1 / 7

Kirjoittakaa sana oikeaan esimerkkiin !

Kirjoittakaa sana oikeaan esimerkkiin !. 1. Kun kaksi autoa t örmää toisiinsa, on kyseessä …. Kirjoittakaa sana oikeaan esimerkkiin !. 2 . Jos ei osaa uida , voi ….. 3. Jos syttyy -------, täytyy ------- apua numerosta 112. Kirjoittakaa sana oikeaan esimerkkiin !.

zeki
Télécharger la présentation

Kirjoittakaa sana oikeaan esimerkkiin !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kirjoittakaasanaoikeaanesimerkkiin! 1. Kun kaksiautoa törmää toisiinsa, on kyseessä …..

  2. Kirjoittakaasanaoikeaanesimerkkiin! 2. Jos eiosaauida, voi….. 3. Jos syttyy -------, täytyy ------- apua numerosta 112.

  3. Kirjoittakaasanaoikeaanesimerkkiin! 4. Palomies _______ ihmisetulosautosta ja ______ tulipalon.

  4. Kirjoittakaasanaoikeaanesimerkkiin! 5. Jos isopalaleipäämeneekurkkuun, voi---.

  5. Kirjoittakaasanaoikeaanesimerkkiin! 6. Kaksipyöräilijääjäiauton alle. Se oli paha -----, muttamolemmatovat ----, ja vaintoinen on -----------.

  6. Kirjoittakaasanaoikeaanesimerkkiin! 7.Tämä käärme on -----------. Jos se pureeihmistä, siitäseuraa -----.

  7. Kirjoittakaasanaoikeaanesimerkkiin! 8. Toisetkäärmeeteivätolemyrkyllisiä, muttanevoivat ----------- ihmisen.

More Related