Skuteczność i oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej - PowerPoint PPT Presentation

skuteczno i oznakowanie produkt w ochrony przeciws onecznej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skuteczność i oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skuteczność i oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej

play fullscreen
1 / 31
Skuteczność i oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej
141 Views
Download Presentation
zarola
Download Presentation

Skuteczność i oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skuteczność i oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej Ewa Starzyk Dyrektor Naukowy Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej

 2. Ochrona przed UV – jaki problem? • Czerniak • jeden z najistotniejszych obecnie problemów onkologicznych • ilość przypadków rośnie szybciej niż innych odmian raka • jeden z najczęściej spotykanych nowotworów w XXI wieku • zdecydowana większość przypadków czerniaka wiąże się z nadmierną ekspozycją na światło słoneczne • Zidentyfikowane zjawiska rynkowe • Konsumenci: • nadmierne korzystanie ze słońca • niestosowanie się do zasad ochrony przeciwsłonecznej • niewłaściwe korzystanie z produktów ochrony przeciwsłonecznej • Rynek produktów ochrony przeciwsłonecznej: • większość produktów chroni zarówno przed UVB jaki i przed UVA – ale nie wszystkie • różnorodność oznakowania produktów ochrony przeciwsłonecznej

 3. Ochrona przed UV - Rozwiązanie problemu (konsumenci) • Zidentyfikowane zjawiska rynkowe: • Konsumenci: • nadmierne korzystanie ze słońca • niestosowanie się do zasad ochrony przeciwsłonecznej • niewłaściwe korzystanie z produktów ochrony przeciwsłonecznej • Co można zrobić: • edukacja, edukacja, edukacja… • zmiana przyzwyczajeń konsumentów w zakresie ochrony przed słońcem • informowanie jak właściwie stosować produkty ochrony przeciwsłonecznej • Kto? • kompetentne władze, media, producenci, organizacje branżowe i konsumenckie…

 4. Opalanie kontrolowane - Bezpieczne słońce w 10 krokachwww.uwagaslonce.pl • Unikaj przebywania na słońcu w godzinach południowych (11.00 - 15.00). Na powietrzu bezpieczniej jest przebywać w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. • Osłaniaj ciało przed słońcem. Ubranie – w zależności od grubości i gęstości materiału - stanowi efektywną ochronę przed słońcem. Pamiętaj o nakryciu głowy! • Staraj się przebywać w cieniu. Pamiętaj jednak, że w cieniu promieniowanie UV jest słabsze, ale również występuje. Część światła słonecznego może być rozproszona i odbita przez śnieg, wodę i piach. • Chroń odsłonięte części skóry odpowiednimi preparatami przeciwsłonecznymi. • Pamiętać, że preparat przeciwsłoneczny należy nanosić na skórę odpowiednio wcześniej, najlepiej przed wyjściem na słońce. • Przy wyborze preparatu przeciwsłonecznego zwracaj uwagę na odpowiednią ochronę przed promieniowaniem UVA. Obecnie gwarantuje ją większość dostępnych preparatów przeciwsłonecznych. • Nie zapominaj o miejscach najbardziej wrażliwych na promieniowanie. Preparaty przeciwsłoneczne należy nakładać w dużej ilości na całej powierzchni skóry, która jest narażona na działanie promieni słonecznych. Najbardziej narażone na promieniowanie UV części ciała to: uszy, twarz i skóra głowy, kark, plecy i dekolt, jak również podbicia stóp. • Pamiętaj! Nie istnieje całkowita ochrona! Nawet preparaty o bardzo wysokich współczynnikach ochrony nie chronią całkowicie przed promieniowaniem UV. Pewna ilość promieni UV zawsze dociera do powierzchni skóry i może na nią oddziaływać zarówno w sposób szkodliwy, jak i pozytywny. • Pamiętaj o ponownej aplikacji preparatu przeciwsłonecznego, ponieważ w trakcie pływania, wycierania ciała czy przy spoceniu się warstwa preparatu traci częściowo właściwości ochronne. Ale uwaga: jeżeli zaczniesz odczuwać pierwsze oznaki poparzenia lub zauważysz, że byłeś/byłaś po raz pierwszy zbyt długo na słońcu i nie pomaga ponowne naniesienie preparatu na skórę, ogranicz czasowo kontakt ze słońcem. • Po kąpieli słonecznej weź prysznic i zaaplikuj preparat nawilżający, zawierający substancje łagodzące i inhibitory wolnych rodników.

 5. Aplikacja produktów ochrony przeciwsłonecznej • Nawet najlepszy produkt ochrony przeciwsłonecznej nie będzie w pełni skuteczny, jeśli będzie aplikowany w niewłaściwy sposób • Produkty rynkowe - w większości przypadków wysokiej jakości • Badania naukowe - przeciętny konsument aplikuje zbyt małą ilość produktu w stosunku do zalecanych przez producentów • efekt: rzeczywisty współczynnik ochrony niższy, niż zamierzony i deklarowany na opakowaniu • Ważne: stosowanie się do zaleceń producentów w zakresie ilości i częstości aplikacji produktu ochrony przeciwsłonecznej

 6. Aplikacja produktów ochrony przeciwsłonecznej • Czas pierwszej aplikacji • ok. 15 – 30 min przed wyjściem na słońce • Aplikacja odpowiedniej ilości: • ok. 2mg/cm2 – dość duża ilość, zwykle wyczuwalna na skórze • ważny sposób rozprowadzania • im silniejszy nacisk tym cieńsza warstwa • usuwanie nadmiaru produktu? • Powtarzanie aplikacji • regularnie nawet przy braku mechanicznego ścierania produktu (co kilka godzin) • po każdym wytarciu ręcznikiem, po kąpieli, po spoceniu się

 7. Ochrona przed UV – Co można zrobić (rynek) • Zidentyfikowane zjawiska rynkowe: • Rynek produktów ochrony przeciwsłonecznej: • większość produktów chroni zarówno przed UVB jaki i przed UVA – ale nie wszystkie • różnorodność oznakowania produktów ochrony przeciwsłonecznej • Co można zrobić: • zapewnienie, że wszystkie produkty ochrony przeciwsłonecznej chronią przed UVB i UVA • ujednolicenie oznakowania produktów ochrony przeciwsłonecznej • Kto: • producenci, kompetentne władze

 8. Zalecenia Komisji Europejskiej 2006/647/WE

 9. Zalecenie Komisji Europejskiej • Szczególny rodzaj aktu prawnego w Unii Europejskiej • ma charakter niewiążący – nie jest obligatoryjne • zwykle jest adresowane do Państw Członkowskich, nie do osób prawnych czy fizycznych • nie wymaga wdrożenia na poziomie krajowym • nie stanowi nowych przepisów prawnych a jedynie podaje interpretację przepisów już istniejących (Dyrektywy Kosmetycznej 76/768/WE, a więc także Ustawy o Kosmetykach Dz. U z 2001 Nr 42 poz. 473 ze zm.) • sugerują podjęcie określonych działań • z prawnego punktu widzenia realizacja zależy od uznania adresatów • Jaki cel? • ujednolicenie rynku (głównie oznakowanie ochrony przed UVA) • zmiana przyzwyczajeń konsumentów (odpowiednia aplikacja, stosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji użycia)

 10. Zalecenie Komisji Europejskiej Preambuła zalecenia KE: • Komisja Europejska • potwierdza skuteczność działania produktów ochrony przeciwsłonecznej • kładzie nacisk na ochronę także przed UVA • zaleca, aby oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej było proste, łatwe do zrozumienia dla konsumenta • zaleca, aby oznakowanie produktów zawierało instrukcje stosowania • Cele Zaleceń Komisji Europejskiej • ujednolicenie rynku produktów ochrony przeciwsłonecznej • zmiana nawyków konsumentów

 11. Główne elementy zalecenia KE • Konsumenci • Rynek (produkty ochrony przeciwsłonecznej) • powinny chronić zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA • minimalny stopień ochrony: • SPF = 6 • UVA-PF = 1/3 SPF • krytyczna długość fali = 370 nm

 12. Ochrona przed UVA

 13. Dlaczego tak ważna jest ochrona przed UVA? * % całkowitego promieniowania docierającego do Ziemi Promieniowanie ultrafioletowe Światło widzialne Promieniowanie podczerwone (IR) UVC UVB UVA 0% 0,1% 4,9% 39% 56%* 200 290 320 400 800 Długość fali [nm] • Promieniowanie UVA • wyższa długość fali, a więc niższa energia, niż UVB • oddziałuje słabiej na żywe struktury • Ale… • stanowi aż 95% promieniowania UV docierającego do Ziemi

 14. Dlaczego tak ważna jest ochrona przed UVA? • Promieniowanie UVA • dociera znacznie głębiej, niż UVB - aż do skóry właściwej • powoduje sieciowanie białek fibrylarnych – kolagenu i elastyny i uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych • jest główną przyczyną reakcji fotoalergicznych i fototoksyczych

 15. Oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej

 16. Oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznejwww.uwagaslonce.pl W jaki sposób powinien być oznakowany dobry produkt ochrony przeciwsłonecznej?  Nie powinien nosić oznakowania sugerującego: • 100 % ochrony przed promieniowaniem UV (czyli oznaczeń jak np. „blokada przeciwsłoneczna”, „całkowita ochrona”, „pełna ochrona”) • brak konieczności powtarzania aplikacji produktu co pewien czas, niezależnie od okoliczności (czyli oznaczeń takich, jak np. „całodzienna ochrona”)  Powinien posiadać ostrzeżenia wskazujące, że nie zapewnia stuprocentowej ochrony

 17. Oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznejwww.uvagaslonce.pl W jaki sposób powinien być oznakowany dobry produkt ochrony przeciwsłonecznej?  Powinien być opatrzony instrukcjami dotyczącymi stosowania produktu: na przykład aplikowanej ilości i częstości powtarzania aplikacji: • „Produkt nanieść przed wyjściem na słońce”; • „Nanosić ponownie dla utrzymania ochrony, zwłaszcza po spoceniu się, pływaniu lub wycieraniu ręcznikiem”.  Powinien posiadać wskazówki dotyczące środków ostrożności, które należy zachować podczas przebywania na słońcu, na przykład: • „Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu”; • „Chroń niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym”; • „Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia”.

 18. Oznakowanie zalecane przez KE

 19. Ochrona przed UVDziałania Komisji Europejskiej • Kampania Komisji Europejskiej„Reducing risks when enjoying the sun” • data publikacji: 7 maja 2007 • Stanowisko prasowe Komisji Europejskiej • data publikacji: 21 maja 2007

 20. Kampania Komisji EuropejskiejReducing risks when enjoying the sun • http://ec.europa.eu/health-eu/news/sun_uv_en.htm

 21. Piktogramy informacyjne Avoid excessive sun exposure at peak hours Keep yourself well covered, including hat, T-shirt, and sun glasses Avoid direct sun exposure for babies and young children Use sunscreen products generously Kampania Komisji EuropejskiejReducing risks when enjoying the sun

 22. Kampania Komisji EuropejskiejReducing risks when enjoying the sun • Logo zaproponowane przez Colipa • zaakceptowane przez Komisję Europejską • nie jest jeszcze rozpowszechnione • publikacja przez Colipa – styczeń 2007 • publikacja przez KE – 7 maja 2007

 23. Ochrona przed UV - przyszłość

 24. Oznaczanie skuteczności ochrony – przygotowanie norm (CEN) • CEN – Europejski Komitet Standaryzacji • normy europejskie • po wdrożeniu – normy polskie • Przekazanie do konsultacji planowane na 30 kwietnia 2008 • Publikacja norm planowane na 30 września 2009 • 6 miesięcy później – wdrożenie jako normy krajowe

 25. Normy Wszystkie przygotowywane normy dotyczące oznaczania stopnia ochrony przed UV powstają przy współudziale jednostek normalizacyjnych, ośrodków badawczych i przemysłu kosmetycznego Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej bierze udział w pracach Komitetu Technicznego ds. Kosmetyków w ISO (ISO TC217)

 26. Dotychczas samoregulacja metoda szeroko stosowana Oznaczanie stopnia ochrony przed UVB – in vivo

 27. Oznaczanie stopnia ochrony przed UVA – in vivo • Metoda oparta na pomiarze PPD • tzw. „protokół japoński”

 28. Oznaczanie krytycznej długości fali • Krytyczna długość fali – wg zaleceń co najmniej 370 nm

 29. Oznaczanie skuteczności ochrony przed UV – przygotowanie norm międzynarodowych (ISO)

 30. Podsumowanie • Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej… • w imieniu firm zrzeszonych w organizacji • oraz całej polskiej branży kosmetycznej • …bierze aktywny udział w ogólnoeuropejskiej kampanii dotyczącej promowania zasad ochrony przed słońcem • Naszym celem jest… • edukowanie: promowanie i przekazywanie rzetelnych informacji • dostarczanie wiarygodnych narzędzi i wiedzy mediom, branży kosmetycznej, konsumentom • Efekt tych działań - bezpieczeństwo konsumentów • Więcej na stronie: www.uvagaslonce.pl

 31. Dziękuję za uwagę… www.kosmetyczni.pl