Download
pr rodovedn z ujmov innos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prírodovedná záujmová činnosť PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prírodovedná záujmová činnosť

Prírodovedná záujmová činnosť

222 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Prírodovedná záujmová činnosť

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Prírodovedná záujmová činnosť 1. ročník

  2. Priraď správne ročné obdobia: JESEŇ ZIMA JAR LETO

  3. MesiaceVymenuj mesiace ročných období: Vymenuj mesiace jednotlivých ročných období: Marec, apríl, máj December, január február Jún, júl, august september október, november

  4. Pomenuj slovami čo vidíš na obrázkoch: Január je mesiac chladu, vôkol nás je plno ľadu Hoc február ešte mrazí lyžovačka sa už kazí Marecten je ako starec, aj sa teší, aj sa bojí, sneh už veru neobstojí Apríl Pomenuj čo vidíš na obrázku:

  5. Napíš slová, ktoré ti pripomínajú daný mesiac: V máji kvitnú stromy, kvety, slnko na nás pekne svieti V júni sa nám škola končí, každý behá po úbočí V júli ako v úli, šumí more, hora, rieka, cestujeme do ďaleka V auguste nám slnko praží, utekáme k morskej pláži Deti, príroda Kvety, vtáčiky Auto, dovolenkári Pláž, more

  6. Napíš čo vidíš na obrázku: V septembri už končia hračky začne škola, oberačky... V októbri už lístie padá, pastierik si k ohňu sadá Kŕmidla pre vtáčky máme, v novembri ich rozvešiame. V decembri už sneh tu máme, snehuliakov si staviame. Napíš čo je na obrázku: Lístie, Učiteľ, žiaci, trieda kŕmidlo, vtáčik, zrnká Snehuliak, chlapec lampa

  7. Priraď slová k obrázkom Priraď slová k obrázkom vtáčiky zajačik snehuliak akvárium kukurica korčuliar motýľ kniha lienka škola vodopád hríbik

  8. Čo už vieme? Doplň: Ročné obdobia sú: Minúta má ___sekúnd. Rok má ___mesiacov. Hodina má ___minút. Deň má___ hodín. Týždeň má ___dní.

  9. Použité: www.animace.cz www.berusky.cz www.pohladnice.sk Prvouka pre 1.ročník ZŠ Vypracovala: Anna Komorová vych. ŠKD