Download
zmiany w ukd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZMIANY w UKD PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZMIANY w UKD

ZMIANY w UKD

198 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZMIANY w UKD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna ZMIANY w UKD

 2. Nowe UKD 004 Informatyka i komputeryzacja 005.94 Zarządzanie wiedzą 005 Zarządzanie Stare UKD 681.3 Mechanika precyzyjna Nie było odpowiednika 65 Dział 0

 3. Nowe UKD 255.2-264 Mitologia grecka Stare UKD 292 Mitologia klasyczna 82-394 Opowieści mitologiczne Dział 2

 4. Nowe UKD 305 Studia nad płcią Stare UKD 390 Kwestia kobieca Dział 3

 5. Nowe UKD 502/504 Nauka o środowisku. Zachowanie zasobów naturalnych. Ochrona środowiska. Stare UKD 50 i 501 nie ma Dział 5

 6. Nowe UKD 60 Biotechnologia 608.1 Bioetyka (nowość) 636.09 Weterynaria Stare UKD 579.6:666/664:577 Nie było 619 Dział 6

 7. Nowe UKD 37.015:316 Socjologia pedagogiczna 37.018.3:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza Stare UKD 37.015.4 37.018.3:364.65-053.2 Pedagogika dział 37

 8. 37.018.4-022.324 Kształcenie ustawiczne 37.018.56 Szkoły wyznaniowe 37.018.52 37.014.521 Szkoły wyznaniowe Nowe UKD Stare UKD

 9. 37.042:613 Higiena szkolna 37.064.1 Rodzice a szkoła 371.7 Higiena szkolna 37.018.26 Szkoła a rodzice Nowe UKD Stare UKD

 10. 37.064.2 Wychowanie w szkole. Nauczyciel-uczeń 37.018.2 Wychowanie w szkole Nowe UKD Stare UKD

 11. 37.064.2:159.922.7/.8 Godziny wychowawcze 372.837 Nowe UKD Stare UKD

 12. 37.091 Organizacja szkolnictwa 37.091.113 Dyrekcja 371 Organizacja wychowania i nauczania 371.11 Dyrekcja (kierownictwo) Nowe UKD Stare UKD

 13. 37.091.2-057.16 Nauczyciele 37.091.212 Uczniowie 371.12 371.212 Uczniowie. Młodzież szkolna Nowe UKD Stare UKD

 14. 37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne 37.091.217 Pomoc socjalna dla uczniów-posiłki, kolonie, wczasy, obozy. 371.214 371.217 Różne formy opieki i pomocy społecznej dla ucznia. Posiłki w szkole. Nowe UKD Stare UKD

 15. 37.091.26 Oceny szkolne, metody kontroli 37.091.27 Egzaminy, olimpiady 371.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce 371.27 Egzaminy szkolne. Konkursy. Turnieje Nowe UKD Stare UKD

 16. 37.091.3 Ogólne zagadnienia metodyki. Dydaktyka 37.091.322 Praca uczniów. Korepetycje 371.3.02 371.322 Praca uczniów Nowe UKD Stare UKD

 17. 37.091.33 Metody nauczania 37.091.33-027.22:7 371.33 Metody nauczania słownego 371.383 Szkolne imprezy kulturalne i artystyczne Nowe UKD Stare UKD

 18. 37.091.5 Porządek i dyscyplina 37.091.64 371.5 371.64/.69 Pomoce naukowe i środki nauczania Nowe UKD Stare UKD

 19. Nowe UKD • 373.3.064.2:159.922.7/.8 Godziny wychowawcze w szkole podstawowej

 20. Nowe UKD • 373.5.064.2.046-021.64:159.922.7/.8 Godziny wychowawcze w gimnazjum

 21. Nowe UKD • 373.5.064.2.046-021.66:159.922.7/.8 Godzina wychowawcza – szkoły ponadgimnazjalne, LO, Technikum

 22. 373.3.016:003-028.31 Nauczanie pisania czytania w szkole podstawowej Dysleksja i dysgrafia 372.41 Dysleksja 372.45 Dysgrafia Nowe UKD Stare UKD

 23. 373.3.016 Przedmioty nauczania w szkole podstawowej np. 373.3.016:53 To nauczanie fizyki w szkole podstawowej brak Nowe UKD Stare UKD

 24. 373.5.016.046-021.64 Przedmioty nauczania w gimnazjum np. 373.5.016.046-021.64:51 Nauczanie matematyki w gimnazjum brak Nowe UKDStare UKD

 25. 373.5.016.046-021.66 Przedmioty nauczania w liceum np. 373.5.016.046-021.66:51 Nauczanie matematyki w liceum brak Nowe UKDStare UKD

 26. 37.016:004 nauczanie informatyki 37.016:028 nauczanie edukacji czytelniczej 372.800.4 372.802+372.800.2 Nauczanie przysposobienia bibliotecznego (czytelniczego i informacyjnego) Nowe UKD Stare UKD

 27. 37.016:272 nauczanie religii katolickiej 37.016:3 nauczanie wychowania obywatelskiego 372.82 nauka religii 372.831/.835 Nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Nauka o Polsce. Nowe UKD Stare UKD

 28. 37.016:316.77 nauczanie edukacji medialnej 37.016:327.39(4-67) Nauczanie edukacji europejskiej, wiedzy europejskiej brak brak Nowe UKD Stare UKD

 29. 37.016:33 nauczanie ekonomii 37.016:5 nauczanie przyrody 372.833 nauczanie wiedzy ekonomicznej brak Nowe UKD Stare UKD

 30. 37.016:51 nauczanie matematyki 37.016:355.58 nauczanie przysposobienia obronnego 372.851 372.835.558 Nowe UKD Stare UKD

 31. 37.016:502+574 nauczanie edukacji ekologicznej. Nauczanie ekologii 372.850.4 Nauczanie o środowisku. Nauczanie ochrony środowiska Nowe UKD Stare UKD

 32. 37.016:613 nauczanie edukacji zdrowotnej. 37.016:613.88+316.6+316.47+176/177 nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie Brak 372.861.388 nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie. Wychowanie seksualne Nowe UKD Stare UKD

 33. 37.016:7+316.7 nauczanie wiedzy o kulturze 37.016:796.41 nauczanie rytmiki Brak 372.879.6 Nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna Nowe UKD Stare UKD

 34. 37.016:913(438) nauczanie edukacji regionalnej 37.016:94 nauczanie historii Brak 372.893 nauczanie historii Nowe UKD Stare UKD

 35. 37.016:796 wychowanie fizyczne (bez rytmiki) 372.879.6 nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna Nowe UKD Stare UKD

 36. 37.016:81 nauczanie języków 37.016:82 wychowanie literackie 372.881.1 nauczanie języków 372.882 nauczanie literatury Nowe UKD Stare UKD

 37. 37.017:7+159.95 wychowanie estetyczne, rozwijanie zdolności twórczych, myślenia twórczego brak Nowe UKD Stare UKD

 38. 37.091.212 drugoroczność, niepowodzenia szkolne 37.013.82 Nowe UKD Stare UKD

 39. 376-056.36 Nauczanie (rewalidacja osób upośledzonych umysłowo) 376.4 Nowe UKD Stare UKD

 40. 376-056.264 Logopedia 376-056.45 Nauczanie osób utalentowanych, geniuszy 376.36 brak Nowe UKD Stare UKD