1 / 2

K�sz az �n sz�vem

Kész az én szívem, Uram, Néked zeng a dalom. Elő hát hárfa, lant, hadd keltsem fel a hajnalt! Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között, mert az Ő kegyelme felhőkig ér.

Télécharger la présentation

K�sz az �n sz�vem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kész az én szívem,Uram, Néked zeng a dalom.Elő hát hárfa, lant,hadd keltsem fel a hajnalt!Szent az Úr, jó az Úr,hirdetem a népek között,mert az Ő kegyelme felhőkig ér.

  2. Igazság, hatalomigéid minden egyes szava.Szívemben rejtem el, soha el ne felejtsem!Szent az Úr, jó az Úr,hirdetem a népek között,mert az Ő hűsége az égig ér!

More Related