Download
sid 109 112 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4. Ritningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
4. Ritningar

4. Ritningar

179 Views Download Presentation
Download Presentation

4. Ritningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sid. 109-112 4. Ritningar

  2. Varför behöver vi ritningar? • Om man har uppfunnit till exempel en ny apparat är det svårt att enbart med ord förklara hur slutresultatet ska se ut. • Det behövs bilder. • Vid all konstruktionsverksamhet och tillverkning av apparater och komponenter använder man ritningar.

  3. Regler • Det är viktigt att arkitekten använder samma symboler som byggmästaren. • En svensk konstruktör måste göra ritningen så att apparaten kan tillverkas av t.ex. en fabrik i Kina. • Därför finns det speciella regler för hur en ritning ska göras.

  4. Med vyerna visar man från olika håll • En ritning är platt , men en konstruktion är tredimensionell. • För att kunna visa det helt och hållet måste man rita från flera håll. • Varje sådan bild kallas en vy. • Man börjar med att rita huvudvyn – en bild av den viktigaste sidan av föremålet. • Sedan lägger man till så många vyer som behövs för att se hur föremålet ser ut helt och hållet.

  5. Snittet visar vad som finns inuti • Många gånger räcker det inte att se föremålet utifrån. • För att visa hur det ser ut inuti, låtsas man att man har skurit itu det. • Sådana bilder kallas för snitt.

  6. Måtten måste stämma • För att den färdiga konstruktionen ska passa ihop och fungera är det förstås viktigt att måtten är riktiga. • För att ingen ska kunna tolka måttangivelserna fel, finns det också här bestämda regler. • Ritningar ritas i olika skalor beroende på vad som ritas.

  7. Sträckan som måttet avser markeras med en särskild måttlinje, med speciella pilspetsar i ändarna. • Sedan skriver man måttangivelserna ovanför måttlinjen, så att de kan läsas antingen från underkanten eller från högerkanten av ritningen. • Lägg märke till att måttpilarna inte ska peka på föremålets konturlinjer utan på speciella måttgränslinjer.

  8. En film om hur du gör en ritning http://www.youtube.com/watch?v=tgBMk_cG0jo