ТЕМА 6 : ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ТЕМА 6 : ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ТЕМА 6 : ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ

play fullscreen
1 / 19
ТЕМА 6 : ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
269 Views
Download Presentation
zanna
Download Presentation

ТЕМА 6 : ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ТЕМА 6: ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ Суть та різновиди експертних методів. Підбір експертів. Організація і проведення експертного опитування. Визначення кількісних параметрів і показників експертного опитування. Оцінка ступеня узгодженості думок. Аналіз результатів опитування експертів.

 2. Максимальна чисельність експертів Мінімальна чисельність експертів

 3. Чисельність експертів в групі

 4. Комплексна компетентність спеціаліста Компетентність спеціаліста за самооцінкою Компетентність спеціаліста

 5. Мода Медіана

 6. Матриця балів

 7. Матриця рангів

 8. Сума рангів, призначених j-му фактору: де: Sj - сума рангів, призначених j-му фактору; m – кількість експертів, які прийняли участь в дослідженні; n – кількість факторів дослідження; Rij – ранг оцінки і-им експертом j-ого фактору.

 9. Середній ранг для кожного фактору • Середня величина в балах де: сіj – оцінка відносної ваги (в балах), даних і-им експертом j-ому фактору; mj – кількість експертів, які прийняли участь в дослідженні j-ого фактору.

 10. Показник частоти максимально • можливих оцінок де: m100j – кількість експертів, які дали оцінку в 100 балів j-ому фактору. • Розмах оцінок де: Lj – розмах оцінок в балах, даних j-ому фактору; Сjmax, Сjmin– відповідно максимальна та мінімальнаоцінка, поставлені j-ому фактору окремимекспертом.

 11. Середня вага кожного фактору • (нормована оцінка) де:

 12. Активність експертів по кожному напрямку де: mj – кількість експертів, які оцінили j-оий фактор; m – загальнакількістьекспертів.

 13. Показники порівняльної важливості факторів

 14. Оцінка узагальненої міри узгодженості думок по всим факторам • 1. Коефіцієнт конкордації: де: L – кількість груп зв’язаних (однакових) рангів; tl – кількістьзв’язанихрангів в кожнійгрупі.

 15. 2) Критерій Пірсона: • 3) Дисперсія оцінок, даних j-му фактору:

 16. 4) Коефіцієнт варіації оцінок, даних • j-му фактору: • 5) Загальна дисперсія оцінок: де:

 17. 6) Загальна дисперсія рангів: де:

 18. 7) Коефіцієнт парної рангової кореляції • між оцінками 2-ох експертів: де: j – різниця по модулю величин рангів оцінок j-ого фактору, поставлених експертами  і ; Т, Т – показники зв’язаних рангів оцінок експертів  і , що визначаються аналогічно, як і для коефіцієнта конкордації.

 19. 8) Інформаційна міра збігу думок Устюжанінова де: Е – міра збігу думок експертів  і ; n – кількість факторів, однаково оцінених експертами  і  по балах; n , n – кількістьфакторів, оціненихвідповідноекспертами і  (якщо фактор оцінено в 0 балів, то в кількістьоціненихвін не включається).