sağlık Meslek Lisesi(Hemşirelik) 405-438 4- Bünyan Sağ. Mes. Lisesi(Hemşirelik) 394-410 5- İncesu Sağlık Meslek Lisesi(Hemşirelik) 397-441 6- Niğde (Bor) SML (ATT) 390-419 7- Yozgat (Boğazlıyan) (ATT) 380-391 8- Yozgat (Boğazlıyan) (Hemşirelik) 386-400 6- Develi AT Endüstri Meslek Lis.(Bilişim Tekno) 317-352 7- Develi ATML(Muhasebe ve Finansman) 308-379 8- Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi 307-434

 20. POLİS KOLEJİ Polis Kolejleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Liselerinin Fen Bilimleri öğretim programlarına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız yatılı ve resmi üniformalı okullardır. (Kız öğrenciler de başvuru yapabilmektedir.) Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisine sınavsız olarak devam etmektedirler. Buradan mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar. Daha ileri yıllarda İl, İlçe Emniyet Müdürü, Vali vb. Çeşitli görevlere gelebilmektedirler.

 21. POLİS KOLEJLERİ Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır. I.Aşama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan OrtaöğretimYerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi; II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı; her yıl Ağustos ayı içerisinde yapılan üç ayrı aşamalı bir sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı aşamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından oluşmaktadır. Polis Kolejine girmek isteyen adaylar 2012 yılı 8’inci sınıf SBS’ye girmek zorundadır. SBS için bankaya para yatıran adaylar , öğrenim gördükleri okul idaresine Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır.

 22. POLİS KOLEJLERİ Başvuru Şartları Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak, Öğrenime ara vermemiş olmak, Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak, İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak. İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.

 23. POLİS KOLEJLERİ İsteyen öğrenciler, Polis Akademisi haricinde Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği alanlarda Emniyet Genel Müdürlüğü adına üniversitelerde eğitim görebilir. Ayrıca isteyen öğrencilerde tazminatlarını ödemek koşuluyla Polis Akademisine devam etmeyerek istedikleri okullara gidebilirler.

 24. POLİS KOLEJLERİ2011 TABAN PUANLARI Bursa Polis Koleji 450 Ankara Polis Koleji Erkek: 447 Kız : 483

 25. ASKERİ LİSELER • Askeri Liseler, subay yetiştirilmesinde ilk adımı oluşturan okullarıdır. (Meslek lisesi haricindeki liselerin öğrencileri de üniversite sınavlarında, harp okulları tarafından belirlenmiş puanları almak şartıyla harp okullarına liseden sonra müracaat edebilirler) • Askeri Liselerden mezun olan öğrenciler (mezun oldukları okulun türüne göre) Harp Okullarına (Kara, Hava, Deniz) sınavsız olarak gönderilirler ve subaylığa adım atmış olurlar. • Askeri liselere girmek isteyenler ÖSYM tarafından yapılan sınava girmek ve başarılı olmak zorundadır. • Yazılı sınavda belirlenen baraj puanı aşanlar 2. seçim aşamasına çağrılırlar. (Sağlık, bedeni yeterlilik, mülakat vb)

 26. ASKERİ LİSELER • Askeri liselerde hazırlık dahil 5 yıl eğitim verilmektedir. • Askeri liselere sadece erkek öğrenciler alınmaktadır. • En fazla 16, en az 13 yaşında olmak gerekmektedir. • Belirlenen boy ve kilo sınırları içinde olmak gerekmektedir. • Halen 8. sınıfta okuyor ve Haziran döneminde doğrudan mezun olmak gerekmektedir. • Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî liseler için en az 3,50 (yüzlük sistemde75.00) olmak. • 2011 yılında Sınava başvurular 28 Şubat-18 Mart arasında internet üzerinden Başvuru Merkezleri aracılığı ile yapılacaktır. Sınav 30 Nisan 2011 tarihinde yapılacaktır.

 27. ASKERİ LİSELER 2011 TABAN PUANLARI Askerî liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askerî Tıp Fakültesi (GATF) için ayrı ayrı belirlenecektir. Okulun Adı: Bulunduğu Şehir: 2011 Taban Puanı Deniz Lisesi Heybeliada-İSTANBUL 84 Işıklar Hava Lisesi BURSA 84 Kuleli Askeri Lisesi(K.K.K)Çengelköy-İST 78 GATF Adına Belirlenen Adaylar K.K.K Bağlı Maltepe Askeri Lisesi İZMİR 83