Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
energia PowerPoint Presentation

energia

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

energia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. energia berriztagarriak

  2. eguzki energia • Eguzki-energia eguzkitik lurrera erradiazioelektromagmetiko itxuran iristen den energia mota da. Eguzkia energi iturri agortezina eta berriztagarria da, eta energia termikoa edo elektrizitatea sortzeko erabiltzen da batez ere.

  3. energia eolikoa • Energia eolikoa haizea erabiliz lortzen den energia da, hau da, aire korronteek sortutako energia zinetikoa erabiliz. • Haize-energiaren erabilera oso sinplea da. Eguzkiak Lurra berotzen du, baina lurrazalaren forma irregularren eraginez, tenperatura desberdineko aire-masak sortzen dira, hots, dentsitate eta presio desberdinekoak. Desberdintasun horiek alde baterako eta besterako korronte horizontalak sortzen dituzte, hots haizea sortzen dute. Eta haize horren abiadurak (energia zinetikoa) higiaraziko ditu bere bidean jarritako errotaren palak.

  4. energia hidraulikoa • Energia hidraulikoa uraren mugimenduaren energia eskuratzean datza. Argindarraren erabilera zabaldu aurretik, energia hidraulikoa sarri erabiltzen zen ureztatzeko eta errotak, burdinolak eta oihal fabrikak ibilarazteko.

  5. marea energia • Itsas-energia itsasoko olatu eta itsasaldietatik lor daitekeen energia berriztagarria da. Kontutan hartu behar da urak Lurraren %70 inguru estaltzen duela. Uraren mugimendu konstantea, energia zinetikoa sortzen du uneoro eta metodo desbedinak erabiliz,energia zinetiko hori elektrizitatean bihur dezakegu. Inbestigazio askok diote ozeano baten energia guztiak (olatuena,mareena...) ondo aprobetxatzen baditugu,beste energia berriztagarri guztien arteko lortzen den energia bezalako etekina aterako genukeela.

  6. energia geotermikoa • Energia geotermikoa bi modutara erabil daiteke. Alde batetik, Lurraren barneko magmak sortutako beroa, lurzoru bolkanikoetan, ur termaletan edo geiserretan azaleratzen dena, zuzenean erabil daiteke eta lurzoruaren masa handiak metaturiko beroa ere aprobetxa daiteke, nahiz eta tenperatura baxuagoan egon, etxeko ur beroa eta girotzea sortzeko edozein tokitan. Kasu horretan ez da beroa zuzenean erabiltzen, baizik eta zoruak eskaintzen duen bero-trukerako ahalmena; elkartruke geotermikoa deritzona da.