slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Доповідь: Магдюк Л.Г. Безпалько І.В. Науковий керівник: ст. викл . Девятко М.В . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Доповідь: Магдюк Л.Г. Безпалько І.В. Науковий керівник: ст. викл . Девятко М.В .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Доповідь: Магдюк Л.Г. Безпалько І.В. Науковий керівник: ст. викл . Девятко М.В .

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Доповідь: Магдюк Л.Г. Безпалько І.В. Науковий керівник: ст. викл . Девятко М.В .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ЗахиствіднесанкціонованоговикористанняелектричноїенергіїЗахиствіднесанкціонованоговикористанняелектричноїенергії Доповідь: Магдюк Л.Г. Безпалько І.В. Науковий керівник: ст. викл. Девятко М.В. Вінниця – 2013

 2. Втрати від розкрадань електроенергіїє однією з найбільш істотних складових комерційних втрат. Узагальнення міжнародного й вітчизняного досвіду щодо боротьби з розкраданнями електроенергії показало, що в основному ці розкрадання здійснююить побутові споживачі. Маютьмісцекрадіжкиелектроенергії, здійснюваніпромисловимийторговельнимипідприємствами, алеобсягцихкрадіжок не можнавважативизначальним. Розкраданняелектроенергіїмаютьдоситьчіткутенденцію до зростання, особливо в регіонахзнеблагополучнимтеплопостачаннямспоживачів у холодніперіоди року, а також в осінньо-весняніперіоди, коли температура повітрявже сильно понизилася, а опаленняще не ввімкненечивжевимкнене. Існують три основнігруписпособіврозкраданьелектроенергії: механічні, електричні, магнітні. Вступ

 3. Кожух електролічильникакріпиться до основидвомааботрьомагвинтами, через верхнючастинуяких (як правило двох) протягуєтьсяабо жилка, абодріт на яку держстандартабозавод-виробниквстановлює пломбу тим самим підтверджуючи, щоприладпридатний для експлуатації. Без зняттяданоїпломби, доступ до внутрішньогомеханізмунеможливий. Даніпломбиакуратно (наскількиможливо) знімають, гвинтищокріплять кожух викручують, кожухзнімають. Пошкодження пломб Держстандарту

 4. Спосіб механічного гальмування диска лічильника При даномуспособімеханічногогальмування диска вимірювальногомеханізму в корпусілічильникасвердлятьотвірівставляютьтудидріт. При цьомудрітторкаючись диска тежгальмуєйогообертання.

 5. При даномуспособімеханічногогальмування диска видавлюютьскло у віконці корпусу лічильникаіпросовуютьтуди шматок прозороїплівки. Торкаючись диска вимірювальногомеханізмуплівкагальмуєйогообертання.

 6. Спосіб “Геркон” У лічильникузриваютьпломби, знаходятьпровідживленнякотушкинапруги (для індукційних - тонкий дріт, щойдевіддвохкрайніхправихклем), абопровідвимірунапруги (для електронних). Розрізаютьйогоівпаюють в розрив геркон знормально-замкнутим контактом, розрахованим на струм не менше 100 mA, приклеюютьйого у внутрішнійчастині корпуса лічильника. Післямодернізаціїзбираютьлічильникінесутьйого в центр стандартизації. Не дивлячись, що у лічильникавсередині, перевіряють, ставлять клеймо, опломбуютьіпишуть акт повірки. Післяцього абонент встановлюєлічильникіукладаєдоговірзенергопостачальноюорганізацією. В процесіексплуатаціїлічильникпрацює як належить, алеякщопіднести невеликий магнітближче до геркона (іззовнішнього боку лічильника), то диск лічильниказупиняється, щодозволяєкористуватисяелектроенергієюбезобліково.

 7. Спосіб “Магніт” При використаннііндукційнихлічильниківстарихтипів за допомогоюмагнітуможнасповільнитиобертання диска. Плюси:Ніякихзмін схем обліку. Мінуси:Можливийвихідлічильниказ ладу, в цьомувипадку абонент можесвоєчаснодати заявку на замінулічильника.

 8. Накид на лінію Замінавводів, виконанихголими проводами на проводи ізольовані та виносприладівобліку на фасадибудинків. Що дозволить зменшитиможливістьспоживанняелектроенергіїспоживачами без її оплати (виключаєтьсяможливістьнакидів) іполіпшення умов розкриттявипадківбезобліковогоспоживанняелектроенергії;

 9. Данийспосібперевірений для однофазного лічильника. Шунтуютьструмовукотушкулічильника, проводом більшого перерізу. Шунтування проводиться у верхньомувідділі щита обліку. За допомогоюцього способу через струмовукотушкупотече не весь струм. Шунтування струмої обмотки

 10. Облікелектроенергіїможнавважативідноснооб'єктивним, якщовдалосядосягти таких умов під час йогоорганізації: • улаштування вводу в будівлюзроблено так, щовиключаєбезобліковекористуванняелектроенергією шляхом улаштуваннясхованої проводки; • неможливістьвикористання трансформатора фазового зсуву; • неможливість зміни порядку чергування фазного і нульового провідників шляхом зміни порядку їхнього чергування на вводі в будинок; • забезпеченанаявністьтільки одного вводу на абонента; • виконаночіткеіякіснепломбування кожуха електролічильника, що не допускаєвтручання в роботу рахунковогомеханізму; • організовано контроль збереження і дійсності пломб держповірки і зв'язаних з цим порушень обліку електроенергії; • організована систематична перевіркапоказівелектролічильникаі оплата платежів за електроенергію.

 11. Послідовність дій контролерів та інспекторів щодо виявлення розкрадань побутовими споживачами

 12. Під час зовнішньогооглядулічильника контролер повинен виконатитакіоперації: • перевірити правильність обертання диска; • перевірити наявність пломб на лічильнику. Лічильник повинен мати пломбу Держстандарту України на кожусі і пломбу постачальної організації на кришці колодки затискачів лічильника. Пломби повинні мати тавро держповіреного з датою їх останньої перевірки; • перевіритиположеннялічильника. Положенняіндукційноголічильникамає бути вертикальним; • перевіритинаявністьмагнітів на корпусілічильника; • перевірити корпус лічильника на наявністьмеханічнихушкоджень; • перевірити корпус лічильника на наявність щілин, відколів, отворів через який можна вставити сторонні предмети типу голок, плівок тощо, які можуть порушити (сповільнити, зупинити чи відмотати) обертання диска або роботу рахункового механізму; • переконатися в тім, щосклонадійнокріпиться до корпуса лічильникаійого не можнавіджати.

 13. Основнимпідтвердженням того, щоелектролічильниквідповідаєвсімвимогамщодоточностіоблікуелектроенергії, правильностійогопідключення до електричноїмережівідповіднодойоготехнічнихданих, єнаявністьвідповідних пломб, якихмає бути не меншетрьох:  • пломба ВТК (відділутехнічного контролю) заводу виробникачи пломба організації, яка проводила ремонт лічильника - технічнеприймання; • пломба органів Державного комітетуУкраїнизпитаньтехнічногорегулювання та споживчоїполітики (Держспоживстандарту), якікріпляться на кожусілічильникаімаютьчітковизначенийвигляд, відбиток тавра та особистулітерудержповірника. • пломба постачальної організації на кришці колодки затискачів лічильника.

 14. Повітряний ввід електроенергії в приватний будинок Цей тип введення полягає в прокладці ПЛ 220/380 В від опори лінії електропередачі (ЛЕП) до тієї стіни будинку, де заплановане влаштування введення.

 15. Здійснюватипідключенняповітряноїлініїелектропередачімає право лишепрофесійний фахівець.

 16. Підземне введення кабелю в будинок • Глибина траншеї залежить від потужності передаваної електроенергії. При її величині менше 20 кВт достатня глибина 0,7 м, при 35 ... 45 кВт - не менше 1 м. • Глибина траншеї в 1 м також обов'язкова, якщо кабель проходить під дорогою будь-якого типу; якщо ж кабель прокладається в пластикових трубах, то достатньо траншеї глибиною 0,5 м.

 17. Для виявлення улаштувань потайної проводки повз облік у разі виконання вводу до електролічильника (під штукатуркою, у стінах, по горищу) необхідно скористатися приладом що реагує наелектромагнітні (електричні) поля. З дозволу власника будинку й у його присутності, при знятій напрузі на квартирному щитку, треба зробити "прослуховування" усіх ділянок будівельних конструкцій у приміщеннях, де найбільш ймовірна установка схованих розеток або струмоприймачів. «Дятел». Офіційнойогоназивають «сигналізаторомпотайної проводки Е121». Прилад для виявленняметалевихчастиніпотайної проводки MS-158 M. BOSCH DMF 10 zoom.

 18. Слід перевірити правильність роботи лічильника за допомогою взірцевого лічильника. • Здатнийвимірювати струм до 120 A за допомогоютрансформаторнихкліщів, без погіршенняточності. • Класточності 0.2 • Немаєдодатковоїпохибки при вимірюванняхреактивноїпотужності / енергії. • Унікальнастабільність (часоваітемпературна). Працюєвідакумуляторноїбатареїабомережевого адаптера. • Результативимірюваньзберігаються в пам'ятіприладу • ПО управлінняданимиMTVisдля оцінкирезультатівтестуванняіствореннязвіту про тестування. Переноснийвзірцевийлічильник MT10/30

 19. Дякуємо за увагу!