1 / 20

ПЕРЕВІР СЕБЕ

ПЕРЕВІР СЕБЕ. 850 350 150 200 860 990 680 890 Задача 587 18 : 6 = 3 (л) – місткість 1 банки. 3 + 5=8 (л) – місткість 1 сулії 8 *8 = 64 (л). Математичний диктант. Розкласти на розрядні доданки числа: 540 207 735

yvonne
Télécharger la présentation

ПЕРЕВІР СЕБЕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ПЕРЕВІР СЕБЕ 850 350 150 200 860 990 680 890 Задача 587 18 : 6 = 3 (л) – місткість 1 банки. 3 + 5=8 (л) – місткість 1 сулії 8 *8 = 64 (л)

 2. Математичний диктант • Розкласти на розрядні доданки числа: 540 207 735 • Знайди суму чисел: 200 і 400 530 і 240 460 і 20 • Знайди різницю чисел: 800 і 300 470 і 430 860 і 500

 3. Гра “Хто швидше розмістить прапорці” Робота в групах До свята школярі прикрасили прапорцями шкільний будинок із чотирьох боків. Усього прапорців 12. Як розмістити по 4, по 5, по 6 прапорців з кожного боку.

 4. ПАМ’ЯТАЙ ! ОДИНИЦІ ДОДАВАЙ ДО ОДИНИЦЬ, А ДЕСЯТКИ ДО ДЕСЯТКІВ

 5. Розв’яжи приклади з коментуванням 43 + 5 43 + 50 76 - 4 76 - 40

 6. ТЕМА Усне додавання і віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 760 - 400, 760-40. Складені задачі, що передбачають суми трьох і двох доданків

 7. ЗАВДАННЯ • Ознайомити учнів із додаванням і відніманням виду 430 + 500, 430 + 50, 760 - 400, 760-40. • Формувати обчислювальні навички; • Закріплювати вміння розв’язувати задачі, що включають суми двох і трьох доданків.

 8. ЗНАТИ • Способи додавання і віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 760 - 400, 760-40. • Алгоритм додавання і віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 760 - 400, 760-40.

 9. ВМІТИ • Застосовувати вивчені способи обчислень. • Виконувати вказані обчислення. • Розв’язувати складені задачі.

 10. 430 + 500 = • 30 900 +30=930

 11. Міркуй так: щоб до числа 430 + 500, потрібно перший доданок розкласти на розрядні доданки. Число 430 розкладаємо на 400 і 30. до 400 + 500, а потім ще + 30

 12. 640 + 30 = • 40 600+70= 670

 13. 760 – 400 = • 60

 14. 760 – 40 = 700 60

 15. Задача 592 І дня – 470 в., що на 120 в. більше, ніж другого дня. ІІ дня -?

 16. Задача 592 І – 760 ІІ – 890 470 ІІІ -

 17. Задача 594 становить -1/4 ? - 32 кг

 18. САМОСТІЙНА РОБОТА Задача 595 Приклади 530 – 200 670 + 200 590 – 60 360 + 20 250 + 400 870 - 40

 19. ЛИСТ САМОКОНТРОЛЮ Задача 595 1 спосіб 1). 60+70=130(км) – проїхали два автобуси. 2).280 –130=150(км) Відповідь: автобуси були один від одного на відстані 150 км 2 спосіб 280 – 60 – 70=150(км) Приклади 330 530 650 870 380 830

 20. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ № 595 (2 спосіб) № 596

More Related