Download
o ce valuri de ndurare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O, ce valuri, de - ndurare PowerPoint Presentation
Download Presentation
O, ce valuri, de - ndurare

O, ce valuri, de - ndurare

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

O, ce valuri, de - ndurare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 265 Zi de zi 1 O, ce valuri, de-ndurare Zi de zi, în fiecare clipă, Eu primesc puteri şi har de sus Să înving mereu orice ispită, Fiind condus de­al meu iubit Isus. El, ce­ntrece orice bunătate, Îmi dă zilnic tot ce e mai bun. Sunt convins că Domnul ştie toate; Lui mă­nchin şi mă supun.

  2. 265 Zi de zi 2 O, ce valuri, de-ndurare Zi de zi El Însuşi mă­nsoţeşte, Paşii­mi poartă în chip minunat. Şi­astfel orice rău ce­asupra­mi vine Spre­al meu bine va fi preschimbat. Dumnezeul cel Atotputernic Mă păzeşte cu sfânt braţul Său. Mă­ncred în Cuvântul Său Cel veşnic Şi­L urmez voios mereu.

  3. 265 Zi de zi 3 O, ce valuri, de-ndurare Mă ajută­n orice încercare Să mă­ncred ferm în Cuvântul Tău, Ca să nu pierd dulcea mângâiere Ce­o primesc mereu la sânul Tău. Mă ajută ca orice durere S­o primesc ca şi din mâna Ta, Ceas cu ceas, Purtat de­a Ta putere, Până­ajung în Ţara mea.